Fotografia wnętrz

Stobnicki Zamek nielegalny

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji na polecenie prokuratury zatrzymali siedem osób. Zatrzymania są związane ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu dotyczącym realizacji nielegalnej inwestycji, polegającej na prowadzeniu budowy obiektu mieszkalnego i gospodarczego tzw. zamku w Stobnicy, na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka.

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wśród zatrzymanych są inspektorzy Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Obornikach, funkcjonariusze Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Obornikach, osoby reprezentujące inwestora oraz architekt i główny projektant inwestycji.

Jak podaje PAP, podejrzanym zarzuca się m.in. przestępstwa urzędnicze tj. nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przeciwko środowisku.

Prokurator po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych.

***

Do wojewody wielkopolskiego trafił sprzeciw prokuratury ws. pozwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy. Obecnie trwa analiza stanu faktycznego poprzedzająca postępowanie administracyjne – informuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Stobnica. Budowa zamku w Puszczy NoteckiejStobnica. Budowa zamku w Puszczy Noteckiej – Jakub Kaczmarczyk / PAP
  • Sprzeciw prokuratury dotyczy decyzji starosty obornickiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy
  • Ws. inwestycji w czwartek zatrzymano i przedstawiono zarzuty łącznie siedmiu osobom – urzędnikom i przedstawicielom firmy budującej tzw. zamek
  • Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. poświadczenia nieprawdy, niedopełniania obowiązków oraz prowadzenia budowy zagrażającej środowisku i prowadzenia jej wbrew przepisom

Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że sprzeciw Prokuratora Okręgowego w Poznaniu dotyczy decyzji starosty obornickiego z 20 maja 2015 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy. – Wniosek prokuratury dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji z uwagi na rażące naruszenie prawa oraz wstrzymania jej wykonania. Wojewoda wielkopolski podjął już˙ działania, obecnie trwa analiza stanu faktycznego i prawnego, poprzedzająca postępowanie administracyjne – podał Stube.

Ws. inwestycji w czwartek zatrzymano i przedstawiono zarzuty łącznie siedmiu osobom – urzędnikom i przedstawicielom firmy budującej tzw. zamek w Stobnicy. Według prokuratury pozwolenie na budowę zostało wydane pomimo niezgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami techniczno–budowlanymi, a także pomimo braku wymaganych prawem budowlanym opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

Podejrzani w tej sprawie usłyszeli zarzuty m.in. poświadczenia nieprawdy, niedopełniania obowiązków oraz prowadzenia budowy zagrażającej środowisku i prowadzeniu jej wbrew przepisom ustawy o ochronie środowiska. – Prokurator Okręgowy złożył sprzeciw do wojewody wielkopolskiego od ostatecznej decyzji starosty obornickiego o pozwoleniu na budowę, z uwagi na to, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa – powiedział w czwartek rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej prok. Łukasz Wawrzyniak.

Powstający w Puszczy Noteckiej obiekt ma liczyć 14 nadziemnych kondygnacji i kilkudziesięciometrową wieżę. Budowa jest prowadzona na obszarze Natura 2000. Inwestorem jest poznańska spółka D.J.T.

Kontrowersyjna budowa w Puszczy Noteckiej

O inwestycji zrobiło się głośno latem 2018 roku. Wówczas CBA rozpoczęło badanie prawidłowości wydanych decyzji w związku z jej realizacją. W sierpniu 2018 r. minister środowiska polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji ws. budowy na terenie Puszczy Noteckiej. Sprawa została też skierowana do prokuratury.

Pod koniec kwietnia ub. roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformowała, że uchyliła decyzję z mają 2015 r. określającą warunki prowadzenia robót dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tzw. zamku w Stobnicy i wniosła sprzeciw wobec jej realizacji. W 2015 r. Regionalna Dyrekcja uznała, że inwestycja w Puszczy Noteckiej nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Powodem wznowienia postępowania i uchylenia poprzedniej decyzji oraz wniesienia sprzeciwu wobec realizacji przedsięwzięcia, było ujawienie w trakcie realizacji inwestycji okoliczności dotyczących powierzchni przekształconej na potrzeby przedsięwzięcia, odbiegającej od deklarowanej wcześniej przez inwestora powierzchni ok. 1,7 ha. Według RDOŚ faktyczna powierzchnia inwestycji przekroczyła 2 ha.

RDOŚ podkreślił, że ma to wpływ na klasyfikację przedsięwzięcia jako „mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, której inwestor nie przedłożył w toku postępowania pierwotnego”. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 31 lipca 2019 r. utrzymał w mocy decyzję RDOŚ w Poznaniu. Inwestor odwołał się w tej sprawie do sądu.

Piotr Otrębski z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powiedział w czwartek PAP, że wskutek zaskarżenia decyzji GDOŚ przez inwestora, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 marca br. uchylił tę decyzję. 30 czerwca GDOŚ złożył skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

x

Zobasz także

TS UE o wynajmie na godziny

Każdy kraj UE może dowolnie regulować rynek wynajmu krótkoterminowego. Takie jest orzeczenie TSUE. Niektóre rządy ...

Altany i garaże bez pozwolenia

Już 19 września zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy budowlane. Uproszczone zostaną procedury. Głównie dotyczyć będą obiektów ...

Granty WARP do prokuratury

Przy ulicy Piekary pojawiło się około 100 przedsiębiorców, którym nie udało się uzyskać grantu w ...

Eksmisja ze „służbówki”

Choć generalnie większość lokatorów jest chroniona przed eksmisją na bruk, to ochrona ta nie dotyczy ...

Ważą się losy Stobnicy

Wyniki postępowania mają być znane w połowie września.Wojewoda wielkopolski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w ...