Droga z Tomic do Tomiczek

Dobre wieści, szczególnie dla mieszkańców Tomic i Tomiczek, bowiem 9 października br. podpisana została umowa na dofinansowanie budowy drogi, która łączy te dwie miejscowości. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak oraz wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska złożyli podpisy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Tytułem krótkiego wprowadzenia, aby projekt mógł ubiegać się o realizację- Urząd Miejski Gminy Stęszew złożył uprzednio wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki temu na rzecz gminy Stęszew uzyskano dofinansowanie w wysokości aż 50-ciu % kosztów kwalifikowanych zadania. Wartym odnotowania jest fakt, że inwestycja ta jest planowana od wielu lat. O jej wykonanie zabiegali ówcześni radni Mirosław Bręk oraz Hanna Słoma. Niestety w tamtym czasie decyzje były odmowne. Kilka lat wnioskowania zakończyło się pozytywną decyzją dopiero we wrześniu br. Istotnym jest fakt aż dwukrotnego składania inicjatywy w tym roku. Dziękujemy wojewodzie wielkopolskiemu Zbigniewowi Hoffmannowi za konsekwentne wspieranie tego projektu, który w końcu uzyskał pozytywną opinię po latach oczekiwania.

Jednocześnie aby otrzymać dofinansowanie konieczne jest wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia oraz rozpoczęcie robót budowlanych jeszcze w tym roku! Mając na względzie sytuację na rynku budowlanym oraz wzrastające ceny usług- wykonanie planu staje pod znakiem zapytania.
Przy sprzyjających okolicznościach podpisanie umowy będzie możliwe pod koniec listopada. A zatem prace budowlane mogłyby się rozpocząć wraz z początkiem grudnia, ale czy warunki pogodowe na to pozwolą? Pozostało kilka nieznanych odpowiedzi, lecz mimo ryzyka podchodzimy do zadania z optymizmem, iż podołamy realizacji zadania.

Gmina zaprasza wykonawców zainteresowanych realizacją tego przedsięwzięcia do składania ofert. Szczegóły w biuletynie informacji publicznej.

x

Zobasz także

Kino z auta w Kozichgłowach

W czerwcu w Kozichgłowach będą odbywać się seanse h kina samochodowego. Wszystko zorganizowane zostanie bezpiecznie ...

Kładka powstanie w Krosinku

Podpisano umowę z wykonawcą budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku, wyłonionym w ...

Listy do przyszłości

Gmina Czerwonak wyszła z kolejną ciekawą inicjatywą. – W tym roku mija 30 lat od ...

Dopiewski Budżet Obywatelski

Urząd w Dopieweie opublikował wykaz 21 działek geodezyjnych, zlokalizowanych w 11 miejscowościach Gminy Dopiewo. Szczegółowe ...

Aktywiści bronili drzew

Ulica Młodzieżowa w Suchym Lesie ma zostać przebudowana. W ramach inwestycji zaplanowano wycinkę kilkudziesięcioletniej alei ...