Ukraina

TK: jaka stawka za garaż

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opodatkowanie miejsca garażowego posiadającego księgę wieczystą w budynkach wielorodzinnych stawką wyższą niż garażu bez odrębnej własności jest niezgodne z konstytucją. Według TK zakwestionowana zasada prowadzi do nierównego traktowania podatników.

  • Odmienne opodatkowanie miejsc garażowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zależności od wyodrębnienia lub niewyodrębnienia własności tych garaży jest niezgodne z konstytucja – orzekł Trybunał.
  • Trybunał argumentował, że posiadanie miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu stanowi immanentny element mieszkania.
  • Trybunał odroczył przy tym wejście w życie wyroku do 1 stycznia 2025 r., co oznacza, że przepisy – uznane za niekonstytucyjne – przestaną obowiązywać właśnie do tej daty.

Za niezgodne z konstytucją TK uznał w środę przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które umożliwiają odmienne opodatkowanie miejsc garażowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zależności od wyodrębnienia lub niewyodrębnienia własności tych garaży.

Właściciele miejsc w garażach w budynku powinni być w świetle prawa traktowani tak samo

Niekonstytucyjne jest też rozumienie tych przepisów, które pozwala uznać garaż znajdujący się w budynku mieszkalnym, stanowiący wyodrębniony lokal, za „część budynku” o charakterze odmiennym niż mieszkalny.

Zgodnie z obwiązującymi przepisami wysokość stawek podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części mieszkalnych nie mogą przekroczyć rocznie 1 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Z kolei maksymalna roczna stawka dla dla budynków lub ich części pozostałych to 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Trybunał podkreślił, że najniższą stawką podatku objęto majątek przeznaczony do celów mieszkalnych, w tym miejsca garażowe jeżeli stanowią one przynależność do lokalu mieszkalnego. Inaczej potraktowano miejsca garażowe, które nie stanowią przynależności do lokalu.

„Tymczasem z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego nie istnieją podstawy prawne, aby garaże w budynkach wielomieszkaniowych były traktowane jako kategoria niejednolita. Oznacza to, że podatnicy podatku od nieruchomości będący właścicielami takich miejsc powinni być w świetle prawa traktowani tak samo” – powiedział sędzia Jakub Stelina uzasadniając środowe rozstrzygnięcie.

Zróżnicowanie stawek podatku od garaży niezgodne z konstytucją

Według TK zróżnicowanie stawek podatku od garaży w zależność od tego, czy są one lokalem o odrębnej własności, czy są przynależne do lokalu mieszkalnego jest sprzeczne z przyjętym w ustawie kryterium stawek podatkowych.

„Nie jest nim charakter prawny lokalu stanowiącego przedmiot prawa własności, lecz przeznaczenie, zgodnie z którym będzie ono użytkowane” – argumentował sędzia.

Trybunał argumentował, że posiadanie miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu stanowi immanentny element mieszkania.

„Podlegają one klasyfikacji według stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych, albowiem zaspokajają podstawowe potrzeby bytowe ludzi w zakresie zamieszkiwania. Bez względu na to, czy garaż stanowi nieruchomość odrębną do lokalu mieszkalnego, czy jest jedynie do niego przynależny, pełni tę samą funkcję” – uzasadnił TK.

 

x

Zobasz także

Raport Podatnika w e-US

Raport podatnika – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym   Raport podatnika to nowa usługa w ...

Wakacje kredytowe inaczej

Będzie kłopot z wakacjami kredytowymi, bo problematyczne będzie prawidłowe wyliczenie dochodów, na podstawie których trzeba ...

Uhonorowali 250 lat KEN

Wspólna emisja Narodowego Banku Polskiego i Banku Litwy upamiętniająca 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. ...

Wsparcie BGK dla Nadolnika

Rekordowe wsparcie dla poznańskiego budownictwa z Funduszu Dopłat BGK Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) w ...

Konta mieszkaniowe w PKO

PKO BP  uruchomił możliwość oferowania konta mieszkaniowego Na koncie mieszkaniowym można odkładać między 500 a ...