Fotografia wnętrz

Cmentarz w formule ppp

Prezydent Konina ogłosił dialog techniczny, w ramach którego miasto chce skonsultować z prywatnymi firmami ich zainteresowanie budową cmentarza. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Władze Konina szukają nowych form finansowania inwestycji publicznych. Pod budowę cmentarza przeznaczona jest działka o powierzchni ponad 20 hektarów. Nowy cmentarz zaspokoiłby potrzeby miasta na około 100 lat.
O partnerstwie publiczno-prywatnym dyskutować będziemy od 13 do 15 maja w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, pod patronatem PortalSamorzadowy.pl, na który serdecznie zapraszamy.

Konin chce zbudować nowy cmentarz w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Szacunkowe koszty budowy cmentarza to około 20 mln złotych (fot. archiwum)


Dialog techniczny nie jest jednoznaczny z wyborem wykonawcy. Ma on pozwolić na pozyskanie informacji na temat rozwiązań mogących służyć realizacji planowanego przedsięwzięcia.

– To znaczy, że prywatny inwestor wybudowałby cmentarz, a następnie przez kilkanaście lat czerpałby pożytki z zarządzania nim. Koszt budowy cmentarza to około 20 mln zł plus koszty budowy infrastruktury drogowej, oświetlenia oraz kanalizacji – wyjaśnia Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.

  • W naszym budżecie nie ma tylu pieniędzy, a potrzeba jest pilna, bo miejsc na terenie istniejących nekropolii wystarczy zaledwie na dwa lata – podkreśla Adamów.

Nowy cmentarz zaspokoiłby potrzeby miasta na około 100 lat. Pod jego budowę przeznaczona jest działka przy ulicy Marantowskiej o powierzchni ponad 20 hektarów, którą miasto dostało od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W pierwszym etapie budowy cmentarza przewiduje się budowę infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna, sieć ciepłownicza lub gazowa. Na cmentarzu powinny znajdować się m.in.: budynek administracyjny, dom przedpogrzebowy z kaplicą, budynek gospodarczy, ciągi komunikacyjne.

Miasto planuje też ogłosić dialog techniczny w kwestii budowy amfiteatru. Inwestycja jest szacowana na około 35 milionów złotych. Chce też wyremontować i zaadaptować na cele społeczne zabytkowy Dom Zemełki. Ma to kosztować około 12 milionów złotych.

x

Zobasz także

Szybciej z Kaczorów do Wierzbna

Droga Kaczory – Wierzbno w powiecie ostrowskim została dziś oficjalnie otwarta. Samorząd wyremontował ją dzięki ...

„Pięknieje nasza wieś”

29 czerwca Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął stosowną uchwałą rozstrzygnięcie X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. ...

Absolutorium dla Samorządu

Podczas poniedziałkowej (29. 06. 2020 r.) sesji Sejmiku radni udzieli Zarządowi Województwa Wielkopolskiego absolutorium z ...

Osiem nowych obwodnic

Ominiemy łącznie osiem miejscowości dzięki wybudowaniu trzech obwodnic, dla których Programy inwestycji zatwierdził 26 czerwca ...

Wysychają nasze jeziora

Jeziora Kownackie i Wilczyńskie na pojezierzu gnieźnieńskim właśnie przestały istnieć. Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Przyjezierze zamieściło film, na ...