Ukraina

Dotacja do „kanalizy” w Kleszczewie

Gmina Kleszczewo, po rozpatrzeniu złożonych wniosków, otrzyma z programu środki w wysokości 10 000 000 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo”. Całkowita wartość inwestycji, uwzględniając udział własny Gminy to 10 550 000 zł. W ramach inwestycji planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na długości 5.954 m, w tym min. wykonanie odcinka sieci przesyłowej z Komornik do Gowarzewa i budowa kanalizacji w ul. Tuleckiej w Gowarzewie. Prace mają być wykonane do końca 2023 r.

Do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych każdy samorząd lub związek Jednostek Samorządu Terytorialnego mógł zgłosić 3 wnioski o dofinansowanie takich inwestycji, jak drogi, szkoły, rozwój sieci kanalizacyjnej, transportu publicznego czy infrastruktury kulturalnej oraz sportowej. Najwięcej środków samorządy przeznaczą na infrastrukturę drogową – 47,3 proc., wodno-kanalizacyjną – 16,1 proc. i sportową – 8,3 proc.

Nasza gmina złożyła do programu trzy wnioski – wszystkie dotyczyły kanalizacji. Szansa przyspieszenia rozwoju sieci kanalizacyjnej w zachodniej części gminy pojawiła się dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej na budowę gminnej oczyszczalni ścieków i przebudowę kanalizacji sanitarnej w Nagradowicach, a także dużym środkom z budżetu Państwa, które mamy już do dyspozycji w wyniku rozpatrzenia wniosków złożonych do programów rządowych na budowę kanalizacji w Komornikach i Gowarzewie. Oczywiście, pomimo korzystnych dla nas rozstrzygnięć żaden z funduszy nie jest w stanie zapewnić pełnego pokrycia potrzeb naszej gminy, jednak uzyskane środki znacznie przybliżają nas do założonego celu, jakim jest pełne skanalizowanie obszaru gminy. Posiadanie rezerw w oczyszczalni ścieków i wybudowanie długich odcinków sieci przesyłowych otwierają możliwości pozyskiwania kolejnych środków inwestycyjnych w przyszłości.

x

Zobasz także

Węzeł Grunwaldzka

Zwiększenie udziału kolei i autobusów w codziennych podróżach to główny cel budowy węzła przesiadkowego na ...

Adaptacja i przebudowa ŚDS

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 400 ...

Black Water Links otwarte

Między 1 a 3 lipca Black Water Links Tarnowo Podgórne otwiera się na wszystkich zainteresowanych ...

Raport o kondycji Czerwonaka

22 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 odbędzie się sesja, na której podejmowane będą uchwały ...

Dopiewo cyfrową gminą

Pod koniec kwietnia ogłoszono wyniki Konkursu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najbardziej cyfrową gminę Narodowego ...