Zabytek Zadbany 2020

Do 31 stycznia 2020 r. trwać będzie nabór zgłoszeń do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Wśród sześciu konkursowych kategorii znalazło się m.in. właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Celem konkursu „Zabytek Zadbany” jest promocja właściwej opieki nad zabytkami: prowadzonych „wzorowo” prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków.

– Konkurs kierujemy do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Poprzez wyróżnienie wzorowo prowadzonych remontów, adaptacji do nowych funkcji oraz długoletniej i systematycznej opieki nad zabytkami chcemy wskazywać i wypracowywać dobre praktyki w zakresie ochrony zabytków – mówi Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
– Szczególnie doceniamy prywatnych właścicieli, którzy prowadzą prace wg zaleceń konserwatorskich – dodaje.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. To właśnie oni, ale też wojewódzcy konserwatorzy zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków mogą dokonywać zgłoszeń w konkursie.

Jak informuje prowadzący konkurs Narodowy Instytut Dziedzictwa w tym roku zabytki można zgłaszać w sześciu kategoriach: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu; rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); adaptacja obiektów zabytkowych; architektura i budownictwo drewniane; architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne, zaś jako kategoria specjalna oceniane będzie właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Laureatów konkursu wybierze jury, w skład którego wchodzą eksperci z zakresu konserwacji zabytków. Oceną oni m.in. jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich oraz rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach. Laureaci i wyróżnieni w konkursie przedstawieni zostaną podczas gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (obchodzony jest on 18 kwietnia) organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
– Samorządowcy są w trudniejszej sytuacji, ponieważ to co robią wynika z pewnych oczekiwań społecznych. Podobnie jest z proboszczami, którzy są oceniani przez parafian. Proboszcz jest w trudnej sytuacji, ponieważ odpowiedzialny jest za zabytkowy kościół, ale także za parafię i może mieć problemy, żeby do pewnych spraw lokalną wspólnotę przekonać – mówiła w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl małopolska konserwator zabytków dr Monika Bogdanowska. Jak dodała są samorządowcy, którzy w zabytkach dostrzegli pewien potencjał. – Zobaczyli, że jeśli są one zadbane, miejsce jest ładne i przyjazne, to coś fajnego może z tego wyniknąć dla gminy czy wspólnego dobra. Tak samo zresztą jest z proboszczami, którzy dbają o swoje kościoły. Oczywiście efekty tej dbałości to już osoba sprawa – kontynuowała.
Laureatów konkursu wybierze jury, w skład którego wchodzą eksperci z zakresu konserwacji zabytków. Oceną oni m.in. jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich oraz rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach. Laureaci i wyróżnieni w konkursie przedstawieni zostaną podczas gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (obchodzony jest on 18 kwietnia) organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

– Samorządowcy są w trudniejszej sytuacji, ponieważ to co robią wynika z pewnych oczekiwań społecznych. Podobnie jest z proboszczami, którzy są oceniani przez parafian. Proboszcz jest w trudnej sytuacji, ponieważ odpowiedzialny jest za zabytkowy kościół, ale także za parafię i może mieć problemy, żeby do pewnych spraw lokalną wspólnotę przekonać – mówiła w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl małopolska konserwator zabytków dr Monika Bogdanowska. Jak dodała są samorządowcy, którzy w zabytkach dostrzegli pewien potencjał. – Zobaczyli, że jeśli są one zadbane, miejsce jest ładne i przyjazne, to coś fajnego może z tego wyniknąć dla gminy czy wspólnego dobra. Tak samo zresztą jest z proboszczami, którzy dbają o swoje kościoły. Oczywiście efekty tej dbałości to już osoba sprawa – kontynuowała.
Foto: Dwór w miejscowości Psienie-Ostrów, jeden z „Zadbanych Zabytów 2018” (fot. mat. pras.)

x

Zobasz także

Laureaci „Zabytku zadbanego”

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozstrzygnął tegoroczną edycję konkursu „Zabytek zadbany”. Zgłoszono do niego 63 obiektów z ...

Europejskie forum w Internecie

Debaty i rozmowy o gospodarce, ale także o samorządach, ich relacjach z biznesem, o rynku ...

Online o budownictwie

Ograniczenia związane z koronawirusem przez wiele tygodni sprowadzały się do praktycznego zakazu działalności gospodarczej dla ...

Targi Mieszkań i Domów

Na maj przeniesiono poznańskie Targi Mieszkań i Domów. Impreza za planowana na  14-15 marca do ...

Top Inwestycje Komunalne 2020

Top Inwestycje Komunalne 2020: Zgłoszenia do 3 marca. Pierwszy etap 9. edycji konkursu Top Inwestycje ...