Ładowarki emu.energy

Cmentarz w formule ppp

Prezydent Konina ogłosił dialog techniczny, w ramach którego miasto chce skonsultować z prywatnymi firmami ich zainteresowanie budową cmentarza. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Władze Konina szukają nowych form finansowania inwestycji publicznych. Pod budowę cmentarza przeznaczona jest działka o powierzchni ponad 20 hektarów. Nowy cmentarz zaspokoiłby potrzeby miasta na około 100 lat.
O partnerstwie publiczno-prywatnym dyskutować będziemy od 13 do 15 maja w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, pod patronatem PortalSamorzadowy.pl, na który serdecznie zapraszamy.

Konin chce zbudować nowy cmentarz w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Szacunkowe koszty budowy cmentarza to około 20 mln złotych (fot. archiwum)


Dialog techniczny nie jest jednoznaczny z wyborem wykonawcy. Ma on pozwolić na pozyskanie informacji na temat rozwiązań mogących służyć realizacji planowanego przedsięwzięcia.

– To znaczy, że prywatny inwestor wybudowałby cmentarz, a następnie przez kilkanaście lat czerpałby pożytki z zarządzania nim. Koszt budowy cmentarza to około 20 mln zł plus koszty budowy infrastruktury drogowej, oświetlenia oraz kanalizacji – wyjaśnia Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.

  • W naszym budżecie nie ma tylu pieniędzy, a potrzeba jest pilna, bo miejsc na terenie istniejących nekropolii wystarczy zaledwie na dwa lata – podkreśla Adamów.

Nowy cmentarz zaspokoiłby potrzeby miasta na około 100 lat. Pod jego budowę przeznaczona jest działka przy ulicy Marantowskiej o powierzchni ponad 20 hektarów, którą miasto dostało od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W pierwszym etapie budowy cmentarza przewiduje się budowę infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna, sieć ciepłownicza lub gazowa. Na cmentarzu powinny znajdować się m.in.: budynek administracyjny, dom przedpogrzebowy z kaplicą, budynek gospodarczy, ciągi komunikacyjne.

Miasto planuje też ogłosić dialog techniczny w kwestii budowy amfiteatru. Inwestycja jest szacowana na około 35 milionów złotych. Chce też wyremontować i zaadaptować na cele społeczne zabytkowy Dom Zemełki. Ma to kosztować około 12 milionów złotych.

x

Zobasz także

„Korytarz” Berlin – Piła

Berlin z Piłą ma łączyć nowoczesny korytarz transportowy. 5 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie ...

Rewitalizacja Miasta Pleszewa

Pleszew przechodzi gruntowne zmiany. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 24 lipca podpisała z władzami ...

Tłocznia gazu w Odolanowie

Wielkopolska jest jednym z województw, na terenie którego będzie przebiegał nowy korytarz dostaw gazu na ...

Likwidacja barier

Prawie 4 mln zł z PFRON trafi do 19 wielkopolskich powiatów. Dzięki tej kwocie samorządy ...

Jedno dziecko – jedno drzewo

Kalisz włącza się w akcję upamiętniającą narodziny nowych mieszkańców. 28 września 2019 roku rodzice dzieci, ...