Nickel 750×200 – Dąbrówka
Nickel 750×100 – Botaniczna

Powiat poznański inwestuje miliony w edukację, komunikację i osoby niepełnosprawne

– Ten rok jest rekordowy jeśli chodzi o pozyskanie przez powiat poznański środków zewnętrznych. Ogólna kwota dotacji rządowych, czy unijnych to obecnie ok. 70 milionów złotych. A wszystko wskazuje na to, że może być ona jeszcze wyższa. Szacujemy nawet 90 milionów złotych. Edukacja, komunikacja i transport oraz wsparcie Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach to główni adresaci dotacji zewnętrznych – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

To niewątpliwie ogromny sukces naszych specjalistów, którzy pracowali przy tych projektach. Dzięki nim mogę mówić o milionowych inwestycjach, jakie nas czekają. Żaden z projektów nie był zlecony firmom zewnętrznym, wszystkie zostały przygotowane przez naszych pracowników – dodaje z dumą starosta poznański.

Powiat stawia na kształcenie zawodowe

Ogłoszony został przetarg na rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Wartość 32 mln; dofinansowanie 17 mln zł.

Oprócz budowy i rozbudowy bazy dydaktycznej (powstanie m.in. 18 pracowni do nauki zawodu) powiat otrzymał też dotację unijną – ponad 4 mln zł – na podnoszenie w centrum kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i osób dorosłych.

Warto dodać, że od wielu lat Centrum Kształcenia Praktycznego cieszy się bardzo dużą popularnością zarówno wśród młodzieży jak i pracodawców, którzy wysyłają pracowników, by ci podnosili kwalifikacje. Jakość kształcenia w swarzędzkiej „jedynce” jest bardzo wysoko oceniana przez lokalny rynek pracy – mówi starosta Jan Grabkowski.

Węzły przesiadkowe

Do tej pory powiat uzyskał dofinansowanie w ramach 3 projektów partnerskich na inwestycje funkcjonalnie powiązane z węzłami przesiadkowymi (ścieżki rowerowe i drogi dojazdowe), przy stacjach kolejowych w Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Biskupicach i Kórniku.

Wartość 6,5 mln zł; dofinansowanie 5,4 mln zł

Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargów w formule zaprojektuj i wybuduj na inwestycje funkcjonalnie powiązane z węzłami przesiadkowymi na drogach powiatowych: ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach oraz ulicy Głównej i Dworcowej w Biskupicach, gdzie zmodernizujemy nawierzchnię i wybudujemy ścieżki rowerowe. Te zadania wykonamy wspólnie z gminą Pobiedziska – tłumaczy starosta Grabkowski.

Rozstrzygnięty został również przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj na ścieżkę rowerową na ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. Zadanie to realizowane jest wspólnie z gminą Murowana Goślina. Kolejny z projektów zgłoszony w partnerstwie z gminą Kórnik został w ostatnich dniach zatwierdzony do dofinansowania. To nie koniec, obecnie wspólnie z lokalnymi samorządami powiat poznański jest gotowy na budowę kolejnych, dziesięciu węzłów przesiadkowych.

Rewaloryzacja dawnego obiektu pocysterskiego w Owińskach

Wartość 10,4 mln zł; dofinansowanie 8,4 mln zł.

Złożony został również wniosek na rewaloryzację najcenniejszych pomieszczeń historycznych kompleksu pocysterskiego, w którym aktualnie mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

– Wniosek został już poddany ocenie strategicznej i formalnej, które zakończyły się pozytywnie. Aktualnie trwa ostatni etap ocen, ocena merytoryczna – dodaje Jan Grabkowski.

Przestrzenie te po odzyskaniu dawnego charakteru zostaną udostępnione dla zwiedzających, w tym dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dzięki likwidacji progów w obiekcie oraz zamontowaniu 3 transporterów schodowych) oraz osób niewidomych i niedowidzących. W korytarzach oraz na klatkach schodowych znajdą się dodatkowe oznaczenia dla niepełnosprawnych w formie trójwymiarowych naklejek posadzkowych („ryflowań”) ułatwiających dotykową orientację w przestrzeni. Kontrast kolorystyczny ma ułatwić osobom niedowidzącym identyfikację terenu. Ponadto przed kolejnymi pomieszczeniami w budynku A przewidziano odpowiednie oznaczenia tyflograficzne (np. wypustki układające się w słowa w alfabecie Braille’a).

x

Zobasz także

Baza gruntów Mosiny

Gmina Mosina tworzy bazę terenów inwestycyjnych. Baza zostanie zamieszczona na stronie mosina.pl oraz będzie przekazywana ...

Porządkowanie Wierzenicy

W szybkim tempie zmienia się wygląd centrum Wierzenicy. To zaniedbane do niedawna miejsce już znacznie ...

Będzie Muzeum Meblarstwa

Zgodnie z planami Muzeum Meblarstwa ma powstać na terenie dawnej fabryki mebli w Swarzędzu. Wstępna ...

Galeria Piastova w Gnieźnie

Trwają prace wykończeniowe w nowym centrum handlowym, które zlokalizowane jest u zbiegu ulic Witkowskiej i ...

Rozbudowa szkoły w Konarzewie

Do istniejących obiektów zostanie dobudowany kolejny budynek, który będzie pełnić funkcję dydaktyczną i sportową. Dokumentacja ...