Ładowarki emu.energy

Pilotaż mobilności miejskiej

Do 28 lutego 2019 r. przedłużono termin naboru do pilotażowego programu wsparcia miast w planowaniu mobilności miejskiej. Pilotaż organizowany jest w ramach przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers i Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Celem pilotażu jest zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej (fot. UM Inowrocław)

Jak tłumaczy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pilotaż będzie polecać na współpracy z ekspertami Inicjatywy Jaspers przy aktualizacji posiadanego lub przygotowaniu nowego planu zrównoważonej mobilności miejskiej (ta część programu dotyczy kilku wybranych miast i obszarów funkcjonalnych) oraz udziale w cyklu sesji warsztatowych przedstawiających wyniki współpracy (ta część jest otwarta dla wszystkich ośrodków miejskich zainteresowanych przygotowaniem lub aktualizacją SUMP).

W przypadku tych samorządów, które będą bezpośrednio współpracować z ekspertami Inicjatywy Jaspers doradztwo obejmuje pomoc przy identyfikacji i ocenie danych, opracowaniu zamówienia na niezbędne analizy, ocenie jakości dokumentacji i jej odbiorze od wykonawcy (wykonanie SUMP i niezbędnych w tym celu analiz leży po stronie miasta).

Celem pilotażu jest zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy, wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu (aktualizacji) planu zrównoważonej mobilności miejskie oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk do samorządów.

Program ma się rozpocząć na przełomie 1. i 2. kwartału roku 2019. Czas trwania pilotażu szacowany jest na 2 lata, sesje warsztatowe będą się odbywać raz na kwartał.

x

Zobasz także

Tańszy prąd dla e-autobusów?

Tańszy prąd dla e-autobusów Drożejący prąd zniechęca do rozwoju elektromobilności. Ministerstwo Energii (ME) przedstawiło więc ...

Tylko 2,5 tys. e-aut

Plan rozwoju elektromobilności zakładał, że na koniec 2018 roku będzie w Polsce 14 tysięcy samochodów ...

VW e-up tańszy

Wysoka cena to jedna z głównych barier rozwoju segmentu pojazdów z napędem elektrycznym. Dlatego też ...

E-radiowozy w Szczecinie

Pierwsze w Polsce elektryczne radiowozy dla Policji – kupione przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie (fot. ...

E-Solarisy dla Poznania

21 autobusów elektrycznych dostarczy do końca lutego 2020 roku do Poznania Solaris Bus & Coach. ...