Szkolenie Centrum Promocji Informatyki o Instrumentach Ochrony Środowiska w Procesie Inwestycyjno – Budowlanym

Centrum Promocji Informatyki zaprasza na szkolenie dla osób i podmiotów uczestniczących w procesach inwestycyjnych, które odbędzie się w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Organizator zaprasza między innymi inwestorów, pracowników administracji, prawników oraz innych specjalistów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat instrumentów ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym. Przedmiotem szkolenia będzie omówienie instytucji prawa ochrony środowiska jaką są oceny oddziaływania na środowisko rodzące wiele problemów praktycznych (po zmianach od 2018 roku). Szkolenie odpłatne. Rejestracja po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.

Centrum Promocji Informatyki szkoli i organizuje konferencje od 1987 roku, jest jedną z wiodących firm, na rynku szkoleń i promocji teleinformatyki.

INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM

 • OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH OD 2018 ROKU
  Warszawa 25 kwietnia 2019 roku

Szkolenie poprowadzi:
dr Mariusz Baran – radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” Komitetu Nauk Prawnych PAN na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo Unii Europejskiej oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska; a także praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji. Autor wielu publikacji z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa Unii Europejskiej oraz prawa administracyjnego. Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Program (10:00 – 16:00)
I. Blok: Instytucja ocen oddziaływania na środowisko w prawie unijnym:

 1. Istota ocen oddziaływania na środowisko.
 2. Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko (ocena strategiczna, ocena indywidualna, ocena naturowa, ocena transgraniczna).
 3. Przedmiot OOŚ (kwalifikacja przedsięwzięć) i SOOŚ.
 4. Procedura ocen oddziaływania na środowisko (SOOŚ i OOŚ).
 5. Opiniowanie, udział społeczeństwa.
 6. SOOŚ i OOŚ w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE.

II. Blok: Implementacja instytucji ocen oddziaływania na środowisko w prawie polskim:

 1. Istota ocen oddziaływania na środowisko.
 2. Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko (ocena strategiczna, ocena indywidualna, ocena naturowa, ocena transgraniczna).
 3. Przedmiot OOŚ (kwalifikacja przedsięwzięć) i SOOŚ.
 4. Procedura ocen oddziaływania na środowisko (SOOŚ i OOŚ).
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 6. Opiniowanie, udział społeczeństwa.

III. Blok: Praktyczne problemy w stosowaniu przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko:

 1. Kwalifikacja przedsięwzięć.
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.
 3. Raport oddziaływania na środowisko.
 4. Opiniowanie, udział społeczeństwa.
 5. Uprawnienie proceduralne organizacji ekologicznych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 25 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału jednej osoby wynosi:
790 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 12 kwietnia
890 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 13 kwietnia

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: elektronicznie : formularz  mailem –formularz do wypełnienia prześlemy na życzenie

 

 

Link do wydarzenia:: https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=383;

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.
Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: www.cpi.com.pl  lub telefonicznie (022) 355 86 80


Opublikowano na zlecenie biura organizacyjnego:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa
NIP: 526-020-98-40| REGON: 011021226| KRS: 0000208659
Biuro: 02-757 Warszawa ul. Pory 78 (I piętro)
Telefon 22 355 86 80, 506 178 228, Faks 22 355 86 79

x

Zobasz także

Europejskie forum w Internecie

Debaty i rozmowy o gospodarce, ale także o samorządach, ich relacjach z biznesem, o rynku ...

Online o budownictwie

Ograniczenia związane z koronawirusem przez wiele tygodni sprowadzały się do praktycznego zakazu działalności gospodarczej dla ...

Targi Mieszkań i Domów

Na maj przeniesiono poznańskie Targi Mieszkań i Domów. Impreza za planowana na  14-15 marca do ...

Top Inwestycje Komunalne 2020

Top Inwestycje Komunalne 2020: Zgłoszenia do 3 marca. Pierwszy etap 9. edycji konkursu Top Inwestycje ...

Zielony trend 4 Design Days

Nowoczesne wzornictwo, projektowanie zgodne z najnowszymi trendami, planowanie „dobrej przestrzeni” gwarantującej wysoką jakość życia – ...