WFOŚiGW posumował rok

Zasoby finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekroczyły pół miliarda złotych, a wysokość zaplanowanej pomocy finansowej w 2010 r. wynosiła około 270 mln zł. Na kwotę pomocy rozdysponowanej przez WFOŚiGW złożyły się:
– niskooprocentowane pożyczki – 223,9 mln zł,
– dotacje – 28,8 mln zł,
– częściowe umorzenie pożyczek – 16,3 mln zł,
– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – 0,5 mln zł.

Wyjątkowa mobilizacja

– Ten rok był wyjątkowy z powodu olbrzymiej mobilizacji Urzędu Marszałkowskiego, zarządzającego Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, aby zakończyć go pełną alokacją środków – podkreśla Przemysław Gonera, prezes WFOŚiGW w Poznaniu. – Nie mogliśmy zarządzającego zawieść.
Wielkość rzeczywiście udzielonej pomocy jest uzależniona od postawy beneficjentów. W ostatnich latach często – z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji lub trudności z jej sfinansowaniem – rezygnują oni z przydzielonej pomocy. W ostatnich latach faktyczna wielkość dofinansowania kształtowała się na poziomie 150 mln zł.

80 procent do samorządów

Dzięki tym środkom samorządy, do których trafia około 80 procent środków WFOŚiGW w Poznaniu, rozbudowują sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków, przeprowadzają termomodernizacje szkół i szpitali oraz zagospodarowują odpady. Oczyszczalnia ścieków w Mieścisku, zmodernizowana ciepłownia w Gnieźnie, rozbudowany Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie i stacja uzdatniania wody w Chrzypsku Wielkim – to tylko niektóre z obiektów przekazanych do eksploatacji w minionych tygodniach i zbudowanych z pomocą środków WFOŚiGW w Poznaniu. Dzięki nim poprawia się także standard obsługi w obiektach użyteczności publicznej, w których przeprowadzono termomodernizacje.

Konkurs na odnawialne źródła energii

Obecnie szczególnie duże jest zainteresowanie inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii. Inwestorzy do 31 stycznia 2011 r. Mogą składać wnioski w konkursie o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW ,,Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokiej kogeneracji – część 2″. konkurs adresowany jest do podmiotów podejmujących takie działania na terenie województwa wielkopolskiego.
Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie wynosi 35 mln zł. Zgłaszać można przedsięwzięcia, których minimalny koszt całkowity nie jest mniejszy niż 500 tys. zł, a maksymalny koszt nie przekracza 10 mln zł.

Usuwanie azbestu

Zaawansowane są również uzgodnienia z NFOŚiGW w sprawie przejęcia określonej puli środków przez WFOŚiGW w Poznaniu i przeznaczenie ich na wsparcie działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych. Takie przedsięwzięcia WFOŚiGW w Poznaniu dofinansowuje już od kilku lat z własnych środków.
Według szacunków w Wielkopolsce jest jeszcze do usunięcia 1,1 mln ton wyrobów azbestowych. Ale jest to proces powolny, bo na jego wykonanie jest czas do 2032 roku.
– Wielkopolska jest jedynym województwem, w którym zakład produkujący niegdyś azbest w Trzemesznie dokładnie wyczyszczono, azbest usunięto – podkreśla prezes Gonera. Coraz więcej powiatów w regionie przystępuje do systemowego usuwania tego szkodliwego materiału.

Programy operacyjne

WFOŚiGW w Poznaniu uczestniczy w realizacji priorytetów ekologicznych Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko” oraz Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego. W ramach POIiŚ fundusz pełni rolę instytucji wdrażającej dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro. Obecnie w województwie jest realizowanych 7 przedsięwzięć w: Krotoszynie, Rawiczu, Obornikach, Pleszewie, Gnieźnie, Kępnie oraz związku trzech gmin – Krobi Kobylina i Pogorzeli. W grupie tej nie ma na razie wniosków na gospodarkę odpadami. Ale w nowym roku będzie nowy nabór wniosków i przewidywane są trzy zgłoszenia z systemu gnieźnieńskiego i jarocińskiego.
W WRPO fundusz jest instytucją pośredniczącą w realizacji priorytetu III ,,Środowisko przyrodnicze”. Do wykorzystania jest w nim 173,8 mln euro rozdzielanych w drodze konkursowej w siedmiu działaniach. Zgłoszono w nich ponad 400 wniosków. W 2010 r. WFOŚiGW zakończył ich oceny i podpisał 137 umów z beneficjentami na dofinansowanie ze środków WRPO realizowanych przedsięwzięć ekologicznych. Łączna wartość przewidywanego w nim dofinansowania wynosi 580,4 mln zł.

Działanie – racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi:
– wniosków preselekcyjnych – 7,
– podpisanych umów – 2 (system wągrowiecki i kępiński),
– wartość dofinansowania – 78,6 mln zł.

Działanie – infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku:
– wniosków preselekcyjnych – 126,
– podpisanych umów – 53,
– wartość dofinansowania – 94,5 mln zł.

Działanie – wsparcie ochrony przyrody:
– wniosków – 40,
– podpisanych umów – 22,
– wartość dofinansowania – 3,9 mln zł.

Działanie – gospodarka wodno-ściekowa:
– wniosków preselekcyjnych – 70,
– podpisanych umów – 30,
– wartość dofinansowania – 310,9 mln zł.

Działanie – wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa:
– wniosków preselekcyjnych – 7,
– podpisanych umów – 2,
– wartość dofinansowania – 42,6 mln zł.

Działanie – poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego:
– wniosków – 23,
– podpisanych umów – 20,
– wartość dofinansowania – 17,2 mln zł.

Działanie – zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii:
– wniosków preselekcyjnych – 67,
– podpisanych umów – 8,
– wartość dofinansowania – 32,6 mln zł.

Projekty kluczowe programu to:
– ochrona wód Noteci – 33,2 mln zł,
– modernizacja kanału Ślesińskiego – 19 mln zł,
– budowa kanalizacji Wielenia – 40 mln zł.

Na zdjęciu: W dniu 4 listopada 2010 r. w Ciepłowni C-13 zlokalizowanej przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie dokonano uroczystego przekazania do eksploatacji pierwszego zmodernizowanego kotła wodnego typu WR-10 (K-1)

x

Zobasz także

Remont pałacu w Lewkowie

– Chciałem dowiedzieć się, co już zostało zrealizowane w ramach zaplanowanej modernizacji, remontu i konserwacji ...

Leszno wyremontuje ratusz

Blisko 2,4 mln zł kosztować będzie rozpoczynający się 7 stycznia remont ratusza w Lesznie. Inwestycja ...

Otwarcie żłobka w Łubowie

W gminie Łubowo, w ramach rządowego programu „Maluch+” otwarto dziś nowo wybudowany żłobek. W uroczystym ...

Szybciej do Leszna i Wrocławia

We wtorek w godzinach popołudniowych oficjalnie oddano do użytku węzeł Konarzewo na odcinku S5 Poznań ...

Remont szpitala w Ludwikowie

Zwiększenie dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych dotyczących chorób płuc – przede wszystkim w zakresie onkologii – ...