Finansowanie pomostowe

Pilotaż mobilności miejskiej

Do 28 lutego 2019 r. przedłużono termin naboru do pilotażowego programu wsparcia miast w planowaniu mobilności miejskiej. Pilotaż organizowany jest w ramach przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers i Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Celem pilotażu jest zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej (fot. UM Inowrocław)

Jak tłumaczy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pilotaż będzie polecać na współpracy z ekspertami Inicjatywy Jaspers przy aktualizacji posiadanego lub przygotowaniu nowego planu zrównoważonej mobilności miejskiej (ta część programu dotyczy kilku wybranych miast i obszarów funkcjonalnych) oraz udziale w cyklu sesji warsztatowych przedstawiających wyniki współpracy (ta część jest otwarta dla wszystkich ośrodków miejskich zainteresowanych przygotowaniem lub aktualizacją SUMP).

W przypadku tych samorządów, które będą bezpośrednio współpracować z ekspertami Inicjatywy Jaspers doradztwo obejmuje pomoc przy identyfikacji i ocenie danych, opracowaniu zamówienia na niezbędne analizy, ocenie jakości dokumentacji i jej odbiorze od wykonawcy (wykonanie SUMP i niezbędnych w tym celu analiz leży po stronie miasta).

Celem pilotażu jest zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy, wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu (aktualizacji) planu zrównoważonej mobilności miejskie oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk do samorządów.

Program ma się rozpocząć na przełomie 1. i 2. kwartału roku 2019. Czas trwania pilotażu szacowany jest na 2 lata, sesje warsztatowe będą się odbywać raz na kwartał.

x

Zobasz także

Elektryczny Volkswagen

Elektryczna rewolucja na rynku motoryzacyjnym już się rozpoczęła. Volkswagen właśnie wprowadza na rynek pierwszego z ...

A może e-mikrobusy?

W czwartek (16 maja) po południu i w piątek (17 maja) w Białymstoku odbywały się ...

Testy e – autobusów w Poznaniu

Trwają testy w celu przygotowań przewoźnika do wdrożenia pojazdów bezemisyjnych do swojej floty. W minionym ...

Testy eCitaro w Poznaniu

 Elektryczny, bezemisyjny autobus eCitaro będzie przez najbliższy tydzień jeździł po Poznaniu na liniach 163 i ...

Już 5.000 e -aut

Z końcem marca po Polskich drogach jeździło niemal 5 tysięcy osobowych aut elektrycznych, które mogły ...