Szkolenie Instrumenty Ochrony Środowiska
Szkolenie Instrumenty Ochrony Środowiska

Cmentarz w formule ppp

Prezydent Konina ogłosił dialog techniczny, w ramach którego miasto chce skonsultować z prywatnymi firmami ich zainteresowanie budową cmentarza. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Władze Konina szukają nowych form finansowania inwestycji publicznych. Pod budowę cmentarza przeznaczona jest działka o powierzchni ponad 20 hektarów. Nowy cmentarz zaspokoiłby potrzeby miasta na około 100 lat.
O partnerstwie publiczno-prywatnym dyskutować będziemy od 13 do 15 maja w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, pod patronatem PortalSamorzadowy.pl, na który serdecznie zapraszamy.

Konin chce zbudować nowy cmentarz w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Szacunkowe koszty budowy cmentarza to około 20 mln złotych (fot. archiwum)


Dialog techniczny nie jest jednoznaczny z wyborem wykonawcy. Ma on pozwolić na pozyskanie informacji na temat rozwiązań mogących służyć realizacji planowanego przedsięwzięcia.

– To znaczy, że prywatny inwestor wybudowałby cmentarz, a następnie przez kilkanaście lat czerpałby pożytki z zarządzania nim. Koszt budowy cmentarza to około 20 mln zł plus koszty budowy infrastruktury drogowej, oświetlenia oraz kanalizacji – wyjaśnia Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.

  • W naszym budżecie nie ma tylu pieniędzy, a potrzeba jest pilna, bo miejsc na terenie istniejących nekropolii wystarczy zaledwie na dwa lata – podkreśla Adamów.

Nowy cmentarz zaspokoiłby potrzeby miasta na około 100 lat. Pod jego budowę przeznaczona jest działka przy ulicy Marantowskiej o powierzchni ponad 20 hektarów, którą miasto dostało od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W pierwszym etapie budowy cmentarza przewiduje się budowę infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna, sieć ciepłownicza lub gazowa. Na cmentarzu powinny znajdować się m.in.: budynek administracyjny, dom przedpogrzebowy z kaplicą, budynek gospodarczy, ciągi komunikacyjne.

Miasto planuje też ogłosić dialog techniczny w kwestii budowy amfiteatru. Inwestycja jest szacowana na około 35 milionów złotych. Chce też wyremontować i zaadaptować na cele społeczne zabytkowy Dom Zemełki. Ma to kosztować około 12 milionów złotych.

x

Zobasz także

20 milionów dla Leszna

Miasto Leszno otrzyma ponad 20 mln zł środków unijnych będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego ...

Obwodnica Gostynia ruszyła

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odwiedził plac budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. W ...

Elfy „Andrut” i „Calisia”

Przejazd specjalnego pociągu EN76 ELF w relacji Poznań Gł. – Kalisz – Poznań Gł. zgromadził ...

Dni Otwarte Funduszy UE

Władze Ostrowa zapraszają do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich, ...

Składowisko śmieci w Pile?

Czy w Pile powstanie składowisko śmieci wraz z linią do ich przetwarzania? Aż kilkadziesiąt tysięcy ...