кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Dni otwarte

Inwestujemy w szkoły przyszłości z WRPO

Cztery samorządy wielkopolskie – powiat złotowski oraz gminy Tarnowo Podgórne, Kostrzyn i Gołuchów – otrzymają po około 4 mln zł unijnego dofinansowania na rozbudowę szkół podstawowych o dodatkowe pomieszczenia do nauki oraz sale sportowe.

15 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu marszałek Marek Woźniak, w imieniu instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowy o dofinansowanie projektów powiatu złotowskiego oraz gmin Tarnowo Podgórne, Gołuchów i Kostrzyn, dotyczące inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową. Beneficjentów podczas spotkania reprezentowali Ryszard Goławski – starosta złotowski, Tadeusz Czajka – wójt gminy Tarnowo Podgórne, Marek Zdunek – wójt gminy Gołuchów oraz Szymon Matysek – burmistrz gminy Kostrzyn.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 16 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+) na realizację czterech projektów o łącznej wartości ponad 34 mln zł.

Projekty są rozproszone terytorialnie. Dotyczą północnej, południowej i centralnej Wielkopolski. Wszystkie otrzymały wsparcie z WRPO 2014+ na podobnym poziomie tj. blisko 4 mln zł i spełniają warunki dofinansowania, które są ściśle określone przez Komisję Europejską – powiedział marszałek Marek Woźniak.

Zaplanowane przez lokalne samorządy inwestycje mają na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej, poprawę warunków nauki, zwiększenie dostępu do nauki i wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotyczą one Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu w powiecie złotowskim, szkoły podstawowej w Lusowie w gminie Tarnowo Podgórne, zespołu szkół w Kościelnej Wsi w gminie Gołuchów oraz szkoły podstawowej w Kostrzynie. Docelowo z tych placówek korzystać będzie blisko 900 osób rocznie.

Starosta złotowski Ryszard Goławski podkreślił, że Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Jastrowiu jest jedyną takiego rodzaju szkołą w powiecie złotowskim. Sala sportowa, która powstanie, przeznaczona będzie do zajęć terapeutycznych i edukacyjnych. Będzie pełnić również rolę hali widowiskowej. Nowy obiekt o kubaturze 11.807 m sześc. będzie miał powierzchnię użytkową 1387 m kw.

Wójt Tadeusz Czajka zaznaczył, że to pierwsze w historii dofinansowanie ze środków UE, które gmina Tarnowo Podgórne otrzymała na projekt związany z infrastrukturą edukacyjną, aczkolwiek zdecydowana większość tej bazy w gminie powstała po 1990 r. W jego ramach nastąpi rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Lusowie. Powstanie nowe skrzydło budynku, w którym zafunkcjonuje m. in. 12 sal lekcyjnych, biblioteka i stołówka. Istniejąca szkoła ma powierzchnię użytkową 3.335 m kw. i kubaturę 16.655 m sześc. Dzięki rozbudowie powiększy się dwukrotnie. Na poziomie -1 znajdują się: boksy szatniowe, stołówka, pomieszczenie, wydawania posiłków, pomieszczenia techniczne, toalety; na poziomie parteru: świetlica/bawialnia, 5 sal lekcyjnych z zapleczami, toalety, komunikacja, hol z klatką schodową; na 1 pietrze: biblioteka z czytelnią, pokój nauczycielski, 4 sale lekcyjne z zapleczami, sala językowa, sala zajęć pozalekcyjnych, toalety; a na 2 piętrze: 3 sale lekcyjne z zapleczami, 2 sale komputerowe, sala językowa, sala zajęć pozalekcyjnych i gabinet logopedy.

Z kolei gmina Gołuchów zrealizuje projekt wart ponad 11 mln zł. Zbudowany zostanie nowy obiekt dla Zespołu Szkół w położonej pod Kaliszem Kościelnej Wsi, w którym powstanie część edukacyjna z pracowniami przedmiotowymi oraz sportowa z nową salą sportową, boiskiem oraz salą do ćwiczeń korekcyjnych i terapii pedagogicznej. Liczba mieszkańców miejscowości, za sprawą inwestycji mieszkaniowych, powiększa się bowiem w dużym tempie.

Natomiast gmina Kostrzyn rozbuduje w ramach projektu istniejącą szkołę podstawową w Kostrzynie, która wzbogaci się o nowy, dwukondygnacyjny budynek o powierzchni całkowitej blisko 2000 m kw. Szkoła w tej chwili posiada salę gimnastyczną o wymiarach 18 x 9 metrów. Ogranicza to mocno możliwość odbywania się zajęć i gier zespołowych. Ponadto do zajęć ruchowych (głównie gimnastycznych) wykorzystywana jest niska sala adaptowana z dwóch sal lekcyjnych (powierzchnia 94,5 m kw.). Z uwagi na jej wysokość i szerokość nie można tu rozgrywać żadnych gier zespołowych.

Nowe zadanie inwestycyjne polegać będzie na rozbudowie placówki SP w Kostrzynie o halę sportową. Hala zostanie dobudowana do budynku, a elementem łączącym będzie parterowy łącznik, zaprojektowany w ramach adaptacji. Hala sportowa będzie pełnić funkcję przyszkolnej sali. Na parterze budynek podzielony będzie na dwie części – halę sportową oraz zaplecze socjalno-techniczne, w którym zlokalizowane będą: hol wejściowy wraz z szatnią, szatnie i łazienki dla sportowców, pokój nauczyciela (trenera), pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyn na sprzęt sportowy, toaleta dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia oraz wentylatornia. Na I piętrze znajdzie się widownia oraz zespół szatniowy i pomieszczenie pomocnicze. W części zaplecza zlokalizowane będą pomieszczenia techniczne: centrala wentylacyjna oraz kotłownia.

Powstania sala sportowa naszych marzeń. Przystosowana będzie do prowadzenia ćwiczeń w trzech niezależnych grupach, boiska treningowe do koszykówki, siatkówki oraz boisko wielofunkcyjne – podkreślił burmistrz Szymon Matysek.

W ramach konkursów dotyczących poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” WRPO 2014+ Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekty o łącznej kwocie wsparcia na poziomie około 110 milionów złotych, w tym projekty z Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji opiewające na kwotę dofinansowania w wysokości blisko 4 milionów złotych.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

5. nowych pociągów

W piątek 13 kwietnia 2018 roku Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisze umowę o dofinansowanie ...

„Szatnia na medal!”

„To umowy, które nie opiewają na miliony, ale w naszej ocenie są niemniej ważne dla ...

Obwodnica Gostynia oraz DW 190 i DW 434

Zostały  ogłoszone przetargi na realizacje dwóch inwestycji: budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr ...

Miliony dla Pleszewa

Ponad 6 milionów złotych dofinansowania udostępni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na drugi ...

Stu chętnych

Wnioski o przyznanie mieszkań pobrało ok. 100 chętnych – powiedziała specjalista ds. zarządzania nieruchomościami Towarzystwa ...