Park&Ride w Puszczykowie

Park & Ride przy stacji kolejowej Puszczykowo. Władze miasta informują, że Wojewoda Wielkopolski wydał pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formule zaprojektuj i wybuduj. Budowa parkingu Park & Ride przy stacji kolejowej Puszczykowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

x

Zobasz także

Trzy nowe ulice Czerwonaka

800 m nowej nawierzchni ul. Jonschera w Kicinie i 550 m ulic Topolowej i Lipowej ...

Kórniczanie łapią deszczówkę

Mała retencja to zgodnie z definicją zatrzymanie wody deszczowej w miejscu powstania opadu. Retencjonujesz: – ...

Wymyśl na nowo Marinę

Wójt Gminy Czerwonak ogłasza konkurs studialny, otwarty, dwuetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przyległego ...

„Szatnia na medal” w Tulcach

29 lipca w hali sportowej w Tulcach miało miejsce podpisanie umowy, której przedmiotem jest udzielenie ...

Park w Owińskach dostępny

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach z dniem 1 sierpnia 2020 roku ...