Finansowanie pomostowe

Bezrobocie w Poznaniu

Eksperci rynku pracy podkreślają, że polski rynek zatrudnienia znalazł się w sytuacji, w jakiej nie był od 25 lat. Szczególnie korzystna sytuacja

występuje na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, które wyróżniają się jednym z największych i najbardziej aktywnych rynków pracy w kraju. W Poznaniu i powiecie poznańskim występuje najniższe bezrobocie na tle całego kraju – 1,4 % Poznań, 1,7 % powiat poznański (6,3% kraj, 3,6% Wielkopolska).  Powiatowy Urząd Pracy wydał właśnie najnowszy raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego.

– Najnowsze dane z raportu pokazują jednoznacznie, że nasza decyzja o kształceniu zawodowym na najwyższym poziomie była trafna – ocenia Jan Grabkowski, starosta poznański. – Od 18 lat analizujemy rynek pracy zarówno dla miasta jak oraz naszego powiatu i staramy się reagować na jego potrzeby. I to zarówno w zakresie ofert szkoleń, kursów, podnoszenia swych kwalifikacji ze strony naszego Powiatowego Urzędu Pracy, jak i inwestując milionowe kwoty w kształcenie branżowe, w tym dualne w szkołach, które prowadzimy – dodaje Jan Grabkowski. – Słowem robimy wszystko, aby absolwenci naszych szkół nie zasilali Powiatowego Urzędu Pracy.  Specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy podkreślają, że dzięki kształceniu na odpowiednim poziomie liczba bezrobotnych absolwentów do 25. roku życia systematycznie spada w Poznaniu i powiecie.

– W ubiegłym roku liczba osób do 25 roku zarejestrowana wynosiła 605, dziś jest ich 556 – mówi Małgorzata Pawlak, zastępca dyrektora PUP w Poznaniu. – Osoby te stanowiły zaledwie 6,7 procent ogółu bezrobotnych w naszym urzędzie. Dla porównania w kraju i w Wielkopolsce kształtuje się to odpowiednio na poziomie 14 i 12,5%. Nadal największy odsetek bezrobotnych stanowią absolwenci po studiach wyższych – 60%, najmniejszy uczniowie kończący szkoły zawodowe 8,2%.

KOGO NAJCZĘŚCIEJ POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

– Wśród osób, które mają wykształcenie zawodowe jest praca dla magazynierów, ślusarzy, drukarzy czy elektrów. Osoby z wykształceniem średnim zawodowym znajdą zatrudnienie, jako logistycy, spedytorzy czy przedstawiciele handlowi. Z kolei absolwenci uczelni wyższych mogą liczyć na pracę, jako nauczyciele w przedszkolach, informatycy, automatycy czy inżynierowie elektrycy – dodaje Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu w Poznaniu.

Tegoroczny raport wskazuje też na kierunki działań, które należy podjąć, by jeszcze bardziej poprawić obecną sytuację na rynku.

– Nadal należy podnosić, jakość kształcenia i dostosowywać programy nauczania na wszystkich poziomach edukacji do potrzeb obecnie występujących na rynku pracy, jednocześnie biorąc pod uwagę prognozy rozwoju branż w regionie. Bezwzględnie musimy też monitorować trendy występujące na lokalnym rynku zatrudnienia i ściśle współpracować z pracodawcami na rzecz wzajemnego uzupełniania działań wspierających kształcenie zawodowe, a także rozwój sieci doradztwa zawodowego, jako niezbędnego elementu przy wyborze kierunku kształcenia – mówi Małgorzata Pawlak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

x

Zobasz także

Najwięcej przejęć i fuzji

W 2018 roku najwięcej przejęć i fuzji w Polsce było w sektorze nieruchomości, przemysłowym, telekomunikacyjnym ...

Kolejny dobry rok

W ubiegłym roku popyt na rynku nieruchomości biurowych sięgnął 1,5 mln mkw. Do użytku oddano ...

Jakie trendy w tym roku?

Istotne wzrosty cen mieszkań, kontynuacja mody na inwestowanie na rynku nieruchomości oraz rekordowa akcja kredytowa ...

Małe miasta odżyją

Przygotowujemy specjalne pakiety działań adresowane do obszarów słabiej rozwiniętych, zmarginalizowanych – powiedział minister inwestycji i ...

Jak chcemy mieszkać?

Mały czy duży? Parterowy a może piętrowy? Na obrzeżach miasta czy na wsi? Własne cztery ...