Rusza nowa oczyszczalnia

Pierwsze ścieki zostały skierowane do nowej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Na terenie budowy są kontynuowane prace związane z zagospodarowaniem terenu i montażem wyposażenia obiektu, ale równocześnie rozpoczął się rozruch najważniejszej części tej inwestycji – reaktora biologicznego oczyszczalni. Reaktor został wcześniej napełniony wodą i sprawdzony pod względem mechanicznym i hydraulicznym. W dniu 2 grudnia wprowadzony został osad czynny pobrany ze „starej” oczyszczalni i począwszy od 3 grudnia br. – ważna data dla oczyszczalni ścieków w Nagradowicach – ścieki stopniowo przekierowywane są na nową oczyszczalnię. W okresie rozruchu nadal będzie pracować dotychczasowa oczyszczalnia. Proces technologicznego rozruchu potrwa ok. 2 miesiące. Po tym czasie całość ścieków będzie już oczyszczana na nowym obiekcie. Zakończenie wszystkich prac i oddanie do użytku obiektu zaplanowano na 15 kwietnia 2021.

Inwestycja dofinansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

x

Zobasz także

Chrońmy nasze dziedzictwo

Chrońmy archeologiczne dziedzictwo regionu! W lasach Wielkopolski skrywają się najcenniejsze zabytki archeologiczne. Wśród nich znajdują ...

Z. Górny p.o. wójta Dopiewa

Zbyszko Górny został wyznaczony 19 stycznia 2020 r. przez Premiera do pełnienia funkcji Wójta Gminy ...

Pieniądze z UE dla Czerwonaka

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę w sprawie dofinansowania środkami unijnymi, w ramach Wielkopolskiego ...

Szkoła w Luboniu urośnie

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Luboń pozyskała 2 500 00 zł. Otrzymane środki ...

Dla kogo „Dopiewski Filar”?

Rozpoczęła się jej piąta edycja. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2020 r. w Urzędzie ...