Bolechowo 750×200 – maj 2017
Nickel 750×100 – Botaniczna

Finanse

Wartość polskiej gospodarki

Polska gospodarka przybrała w ostatnim roku na wartości. Tak dużo, że nawet producent iPhone’ów może czuć się „zagrożony”– wynika z wyliczeń money.pl. Jeszcze jeden taki rok i Google, a może nawet Apple zostawimy w tyle. Na razie wyprzedziliśmy producenta Windowsów. Wartość polskiej gospodarki wzrosła w ciągu ostatniego roku do 619,4 mld dol. – wynika z naszych wyliczeń. W ciągu dwunastu ...

Czytaj »

Roszczenia funduszu Abris

Ponad 2 mld zł domaga się od Polski fundusz Abris, który został zmuszony przez naszych urzędników do sprzedaży udziałów w jednym z banków. O złamaniu prawa zadecydował Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie. Na tę decyzję dzień przed upływem terminu porozumienia w sprawie odszkodowania skargę wniosła prokuratoria. Ministerstwo finansów otwarcie mówi, że uważa roszczenia za bezzasadne. Minęły trzy miesiące od wyroku Trybunału ...

Czytaj »

OFE (na razie) bez zmian

Setki milionów złotych rocznie pobierają OFE od klientów za zarządzanie pieniędzmi przeznaczonymi na przyszłe emerytury. Zapewne co najmniej przez kolejnych kilkanaście miesięcy to się nie zmieni, wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu. PTE dorobią więc do ponad 7 mld zł, które zarobiły dotychczas na reformie z 1999 roku. Likwidacja OFE planowana pierwotnie na początek przyszłego roku prawdopodobnie zostanie odłożona w czasie. Jak ...

Czytaj »

Projekt ustawy budżetowej

Rada Ministrów przyjęła   projekt ustawy budżetowej na rok 2018. Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych. W projekcie budżetu państwa na 2018 rok zaplanowano: dochody budżetu państwa: 355,7 mld zł, wydatki budżetu państwa: 397,2 mld zł, deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 41,5 ...

Czytaj »

Spada liczba dłużników

Spadł Indeks Zaległych Płatności Polaków. Najmniej problemów jest w województwach, w których przeważają mieszkańcy wsi. Indeks Zaległych Płatności Polaków obniżył się w II kwartale z 77,7 pkt do 76,8 pkt., co oznacza poprawę terminowych płatności konsumentów. Wskaźnik, wyliczany na podstawie danych z baz Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, opisuje jaka liczba osób, nieradzących sobie z ...

Czytaj »

Nowe obligacje

Od 1 października 2017 r. standardowa oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe.    Nowa obligacja oszczędnościowa o oprocentowaniu stałym i trzymiesięcznym terminie wykupu (seria OTS) Obligacje OTS (Oszczędnościowa Trzymiesięczna Stałoprocentowa) to propozycja krótkoterminowej formy oszczędzania stanowiąca odpowiedź na preferencje części klientów detalicznych, którzy skłonni są angażować swój kapitał na bardzo krótki okres.      Obligacja 3-miesięczna zostaje ...

Czytaj »

Rosną długi wobec Budownictwa

Przeterminowane zaległości firm budowlanych wobec sektora finansowego i partnerów biznesowych wynoszą 4,06 mld zł. W ciągu 6. miesięcy kwota ta wzrosła o 259 mln zł.      Widać jednak efekty poprawy koniunktury na rynku budowlanym, liczba firm niesolidnych dłużników zmalała o 256 do 31 267 przedsiębiorstw – wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK. Opóźnione płatności ma na koncie niemal co ...

Czytaj »

Miliard euro wsparcia

250 mln EUR na modernizację sieci dystrybucyjnej grupy Energa w ramach planu Junckera oraz  730 mln EUR na prace badawczo-rozwojowe w ramach instrumentu finansowego InnovFin daje miliard euro wsparcia dla energetyki i nauki.     Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytów w wysokości prawie 1 mld EUR na strategiczne inwestycje w sektorze energetyki i w ...

Czytaj »

Ofiary nawałnic bez podatków

Od 25 sierpnia 2017 r. można zaniechać poboru podatku od spadków i darowizn od podatników, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic w sierpniu br.      25 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. poz. 1574) – link otwiera ...

Czytaj »

Mieszkanie dla Młodych: pieniędzy starczyło na 6 godzin

Miliony złotych na dopłaty do kredytów zniknęły tak szybko jak się pojawiły. Decydowała kolejność zgłoszeń, a więc pośpiech był wskazany. Niestety w wirze formalności łatwo było popełnić kosztowny błąd. Z nieoficjalnych informacji wynika, że już o godzinie 14 uruchomiona w sierpniu transza na dopłaty do kredytów, została niemal w pełni wykorzystana. To oznacza, że wnioski kredytowe złożyło dziś przynajmniej 2,5 ...

Czytaj »