Ukraina

Zasady korzystania z seriwsu

Dane osób pozyskane za pośrednictwem tej witryny nie będą sprzedawane ani udostępniane w żadnej formie osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi przepisami prawa. Właściciel i administrator serwisu dołożą wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były wiarygodne i aktualne, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za błędną interpretację zawartych w serwisie informacji i ewentualnie poniesione z tego tytułu straty. Strony zobowiązują się do zachowania poufności korespondencji i nieujawniania tresci osobom trzecim z wyłączeniem przypadków określonych przepisami prawa.. Wszelkie materiały zawarte na stronie są chronione prawem autorskim.

 

x

Zobasz także

Partnerzy

   Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym do szerokiego grona odbiorców i uczestników rynku ...