Ładowarki emu.energy

Rozbudowa oczyszczalni w Wągrowcu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu rozbuduje i zmodernizuje oczyszczalnię ścieków. Spółka wyłoniła wykonawcę, który wykona kompletną dokumentację projektową.

W siedzibie Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu podpisano umowę z wykonawcą NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania związanego z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Rozbudowa oczyszczalni jest dla spółki kluczowym i największym z zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji. Oczyszczalnia ścieków jest strategicznym obiektem dla Wągrowca i okolic.

Funkcjonująca obecnie w Wągrowcu oczyszczalnia, wybudowana w latach 90. ub.w., jest już przestarzała. Dysponuje tylko jednym ciągiem technologicznym, co jest czynnikiem ograniczającym np. w trakcie remontów bądź napraw. Aby zapewnić prawidłowe jej działanie, decyzja o modernizacji była nieunikniona.

Dzięki decyzji o zmianie trybu postępowania z „zaprojektuj i wybuduj” na „zaprojektuj”, a następnie „buduj”, spółka mocno ograniczyła koszty projektu, które w postępowaniu „zaprojektuj i wybuduj” firmy zgłaszające się do przetargów oszacowały na kwoty ponad 1,8 mln zł oraz blisko 2,8 mln zł, natomiast w trybie „zaprojektuj” wyłoniono oferenta którego cena wynosi ponad 520 tys. zł brutto i są to ostatecznie koszty, które spółka rzeczywiście poniesie na sfinansowanie zamówienia.

x

Zobasz także

Na powiatowym szlaku

W niedzielę, 30 czerwca, odbędzie się Rodzinny Rajd Rowerowy „NA POWIATOWYM SZLAKU”  W niedzielę, 30 ...

70-lecie kopalni „Kłodawa”

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska wzięła udział w uroczystościach z okazji 70-lecia kopalni soli „Kłodawa”, organizowanych ...

Przebudowa centrum Jarocina

Samorząd Jarocina wyda 105 mln zł na przebudowę i remont ponad 20 ulic w centrum ...

Zgoda na obwodnicę Kępna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał w piątek (14 czerwca) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji ...

„Szatnia na Medal”

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał pierwsze umowy w ramach II edycji programu „Szatnia ...