Fotografia wnętrz

Architekci dla J. Owsiaka

Herbatka z Robertem Koniecznym w jego Arce, a może zwiedzanie Pawilonu Miesa van der Rohe w Barcelonie wraz z Ivanem Blasim? Już drugi rok z rzędu architekci „zagrają” dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zainicjowana przez platformę Architecture Snob ubiegłoroczna akcja okazała się wielkim sukcesem. W tym roku do akcji przyłączyli się także ludzie kultury.
Rok temu w ramach akcji Architekci grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać 10 tysięcy złotych. Pieniądze przyczyniły się do zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych m.in. rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe oraz aparaty do diagnostyki RTG.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już 12 stycznia 2020 roku. Cały dochód z tegorocznych zbiórek zostanie przeznaczony na zakup najnowocześniejszych urządzeń potrzebnych do ratowania życia i zdrowia dzieci, ze szczególnym naciskiem na chirurgię ogólną, kardiochirurgię i neurochirurgię.

W tym roku w akcji udział wezmą nie tylko architekci, ale także ludzie kultury. Na aukcjach Architekci grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znalazły się m.in.:

– projekt domu jednorodzinnego bez limitu powierzchni od biura Karpiel Steindel Architektura,

– koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz z projektantem Tomaszem Koniorem,

– herbatka z Robertem Koniecznym w jego Arce w Brennej,

– kolacja z gwiazdami teatru i filmu – Gabrielą Muskałą i Piotrem Polkiem,

– Lunch z Ewą Kuryłowicz, wiceprezes i generalnym projektant autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates

– zwiedzanie Pawilonu Miesa van der Rohe w Barcelonie wraz z Ivanem Blasim, kuratorem nagród i programów Fundacji im. Miesa van der Rohe

– Plopp od zieta prozessdesign z autografem projektanta Oskara Zięty
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Osoby uprawnione, które podjęły decyzję, by zapłacić jednorazowo całą opłatę za przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności mogą skorzystać z 75-procentowej bonifikaty, nawet jeśli czekają jeszcze na zaświadczenie z urzędu. Muszą jednak pamiętać o kilku ważnych terminach.

Potwierdzeniem nabycia prawa własności do gruntu jest odpowiednie zaświadczenie. Otrzyma je każda uprawniona osoba – urząd miasta wydaje te dokumenty sukcesywnie i nie należy się denerwować, jeśli zaświadczenie z urzędu jeszcze do nas nie dotarło.

Wszyscy, którzy chcą skorzystać z 75-procentowej bonifikaty i dostali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przed 30 listopada 2019, mają czas do 29 lutego 2020. Do tego dnia mogą złożyć wniosek o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Następnie trzeba poczekać na odpowiedź – informację o wysokości tej opłaty. Od momentu doręczenia odpowiedzi każdy ma dwa miesiące na zapłacenie odpowiedniej kwoty – informują miejscy urzędnicy.

Osoby, które dostały zaświadczenie po 30 listopada 2019 lub jeszcze na nie czekają mają na złożenie wniosku dwa miesiące od chwili otrzymania zaświadczenia. Następnie należy poczekać na odpowiedź, a potem zapłacić odpowiednią kwotę w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

Co ważne 75-procentową bonifikatę mogą dostać tylko właściciele budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych i spółdzielnie mieszkaniowe, które nie mają zadłużenia wobec miasta ani wobec Skarbu Państwa. Dlatego ważne jest, żeby pamiętać o terminach wniesienia rocznych opłat za przekształcenie. Opłatę za 2019 rok należy zapłacić do 29 lutego 2020, opłatę za 2020 rok – do 31 marca 2020, a za 2021 rok i kolejne lata – do 31 marca danego roku kalendarzowego – podkreślają miejscy urzędnicy.

Jeśli ktoś zgłosi chęć opłaty jednorazowej, dokonane wpłaty opłat rocznych zostaną zaliczone na jej poczet.

Dodatkowe informacje dotyczące procesu przekształcania, w tym dotyczące kryteriów uzyskania bonifikat oraz formularze dostępne są tutaj.

Użytkownicy wieczyści, którzy nie zostali objęci przekształceniem, wnoszą opłaty roczne za użytkowanie wieczyste do 31 marca danego roku kalendarzowego.

x

Zobasz także

Taniec przy akcie erekcyjnym

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pierwszej siedziby Polskiego Teatru Tańca. Pierwszy raz tancerze Polskiego Teatru ...

Dworzec Główny z intencjami

Współpraca z Miastem Poznań przy planowanej modernizacji dworca Poznań Główny, a także stworzenie przy dworcu ...

Tramwajem przez Ratajczaka

Ponad sto osób przyszło na spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy tramwaju wzdłuż ul. Ratajczaka. Przedstawiono wstępne ...

Centrum Warte Poznania

Do 2 marca 2020 r. miasto czeka na projekty w konkursie Centrum Warte Poznania! W ...

BUDMA 2020 – cała gama budownictwa

Targi BUDMA to wydarzenie skupiające całą branżę budowlaną. To czas premier rynkowych, nowości technologicznych, zdobywania ...