Nickel 750×200 – Dąbrówka

Srebrna Góra powiatowa

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze przeszedł na własność Powiatu Wągrowieckiego

W piątek 26 stycznia, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego nastąpiło zawarcie umowy, na mocy której przeniesiona została własność nieruchomości w Srebrnej Górze – zespołu pałacowo – parkowego na rzecz Powiatu Wągrowieckiego. Chodzi oczywiście o nieruchomość, w której mieści się Dom Pomocy Społecznej – jednostka organizacyjna powiatu. To historyczne wydarzenie poprzedziła msza św. odprawiona w kościele parafialnym w Srebrnej Górze o godz. 12. Po mszy Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzata Osuch otworzyła uroczystą XXXIX sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. W sesji uczestniczyli radni powiatowi ze Starostą Tomaszem Krancem i Wicestarostą Michałem Piechockim, spadkobiercy nieruchomości oraz ich pełnomocnicy, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin naszego powiatu, skarbnik i sekretarz powiatu, proboszcz miejscowej parafii, dyrektor DPS, członkowie Rady Mieszkańców DPS oraz przedstawiciele mediów. Najważniejszym punktem sesji było podpisanie umowy, dzięki której Powiat Wągrowiecki stał się właścicielem nieruchomości w Srebrnej Górze. Odsłonięto również tablicę upamiętniającą poprzednich już właścicieli. Nieruchomości położone w Srebrnej Górze w gminie Wapno powiat zakupił za kwotę 3.650.000,00 zł. Budynki wchodzące w skład DPS położone są na terenie o pow. 16,2700 ha.

– Dzięki odkupieniu tejże nieruchomości misja DPS, która brzmi: „Pomoc ludziom w podeszłym wieku winna zmierzać do tego, by uświadomić wszystkim ludziom, iż najpełniejszą miarą humanizmu jest okazywanie szacunku ludziom starszym”, może być nadal realizowana. Uregulowanie spraw własnościowych otwiera drogę do rozwoju Domu Pomocy Społecznej, m. in. do jego rozbudowy, do świadczenia nowych usług. To również daje możliwość jeszcze lepszego wspierania programu senioralnego realizowanego przez Powiat Wągrowiecki – podkreśla Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.

x

Zobasz także

Koleją do Rogoźna i Czarnkowa

Włodarze gminy Wągrowiec opublikowali ankietę w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego z Wągrowca do Rogoźna i ...

XXIII Spotkanie pod dębem

We wsi Marlewo pod Rogoźnem po raz 23 upamiętniono śmierć króla Polski Przemysła II, a ...

Konserwacja Rowu Topolskiego

Powiat Średzki wraz z Gminą Środa będą wspólnie finansować konserwację Rowu Topolskiego. Powiat przeznaczy na ...

Budowlańcy przy Pływalni

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową obiektu handlowego w sąsiedztwie wolsztyńskiej pływalni przy ulicy ...

Stypendia dla uczniów WSCKZiU

2 lutego 2018 r. w ostrowskim Forum Synagoga Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczyła ...