Gminne nieruchomości

Z kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika m.in., że wójtowie nie mają pełnej informacji o gminnych zasobach. Dane zawarte w ewidencjach nieruchomości bywają bowiem niekompletne i niespójne z innymi rejestrami .

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wójtowie nadzorowali gospodarowanie nieruchomościami gminnymi. Wynik kontroli jest jednoznaczny – robili to w niewystarczający sposób. Około 30 proc. umów dzierżawy lub najmu zawarto z naruszeniem zasady jawności. W kilku przypadkach w wyniku nierzetelnej egzekucji zaległości gminy straciły pieniądze. Niektóry włodarze nie mieli nawet pełnej informacji o gminnych zasobach, ponieważ dane zawarte w ewidencjach nieruchomości były często niekompletne i niespójne z innymi rejestrami.

NIK już wielokrotnie podejmowała temat gospodarowania nieruchomościami gminnymi. Kontrole z lat 2007 i 2011 wykazały liczne nieprawidłowości po stronie gmin, m.in. brak planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, nieopublikowanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu czy nierzetelną ewidencję nieruchomości.

W 2018 r. NIK wzięła pod lupę 10 gmin z województwa mazowieckiego, aby sprawdzić, czy te prawidłowo wykorzystują należące do nich nieruchomości.

Kontrola miała wykazać, jak podwarszawskie gminy realizowały w latach 2016-2018 (I kwartał) swoje zadania związane z wynajmem, dzierżawą oraz użyczeniem należących do nich nieruchomości. Wniosek z kontroli mówi wprost – zabrakło rzetelności i właściwego monitoringu realizacji zadań. Cały raport na stronie NIK.

x

Zobasz także

Stolica na niebiesko

Pałac Kultury i Nauki i warszawski most Śląsko-Dąbrowski przez dwie najbliższe noce będą podświetlane na ...

Bydgoski wiadukt na DK nr 5

Zakończyły się prace związane z rozbiórką starego wiaduktu drogowo-kolejowego i budową nowego na wschodniej części ...

Kongres Energetyki Słonecznej

Rozpoczęła się rejestracja na II Kongres Energetyki Słonecznej, który odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia ...

Suszy już nie unikniemy

Naukowcy ostrzegają przed suszą. Kłopoty z wodą mogą pojawić się już wkrótce. Na terenie województwa ...

Odnowią 150 dworców

PKP przygotowują się do realizacji drugiej edycji programu dworcowego, który obejmie 150 lokalizacji, w których ...