Nickel 750×200 – Dąbrówka

Przebudowa kolejnych dróg

Powiat poznański złożył wnioski o dofinansowania w ramach „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Do tej pory, dzięki środkom z programu, udało się zainwestować w drogi powiatowe aż 30 milionów złotych. – Jeśli w przyszłym roku otrzymamy dotację z budżetu państwa, przebudujemy kolejne, dwie ważne odcinki na terenie powiatu poznańskiego – zapowiada Jan Grabkowski, starosta poznański. Inwestycje mają pochłonąć blisko 15 mln zł.

Powiat poznański z programów przebudowy dróg korzysta od 2009 roku, czyli od początku jego funkcjonowania. Suma dotychczasowych dofinansowań z budżetu państwa to prawie 30 mln zł! W tym roku pieniądze umożliwiły przebudowę ulicy Poznańskiej w Skórzewie (od ulicy Zakręt do węzła S11) oraz ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach (od przedszkola do ulicy Szkolnej). W przyszłym roku jest szansa na kolejne inwestycje.

Więckowice-Lusówko
Pierwsza z nich dotyczy drogi powiatowej 2403P, czyli ulicy Gromadzkiej w Więckowicach na odcinku od Klonowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką 307 oraz drogi powiatowej 2392P na odcinku od „307” do granicy gmin Dopiewo i Tarnowo Podgórne. Łączna długość rozbudowy drogi to około 2,3 km. – Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi: pieszych, rowerzystów i użytkowników samochodów – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

W ramach prac na pierwszym z odcinków, czyli w obszarze zabudowanym w Więckowicach (odcinek o długości 1,07 km), wykonany zostanie system odprowadzania wód z pasa drogowego, przebudowane zostaną chodniki, powstaną zatoki autobusowe. Ułożona zostanie także nowa jezdnia bitumiczna, powstaną przejścia dla pieszych (w miejscach niebezpiecznych – z azylami bezpieczeństwa).

Z kolei drugi odcinek drogi powiatowej o długości 1,23 km, znajdujący się po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 307, zostanie zbudowany od podstaw. Nawierzchnię gruntową i częściowo żwirową zastąpi nowa konstrukcja o szerokości 6 m, z warstwą ścieralną i umocnionymi poboczami. Pojawi się tam oznakowanie poziome i pionowe. Droga zostanie odwodniona poprzez budowę przydrożnych rowów.  Wzdłuż drogi, za rowem odwadniającym, powstanie bezpieczny chodnik, po którym będą mogli jeździć rowerzyści. Wszystkie te prace uzależnione są od uzyskania dofinansowania. W przypadku uzyskania, prace powinny się rozpocząć już wiosną i zakończyć jeszcze w 2018


Do Dachowej

Drugą drogą, na przebudowę której powiat poznański złożył wniosek o dofinansowanie, jest droga powiatowa 2477P na odcinku od węzła Gądki do miejscowości Dachowa. Łącznie o długości około 2,3 km. – Głównym celem inwestycji jest nie tylko poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami, ale także polepszenie ich komfortu podróżowania – wyjaśnia Jan Grabkowski.

Prace będą polegać przede wszystkim na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni na odcinku od węzła Gądki do ronda w Robakowie. Ma to zwiększyć trwałość jezdni, po której jeżdżą ciężarówki. Wzdłuż drogi powstaną rowy, do których będzie odprowadzana woda opadowa. W ramach inwestycji powstaną przejścia dla pieszych z azylami, pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome. – Piesi i rowerzyści zyskają nową przestrzeń wyłącznie dla siebie, oddzieloną od jezdni tak zwaną opaską separacyjną – opowiada Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Z kolei na odcinku od ronda w Robakowie do Dachowej pojawi się nowa nawierzchnia 6-metrowej jezdni, powstaną chodnik i dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Drogowcy planują również budowę rowów odwadniających oraz kanalizacji deszczowej.  Także i w tym przypadku, realizacja jest uzależniona od uzyskania dofinansowania.

x

Zobasz także

Aplikacje na rewitalizacje

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza nabór uzupełniający projektów rewitalizacyjnych zmierzający do aktualizacji Lokalnego Programu ...

Tworzymy ład przestrzenny

Nieomal każda poznańska gmina narzeka na ład przestrzenny, na brzydkie reklamy, które szpecą otoczenie. To ...

Filia skarbówki w Swarzędzu

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, od 15 stycznia 2018 roku, w budynku Urzędu Miasta i Gminy ...

Krosinko rozbudowało szkołę

Po przerwie świątecznej, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku ( koło Mosiny) ...

Granty w Suchym Lesie

Już niedługo w Krainie Trzech Rzek kolejne nabory na granty – dowiedz się więcej na ...