Sprzedaż z hipoteką na karku

Wśród wielu pytań ze strony kredytobiorców często pojawia się kwestia sprzedaży mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym. Czy jest to w ogóle możliwe? W jaki sposób należy przeprowadzić taką transakcję? Sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym nie jest rzadkim zjawiskiem. Wymaga to przejścia przez dodatkowe procedury, ale jeśli jest się ich świadomym, można uniknąć problemów. Jednym z pierwszych kroków, gdy decydujemy się na sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką, będzie dostarczenie zaświadczenia z banku o kwocie pozostałej do spłaty i numerze rachunku bankowego, na który powinny wpłynąć środki. Taki dokument będzie wymagany przez notariusza spisującego akt notarialny w celu określenia sposobu płatności. Dodatkowo w zaświadczeniu powinny znaleźć się informacje o tym, w jakim czasie po spłacie kredytu bank wyda dokumenty potwierdzające ten fakt i zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Jeśli kupujący będzie finansował transakcję kredytem bankowym, zaświadczenie z banku osoby sprzedającej będzie potrzebne wcześniej, gdyż trzeba je złożyć wraz z wnioskiem kredytowym.
Warto także pamiętać o tym, w jaki sposób będzie wyglądała zapłata za nieruchomość, w jakiej kolejności będzie następowało uruchomienie transz kredytu. W przypadku finansowania zakupu ze środków własnych sposób ich wypłaty jest ustalany przez strony transakcji. Jednak jeśli zakup jest finansowany z kredytu bankowego, wówczas to bank może narzucić kolejność. Część banków najpierw uruchomi transzę kredytu przeznaczoną na spłatę zobowiązania osoby sprzedającej, a dopiero później, po przedstawieniu zaświadczenia o spłacie i zgodzie na wykreślenie hipoteki, nastąpi wypłata pozostałych środków przeznaczonych dla zbywcy. Trzeba pamiętać, że czasami na pełną zapłatę za mieszkanie będziemy musieli poczekać kilka tygodni.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwotę zadłużenia z tytułu kredytu i cenę nieruchomości. Jeśli saldo zadłużenia jest wyższe niż cena transakcyjna, wówczas przed sprzedażą nieruchomości niezbędne będzie nadpłacenie kredytu ze środków własnych, tak aby środki uzyskane od kupującego wystarczyły na spłatę całego zobowiązania i wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

x

Zobasz także

Państwo spłaca długi

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w czerwcu 2020 roku ...

Znowu bierzemy kredyty

Chętnych na kredyty mieszkaniowe było w czerwcu prawie o 30 proc. więcej niż w kwietniu. ...

Lipcowa oferta obligacji

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 1,00%. Pozostałe ...

Monety okolicznościowe w 2020 r.

Najbliższa planowana emisja: Wielcy polscy ekonomiści – Stanisław Głąbiński [2 lipca] W 2020 roku ukazały się ...

Egzaminy dla aktuariuszy

Minister Finansów 3 czerwca podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego Wydłużamy czas na ...