Fotografia wnętrz

Zmiany w prawie budowlanym

Oto niektóre zmiany w prawie budowlanym, które będą obowiązywać w 2021 roku. M.in. mają zacząć obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim będą musiały odpowiadać budynki i ich usytuowanie – WT 2021.

Dotyczą one przede wszystkim energooszczędności przegród zewnętrznych budynków i zaostrzają przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła U poszczególnych przegród. Od 2021 roku współczynnik ten nie będzie mógł przekraczać poziomów:

0,20 W/(m2·K) dla ścian zewnętrznych,
0,30 W/(m2·K) dla podłóg na gruncie,
0,18 W/(m2·K) dla dachu i stropodachu oraz stropu pod poddaszem nieogrzewanym,
1,1 W/(m2·K) w przypadku okien pionowych,
1,3 W/(m2·K) w przypadku okien połaciowych,
1,5 W/(m2·K) w przypadku drzwi zewnętrznych.

Nowe przepisy w 2021 roku ograniczą dopuszczalne maksymalne roczne zapotrzebowanie budynków na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. W 2021 r. poziom ten zostanie zmniejszony z 95 kWh/m²·rok do 70 kWh/m²·rok.

Dla spełnienia takich warunków konieczne będą wykonanie odpowiedniej warstwy termoizolacyjnej przegród domu, a także instalacja urządzeń pozwalających wykorzystywać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, jak pompy ciepła, rekuperatory czy instalacje fotowoltaiczne.

x

Zobasz także

Wojewoda odwołany za Stobnicę

Łukasz Mikołajczyk odwołany z funkcji wojewody wielkopolskiego Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek Mariusza Kamińskiego – ...

TS UE o wynajmie na godziny

Każdy kraj UE może dowolnie regulować rynek wynajmu krótkoterminowego. Takie jest orzeczenie TSUE. Niektóre rządy ...

Jawne dane przestrzenne

31 października wchodzi w życie zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nakłada ...

Umowy nie zawarł. Spłaca dług

Choć obywatel nie był stroną umowy o dostawę prądu, sąd nakazał mu spłatę długu – ...

RPO o bezdomności

Marzy się nam, aby w ciągu najbliższych lat Polska stała się drugim po Finlandii państwem ...