кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Czystsza Obra i j. Błędno

Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu, przekazanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, gmina Zbąszyń

w województwie wielkopolskim podejmie działania ochronne na rzecz poprawy czystości wód jeziora Błędno i rzeki Obry. Oba akweny są bardzo cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.

Proekologiczne działania umożliwi rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Nowy Dwór, Perzyny i Strzyżewo. Projekt inwestycji, która poprawi warunki życia mieszkańców oraz ochroni przed zanieczyszczaniem tamtejsze zasoby wodne i przyrodnicze, otrzymał dofinansowanie z NFOŚiGW na kwotę prawie 9 mln zł. Umowę regulującą porozumienie w tej sprawie podpisali 12 kwietnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda i Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest zbudowanie około 18 km kanalizacji sanitarnej, oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków. Dzięki tym pracom 1124 osoby będą mogły przyłączyć się do nowej sieci odprowadzającej ścieki. Równie ważnym efektem rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej będzie ochrona jeziora Błędno, które jest zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym dla Zbąszynia i okolicy oraz rzeki Obry przepływającej przez miasto i łączącej się z jeziorem. Oba akweny posiadają unikatowe atuty przyrodnicze i krajobrazowe. Dodatkowo Obra niemal na całej swojej długości jest też popularnym i przystępnym szlakiem kajakowym.

Trudno mówić oddzielnie o ochronie jeziora i rzeki oraz budowie kanalizacji, bo to wszystko jest ze sobą powiązane. W Zbąszyniu nie ma zakładów przemysłu ciężkiego, nie ma tzw. trucicieli środowiska, ale degradacja przyrody następuje właśnie poprzez brak odpowiedniej osłony komunalnej. Nowa sieć sanitarna spowoduje, że ścieki trafią do oczyszczalni, gdzie zostaną w bezpieczny sposób przetworzone. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ Zbąszyń chce być gminą na wskroś turystyczną. Swój rozwój upatrujemy w oferowaniu dobrego odpoczynku, rekreacji i walorów przyrodniczych – powiedział Burmistrz Tomasz Kurasiński. – Cieszę się, że środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprawią jakość życia mieszkańców gminy Zbąszyń i przyczynią się równocześnie do ochrony walorów naturalnych w regionie – podkreślił z kolei Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Prace przy inwestycji będą realizowane w ramach 7 kontraktów na roboty budowlane i usługi. Mają być zakończone do 31 grudnia 2020 r., a efekt ekologiczny zostanie osiągnięty i potwierdzony do końca stycznia 2022 r. Dofinansowanie inwestycji wyniesie 8 942 148 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 17 253 086 zł. Przyznanie dotacji dla projektu umożliwia działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które jest przewidziane w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Most we Wronkach otwarty

Jedyny most we Wronkach zamknięto dokładnie 71 dni temu. Od tego momentu mieszkańcy musieli korzystać ...

Kolejny odcinek S5 otwarty

W piątek 9 listopada został oddany do użytku ok. 19-kilometrowy odcinek drogi S5 Radomicko (bez ...

Sami ułożymy tory do Leszna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę ze spółką zależną ZRK DOM Poznań. Modernizacja linii ...

Kapituła Złotej Pieczęci 2018

W poniedziałek 29 października odbyło się I posiedzenie Kapituły Złotej Pieczęci 2018. W posiedzeniu uczestniczyli ...

Odnowiony wydział komunikacji

Zakończono remont w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Prace prowadzono sukcesywnie w poszczególnych biurach, ...