Bolechowo 750×200 – maj 2017

Finanse

Rezygnacja z kredytu

Mateusz Morawiecki, jako gubernator Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) z ramienia Polski,uczestniczył w spotkaniach ministrów finansów i prezesów banków centralnych 189 krajów należących do MFW i BŚ. Rozmawiano o wyzwaniach, które stoją przed globalną gospodarką, perspektywach zrównoważonego i stabilnego wzrostu gospodarczego, walce z ubóstwem oraz wspieraniu rozwoju regionalnego. Wicepremier Morawiecki zakomunikował planowane zakończenie dostępu Polski do Elastycznej Linii Kredytowej (FCL) MFW. ...

Czytaj »

Ile zarabia urzędnik

Zaczyna brakować chętnych do pracy dla państwa. Nie pomaga tu uznaniowe ustalanie wysokości pensji w urzędach. I ich upolitycznienie, które sprawia, że zatrudnieni przez rządzących zarabiają sporo, bo dostają wysokie nagrody i premie.Przeciętna pensja w ministerstwach oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyniosła 7846 złotych. Dla porównania średnia pensja cywilnego pracownika Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie to… 2056 zł. 262 ...

Czytaj »

Walka z morskim przemytem

Wśród towarów przemycanych drogą morską królują papierosy i inne wyroby tytoniowe oraz bursztyn. Przypływają do Polski zarówno w wielkich kontenerowcach, jak i mniejszych jednostkach morskich, sportowych czy turystycznych. Walka z morskim przemytem to zadanie dla specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Północna granica Polski, ze względu na wysokie ryzyko przemytu drogą morską oraz bliskość innych państw UE i Federacji Rosyjskiej, ...

Czytaj »

Prognozy MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) 10 października 2017 r. opublikował nową prognozę dla gospodarki światowej (World Economic Outlook). W latach 2017 i 2018 prognozowany wzrost światowego PKB wyniesie – odpowiednio – 3,6% i 3,7%. W stosunku do prognozy z kwietnia br. MFW skorygował prognozę w górę, zarówno dla świata jak i Unii Europejskiej. MFW szacuje dla Unii wskaźniki PKB w latach ...

Czytaj »

Zysk państwowych spółek

Półroczne zyski spółek giełdowych, w których państwo ma kontrolę, podwoiły się w ciągu roku, a w skali dwóch lat nawet potroiły. Na giełdzie coś takiego nie mogło ujść uwagi. Kursy spółek, w których dwa lata temu obsadzano stanowiska z nowego klucza politycznego wystrzeliły w górę. Od początku czerwca, gdy w grono spółek, w których władzę sprawują menadżerowie z ramienia rządu ...

Czytaj »

Popyt na kredyty mieszkaniowe

Biuro Informacji Kredytowej informuje że Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł +3,1% we wrześniu 2017 r. Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +3,1% we wrześniu 2017 r. Oznacza to, że we wrześniu 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały ...

Czytaj »

Wartość polskiej gospodarki

Polska gospodarka przybrała w ostatnim roku na wartości. Tak dużo, że nawet producent iPhone’ów może czuć się „zagrożony”– wynika z wyliczeń money.pl. Jeszcze jeden taki rok i Google, a może nawet Apple zostawimy w tyle. Na razie wyprzedziliśmy producenta Windowsów. Wartość polskiej gospodarki wzrosła w ciągu ostatniego roku do 619,4 mld dol. – wynika z naszych wyliczeń. W ciągu dwunastu ...

Czytaj »

Roszczenia funduszu Abris

Ponad 2 mld zł domaga się od Polski fundusz Abris, który został zmuszony przez naszych urzędników do sprzedaży udziałów w jednym z banków. O złamaniu prawa zadecydował Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie. Na tę decyzję dzień przed upływem terminu porozumienia w sprawie odszkodowania skargę wniosła prokuratoria. Ministerstwo finansów otwarcie mówi, że uważa roszczenia za bezzasadne. Minęły trzy miesiące od wyroku Trybunału ...

Czytaj »

OFE (na razie) bez zmian

Setki milionów złotych rocznie pobierają OFE od klientów za zarządzanie pieniędzmi przeznaczonymi na przyszłe emerytury. Zapewne co najmniej przez kolejnych kilkanaście miesięcy to się nie zmieni, wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu. PTE dorobią więc do ponad 7 mld zł, które zarobiły dotychczas na reformie z 1999 roku. Likwidacja OFE planowana pierwotnie na początek przyszłego roku prawdopodobnie zostanie odłożona w czasie. Jak ...

Czytaj »

Projekt ustawy budżetowej

Rada Ministrów przyjęła   projekt ustawy budżetowej na rok 2018. Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych. W projekcie budżetu państwa na 2018 rok zaplanowano: dochody budżetu państwa: 355,7 mld zł, wydatki budżetu państwa: 397,2 mld zł, deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 41,5 ...

Czytaj »