кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Powiat poznański inwestuje miliony w edukację, komunikację i osoby niepełnosprawne

– Ten rok jest rekordowy jeśli chodzi o pozyskanie przez powiat poznański środków zewnętrznych. Ogólna kwota dotacji rządowych, czy unijnych to obecnie ok. 70 milionów złotych. A wszystko wskazuje na to, że może być ona jeszcze wyższa. Szacujemy nawet 90 milionów złotych. Edukacja, komunikacja i transport oraz wsparcie Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach to główni adresaci dotacji zewnętrznych – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

To niewątpliwie ogromny sukces naszych specjalistów, którzy pracowali przy tych projektach. Dzięki nim mogę mówić o milionowych inwestycjach, jakie nas czekają. Żaden z projektów nie był zlecony firmom zewnętrznym, wszystkie zostały przygotowane przez naszych pracowników – dodaje z dumą starosta poznański.

Powiat stawia na kształcenie zawodowe

Ogłoszony został przetarg na rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Wartość 32 mln; dofinansowanie 17 mln zł.

Oprócz budowy i rozbudowy bazy dydaktycznej (powstanie m.in. 18 pracowni do nauki zawodu) powiat otrzymał też dotację unijną – ponad 4 mln zł – na podnoszenie w centrum kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i osób dorosłych.

Warto dodać, że od wielu lat Centrum Kształcenia Praktycznego cieszy się bardzo dużą popularnością zarówno wśród młodzieży jak i pracodawców, którzy wysyłają pracowników, by ci podnosili kwalifikacje. Jakość kształcenia w swarzędzkiej „jedynce” jest bardzo wysoko oceniana przez lokalny rynek pracy – mówi starosta Jan Grabkowski.

Węzły przesiadkowe

Do tej pory powiat uzyskał dofinansowanie w ramach 3 projektów partnerskich na inwestycje funkcjonalnie powiązane z węzłami przesiadkowymi (ścieżki rowerowe i drogi dojazdowe), przy stacjach kolejowych w Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Biskupicach i Kórniku.

Wartość 6,5 mln zł; dofinansowanie 5,4 mln zł

Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargów w formule zaprojektuj i wybuduj na inwestycje funkcjonalnie powiązane z węzłami przesiadkowymi na drogach powiatowych: ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach oraz ulicy Głównej i Dworcowej w Biskupicach, gdzie zmodernizujemy nawierzchnię i wybudujemy ścieżki rowerowe. Te zadania wykonamy wspólnie z gminą Pobiedziska – tłumaczy starosta Grabkowski.

Rozstrzygnięty został również przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj na ścieżkę rowerową na ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. Zadanie to realizowane jest wspólnie z gminą Murowana Goślina. Kolejny z projektów zgłoszony w partnerstwie z gminą Kórnik został w ostatnich dniach zatwierdzony do dofinansowania. To nie koniec, obecnie wspólnie z lokalnymi samorządami powiat poznański jest gotowy na budowę kolejnych, dziesięciu węzłów przesiadkowych.

Rewaloryzacja dawnego obiektu pocysterskiego w Owińskach

Wartość 10,4 mln zł; dofinansowanie 8,4 mln zł.

Złożony został również wniosek na rewaloryzację najcenniejszych pomieszczeń historycznych kompleksu pocysterskiego, w którym aktualnie mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

– Wniosek został już poddany ocenie strategicznej i formalnej, które zakończyły się pozytywnie. Aktualnie trwa ostatni etap ocen, ocena merytoryczna – dodaje Jan Grabkowski.

Przestrzenie te po odzyskaniu dawnego charakteru zostaną udostępnione dla zwiedzających, w tym dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dzięki likwidacji progów w obiekcie oraz zamontowaniu 3 transporterów schodowych) oraz osób niewidomych i niedowidzących. W korytarzach oraz na klatkach schodowych znajdą się dodatkowe oznaczenia dla niepełnosprawnych w formie trójwymiarowych naklejek posadzkowych („ryflowań”) ułatwiających dotykową orientację w przestrzeni. Kontrast kolorystyczny ma ułatwić osobom niedowidzącym identyfikację terenu. Ponadto przed kolejnymi pomieszczeniami w budynku A przewidziano odpowiednie oznaczenia tyflograficzne (np. wypustki układające się w słowa w alfabecie Braille’a).

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Hala widowiskowo-sportowa

W Mosinie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz utwardzanie terenu przed obiektem, gdzie powstaje plac ...

Nowa sala UG dla mieszkańców

Dość niekonwencjonalnie, od środy czyli centralnego dnia tygodnia, udostępniliśmy dla wszystkich naszych klientów nowe pomieszczenia ...

Aleja pieszo – rowerowa

Aleja Henryka Błachnio – starannie niedawno zmodernizowana droga pieszo-rowerowa nad Jeziorem Swarzędzkim, była projektem pierwszego ...

Za rok przedszkole w Lasku!

Burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska podpisała umowę z firmą Przybeccy Sp z o.o. na budowę ośmiooddziałowego ...

Nowe pieniądze na drogi

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał kolejne umowy w ramach Programu na Rzecz Rozwoju i Konkurencyjności ...