Ładowarki emu.energy

Będzie większy budżet

400.605.000 zł – do takiej kwoty zwiększony został budżet powiatu poznańskiego podczas środowej, 28 marca, sesji Rady Powiatu.

Aż 12,2 milionów złotych radni rozdysponowali w ramach tak zwanych wolnych środków pozostałych po zamknięciu 2017 roku. Połowę tej kwoty, bo 6 mln zł, przekazano na drogi. A to oznacza, że rekordowy jest również plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – wynosi ponad 100 mln zł! O pół miliona złotych wzrosła też pula pieniędzy na program wymiany pieców.

To jest rok rekordów powiatu poznańskiego. Największe w historii są budżet powiatu i plan finansowy ZDP, który po minionej sesji znowu się powiększył. – Prowadząc wiele inwestycji drogowych, które wymagają wykonania takich prac jak poszerzenia jezdni, budowa ścieżek i chodników, musimy zabezpieczyć fundusze na wykupy i odszkodowania za grunty. Na ten cel przeznaczamy 3 miliony złotych, kolejne 3 miliony wydane zostaną między innymi na bieżące utrzymanie i remonty, a także modernizację dalszych odcinków dróg powiatowych – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

Chodzi o remont drogi Modrze – Piotrowo. Odcinek o długości 1,4 kilometra zyska nową nawierzchnię. – To obecnie jeden z najbardziej zniszczonych odcinków naszych dróg w tej części powiatu, wymagający natychmiastowej interwencji – wyjaśnia Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Dodatkowe pieniądze umożliwią też podjęcie prac projektowych, które są niezbędne do budowy chodników na drodze Chomęcice – Konarzewo w rejonie węzła S5. Fundusze na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty dzięki dodatkowym środkom zwiększone zostały o 400 tys. zł.

O blisko pół miliona złotych powiększyła się też pula pieniędzy na program wymiany pieców dla mieszkańców powiatu, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Tym samym obecna kwota w budżecie na dofinansowanie zmiany ogrzewania na ekologiczne zarezerwowano blisko 700 tysięcy złotych. – Zgodnie z wcześniejszą deklaracją zwiększamy pulę pieniędzy na wymianę pieców. Do 200 tysięcy dokładamy ponad 492 tysiące złotych – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Obecnie 322 wnioski, które wpłynęły w terminie, są rozpatrywane pod kątem poprawności przyznania dotacji. Rozpoczęliśmy już pierwsze kontrole systemu ogrzewania, który ma być wymieniany. Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy z gmin Mosina i Swarzędz – dodaje.

Ponadto radni podjęli decyzję, że w ramach podziału tzw. wolnych środków blisko 2,2 miliona złotych trafi na inwestycje oświatowe. Dzięki temu m.in. wykonana będzie nowa elewacja budynku ZS nr 1 w Swarzędzu, która kolorystyką nawiązywać ma do powstającego przy tej placówce Centrum Kształcenia Praktycznego. Nową siłownię zewnętrzną zyska też LO w Puszczykowie.

Radni przyznali również dotację do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w wysokości 351 tysięcy złotych (a w latach: 2019 – 656 tys. zł, 2020 – 679 tys. zł). PKM zakłada stworzenie siatki częstych połączeń kolejowych pomiędzy stolicą Wielkopolski i miejscowościami oddalonymi od niej o około 50 kilometrów. Celem przedsięwzięcia jest m.in. zwiększenie komfortu podróży i zmniejszenie ruchu samochodowego w obrębie aglomeracji poznańskiej.

x

Zobasz także

6.lokali komunalnych

W obecności mieszkańców, a także przedstawicieli Rady Miejskiej, burmistrz Dariusz Urbański i Prezes MG Sport ...

Informator Mosiński 03.2019

Władze gminy zapraszają do lektury cyfrowego wydania marcowego numeru „Informatora Mosińskiego”. Wersja papierowa – już ...

Na spacery wokół Glinianek

Ścieżka pieszo-rowerowa na Gliniankach z małą infrastrukturą edukacyjną – gotowa dla spacerowiczów. Obecnie ogłoszony został ...

Śnieżycowy Jar – trudności

W związku z ćwiczeniami wojsk pancernych w dniach 1-31 marca br. na poligonie w Biedrusku, ...

Spalarnia nie truje

Poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) nie wpływa na pogorszenie jakości powietrza. Łączna emisja ...