Ładowarki emu.energy

Wizje roz(za)budowy Poznania

Wolne Tory, Nowe Jeżyce, tereny po Elektrociepłowni na Garbarach i okolice ul. Unii Lubelskiej – to mogą być jedne z najatrakcyjniejszych miejsc do życia w Poznaniu.

Miasto opracowało koncepcje urbanistyczne dla tych terenów. Po raz pierwszy zaprezentowano je podczas Targów Mieszkań i Domów. Opracowano  koncepcje urbanistyczne dla Wolnych Torów, Nowych Jeżyc, terenów po Elektrociepłowni na Ostrowie Tumskim i okolicach ul. Unii Lubelskiej. Miasto opracowało koncepcje urbanistyczne dla Wolnych Torów, Nowych Jeżyc, terenów po Elektrociepłowni na Ostrowie Tumskim i okolicach ul. Unii Lubelskiej

     – Stworzenie planów dla Wolnych Torów, Elektrociepłowni Garbary, Nowych Jeżyc i Unii Lubelskiej ma ogromne znaczenie dla przyszłości Poznania. Pokazujemy, w jakim kierunku powinno rozwijać się nasze miasto. Na tych obszarach chcemy tworzyć przestrzenie wielofunkcyjne – nowe dzielnice z zabudową mieszkaniową, usługową, terenami zielonymi, skwerami i placami zabaw – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania. – Przez lata obszary te były mocno zaniedbane. Przedstawiając konkretne plany zagospodarowania tych terenów, o wiele łatwiej będzie nam pozyskać dla nich inwestorów, bo sprzedajemy konkretną wizję – dodaje prezydent.

    Wolne Tory są niewątpliwie najbardziej atrakcyjnym terenem inwestycyjnym Poznania. Obecnie to niezagospodarowane ponad 100 ha w centrum Miasta. Zagospodarowany ma zostać teren pomiędzy zabytkowymi dzielnicami Wilda i Łazarz. Atutem jest też bezpośrednie sąsiedztwo dworca, Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz ścisłego centrum miasta. Łatwo również dojechać stąd do lotniska Ławica i autostrady A2.

    Nowy obszar w centrum Poznania będzie wielofunkcyjną przestrzenią miejską z nowoczesną zabudową mieszkalno-usługową. Tym, co przyciąga uwagę w projekcie, jest zielona kładka przebiegająca nad torami kolejowymi, stanowiąca łącznik między dzielnicami Wilda i Łazarz.

    – To teren o doskonałym potencjale. Przewidujemy, że może się tam wprowadzić 14,5 tysiąca nowych mieszkańców. Tereny północne, bliżej ul. Matyi mają pełnić funkcje usługowe, natomiast część południowa – mieszkaniowe. Główną osią tej przestrzeni będzie zielone torowisko, które połączy ul. Matyi z ul. Hetmańską. Mają się tam też znaleźć tereny publiczne. Jednym z ważniejszych założeń jest utworzenie placu, roboczo nazwanego Placem Demokracji. Będzie to największa taka przestrzeń w Poznaniu o wymiarach 300 na 90 metrów – wyjaśnia Maciej Wudarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

    Wolne Tory będą jakby miastem w mieście, gdzie priorytet komunikacyjny ma mieć transport publiczny i rowerowy oraz ruch pieszy. W projekcie założeń urbanistycznych zaplanowano poszczególne kwartały zabudowy. Na północy, bliżej dworca Poznań Główny, przeważać będą funkcje usługowe, z kolei na południu – mieszkalne. Zaplanowano miejsca pod rekreację, szkoły, a także kościół. Powstanie zupełnie nowa, zielona dzielnica. Przy opracowywaniu koncepcji położono nacisk na to, by wśród nowoczesnej zabudowy zachowane zostały wybrane obiekty zabytkowe świadczące o przemysłowym dziedzictwie dzielnicy. W tym celu, do nowych funkcji usługowych zaadaptowane mają zostać hale ZNTK, wieże ciśnień, czy dworzec Kolei Kluczborskiej.

    Podczas targów zaprezentowane też zostały pomysły na inne ciekawe tereny inwestycyjne w Poznaniu. Nowe Jeżyce to tereny poprzemysłowe w rejonie ulic Dąbrowskiego, Kościelnej, Św. Wawrzyńca i Janickiego. Planowana jest tam dzielnica mieszkalno-usługowa z parkiem pośrodku. W miejscu dawnej Elektrociepłowni Garbary, na północnej części Ostrowa Tumskiego, mogłoby powstać np. muzeum techniki lub sztuki współczesnej, galerie, hotele czy przestrzeń coworkingowa. Z kolei w okolicy ul. Unii Lubelskiej, wzdłuż której powstanie nowa linia tramwajowa od ronda Żegrze, wybudowane będą nowe mieszkania.

     – O tym, co ostatecznie się tam znajdzie, chcielibyśmy zadecydować wspólnie z mieszkańcami, pokażemy te koncepcje także poznaniakom. Poddamy je konsultacjom społecznym, bo są to obszary dla Poznania strategiczne, więc mieszkańcy muszą mieć wpływ na ich ostateczny kształt. Zależy nam na tym, by nowo powstałe dzielnice miały charakter śródmiejski, z ogólnodostępną przestrzenią, jak parki, place miejskie służące organizacji różnego rodzaju wydarzeń czy zieleńce – zaznacza Jacek Jaśkowiak.

Filmy przedstawiające koncepcje urbanistyczno-architektoniczne dla wyżej wspomnianych obszarów, przygotował zespół Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Podczas targów zaprezentowano również wizualizacje związaną z przebudową ul. Św. Marcin, który jest dobrym przykładem innowacyjnych metod przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.

   – Inwestycje, które inicjujemy mają zachęcić inwestorów do działań i aktywności. Takim przedsięwzięciem jest na przykład przebudowa ul. Św. Marcin i całego obszaru wokół zaznacza Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Naszymi działaniami chcemy pokazać, że Miasto Poznań, ale też urbaniści, planiści oraz całe zespoły różnych podmiotów i osób, podchodzi w sposób niezwykle odpowiedzialny do planowania przestrzeni w mieście. Chcemy uniknąć takiej sytuacji jak miała miejsce z Naramowicami, gdzie powstało duże kompleksy mieszkaniowe, ale za tym nie poszedł rozwój infrastruktury transportowej i oświatowej. Zwracamy uwagę, aby te przestrzenie były zaprojektowane w sposób nowoczesny, z poszanowaniem wszystkich aspektów urbanistycznych – dodaje Mariusz Wiśniewski.

 

 

x

Zobasz także

Są działki na 60 tys. mieszkań

Mieszkanie Plus: Na gruntach przekazanych do KZN może powstać 60 tys. mieszkań Przeanalizowaliśmy 500 tys. ...

Niewypał czy sukces

Potrzeby i oczekiwania społeczne są znacznie większe. Świadczy o tym chociażby rosnące zainteresowanie programem Mieszkanie ...

M+ na Wolnych Torach

Chcemy żeby Mieszkanie Plus na poznańskich Wolnych Torach było absolutnie perłą w koronie i najlepszą ...

Zły stan kamienic

Jak informuje portal epoznan.pl Nadzór Budowlany sprawdził poznańskie kamienice. W większości stwierdzono nieprawidłowości Z wyników ...

Mieszkanie za 12 tysięcy

Zaledwie 12 tysięcy złotych – tyle trzeba zapłacić za najtańsze mieszkanie wystawione na sprzedaż w ...