Fotografia wnętrz

Rozbudowa oczyszczalni w Wągrowcu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu rozbuduje i zmodernizuje oczyszczalnię ścieków. Spółka wyłoniła wykonawcę, który wykona kompletną dokumentację projektową.

W siedzibie Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu podpisano umowę z wykonawcą NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania związanego z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Rozbudowa oczyszczalni jest dla spółki kluczowym i największym z zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji. Oczyszczalnia ścieków jest strategicznym obiektem dla Wągrowca i okolic.

Funkcjonująca obecnie w Wągrowcu oczyszczalnia, wybudowana w latach 90. ub.w., jest już przestarzała. Dysponuje tylko jednym ciągiem technologicznym, co jest czynnikiem ograniczającym np. w trakcie remontów bądź napraw. Aby zapewnić prawidłowe jej działanie, decyzja o modernizacji była nieunikniona.

Dzięki decyzji o zmianie trybu postępowania z „zaprojektuj i wybuduj” na „zaprojektuj”, a następnie „buduj”, spółka mocno ograniczyła koszty projektu, które w postępowaniu „zaprojektuj i wybuduj” firmy zgłaszające się do przetargów oszacowały na kwoty ponad 1,8 mln zł oraz blisko 2,8 mln zł, natomiast w trybie „zaprojektuj” wyłoniono oferenta którego cena wynosi ponad 520 tys. zł brutto i są to ostatecznie koszty, które spółka rzeczywiście poniesie na sfinansowanie zamówienia.

x

Zobasz także

Rozbudowa w „Orlim Stawie”

Ruszyła rozbudowa hali sortowni wraz z towarzyszącymi obiektami i infrastrukturą w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ...

Zielona dotacja dla Konina

Komisja Europejska pozytywnie oceniła wniosek przygotowany przez MFiPR o środki na przygotowanie planów transformacji regionów, ...

Dopłaty za zbieranie deszczówki

W czerwcu Ostrów Wlkp. uruchomi pilotażowy program dopłat dla mieszkańców, którzy będą zbierać i wykorzystywać ...

Pomoc dla branży turystycznej

W piątek 8 maja o godz. 11 Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego spotka ...

Plany trzech obwodnic

Minister infrastruktury zatwierdził Programy inwestycji dla 3 nowych obwodnic w województwie wielkopolskim. Obwodnice: Gostynia w ...