Fotografia wnętrz
Finansowanie pomostowe

Bezrobocie w Poznaniu

Eksperci rynku pracy podkreślają, że polski rynek zatrudnienia znalazł się w sytuacji, w jakiej nie był od 25 lat. Szczególnie korzystna sytuacja

występuje na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, które wyróżniają się jednym z największych i najbardziej aktywnych rynków pracy w kraju. W Poznaniu i powiecie poznańskim występuje najniższe bezrobocie na tle całego kraju – 1,4 % Poznań, 1,7 % powiat poznański (6,3% kraj, 3,6% Wielkopolska).  Powiatowy Urząd Pracy wydał właśnie najnowszy raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego.

– Najnowsze dane z raportu pokazują jednoznacznie, że nasza decyzja o kształceniu zawodowym na najwyższym poziomie była trafna – ocenia Jan Grabkowski, starosta poznański. – Od 18 lat analizujemy rynek pracy zarówno dla miasta jak oraz naszego powiatu i staramy się reagować na jego potrzeby. I to zarówno w zakresie ofert szkoleń, kursów, podnoszenia swych kwalifikacji ze strony naszego Powiatowego Urzędu Pracy, jak i inwestując milionowe kwoty w kształcenie branżowe, w tym dualne w szkołach, które prowadzimy – dodaje Jan Grabkowski. – Słowem robimy wszystko, aby absolwenci naszych szkół nie zasilali Powiatowego Urzędu Pracy.  Specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy podkreślają, że dzięki kształceniu na odpowiednim poziomie liczba bezrobotnych absolwentów do 25. roku życia systematycznie spada w Poznaniu i powiecie.

– W ubiegłym roku liczba osób do 25 roku zarejestrowana wynosiła 605, dziś jest ich 556 – mówi Małgorzata Pawlak, zastępca dyrektora PUP w Poznaniu. – Osoby te stanowiły zaledwie 6,7 procent ogółu bezrobotnych w naszym urzędzie. Dla porównania w kraju i w Wielkopolsce kształtuje się to odpowiednio na poziomie 14 i 12,5%. Nadal największy odsetek bezrobotnych stanowią absolwenci po studiach wyższych – 60%, najmniejszy uczniowie kończący szkoły zawodowe 8,2%.

KOGO NAJCZĘŚCIEJ POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

– Wśród osób, które mają wykształcenie zawodowe jest praca dla magazynierów, ślusarzy, drukarzy czy elektrów. Osoby z wykształceniem średnim zawodowym znajdą zatrudnienie, jako logistycy, spedytorzy czy przedstawiciele handlowi. Z kolei absolwenci uczelni wyższych mogą liczyć na pracę, jako nauczyciele w przedszkolach, informatycy, automatycy czy inżynierowie elektrycy – dodaje Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu w Poznaniu.

Tegoroczny raport wskazuje też na kierunki działań, które należy podjąć, by jeszcze bardziej poprawić obecną sytuację na rynku.

– Nadal należy podnosić, jakość kształcenia i dostosowywać programy nauczania na wszystkich poziomach edukacji do potrzeb obecnie występujących na rynku pracy, jednocześnie biorąc pod uwagę prognozy rozwoju branż w regionie. Bezwzględnie musimy też monitorować trendy występujące na lokalnym rynku zatrudnienia i ściśle współpracować z pracodawcami na rzecz wzajemnego uzupełniania działań wspierających kształcenie zawodowe, a także rozwój sieci doradztwa zawodowego, jako niezbędnego elementu przy wyborze kierunku kształcenia – mówi Małgorzata Pawlak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

x

Zobasz także

Miejski transport rzeką

Niemal połowa polskich miast wojewódzkich leży nad Wisłą, Odrą lub Wartą. Wzdłuż tych rzek znajduje ...

GUS o budownictwie

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w lipcu 2019 r. Składowa dla ...

Ceny mieszkań w górę

Wzrost cen lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale tego roku wobec poprzedniego kwartału wyniósł 1,9 proc. ...

O ile będzie drożej?

Jak dużego wzrostu cen nowych mieszkań możemy spodziewać się w tym roku? Co będzie miało ...

Płać i nie dyskutuj

Nienależnie pobrane opłaty, przekraczanie przepisów przy anulowaniu kar, przetwarzanie danych osobowych bez stosownych upoważnień, nieprawidłowe ...