Ukraina

Archiwum autora: Kazimierz Brzezicki

Co dalej z MPGM

Radna Ewa Jemielity otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Fot. MPGM Poznań Radna pytała o liczbę budynków, nieruchomości, którymi zarządza MPGM; liczbę zatrudnionych w spółce osób; a także ile pieniędzy na działania MPGM wydaje rocznie Miasto Poznań. Z odpowiedzi udzielonej przez Miasto wynika, że na dzień 25 maja 2022 r. spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej ...

Czytaj »

Nie chcą ciemności

Komisja Współpracy Lokalnej pozytywnie zaopiniowała projekty zmieniające uchwały w sprawie zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli oraz ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych na lata 2020-2023. Ma to na celu umożliwienie osiedlom przystąpienie do programu związanego z doświetleniem przejść dla pieszych. Fot. ZDM Poznań Zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych jest jednym z priorytetów Miasta w zakresie poprawy infrastruktury ...

Czytaj »

Mediatorzy trudnych spraw

Branża prawnicza przechodzi trudny okres. Mowa o tym, że zawód prawniczy zalała- dosłownie ogromna rzesza „narybku” prawniczego. Nie mówi się o tym wprost, ale jakość usług spada przy jednoczesnym konkurowaniu o klienta cenowo. Prawnicy coraz bardziej widzą potrzebę węższej specjalizacji, która daje szanse na optymalizowanie godzin pracy. A co z mediatorami? Prawnicy bardzo często postrzegają szansę na rozwój osobisty, szersze ...

Czytaj »

Remont Starego Rynku

Wykonawca nowej płyty poznańskiego rynku staromiejskiego ma już pozwolenie na budowę. Na razie prowadzi prace przygotowawcze, ale w najbliższych dniach rozpocznie prace budowlane. Dotychczas wykonawca skupiał się na „wyprzedzających badaniach archeologicznych oraz selekcji i inwentaryzacji zabytkowej kamiennej kostki”, pokrywającej rynek. Kompletował też niezbędną dokumentację. W czerwcu zakres tych prac znacząco się poszerzy, dlatego na poznańskim rynku konieczne będą kolejne wygrodzenia, ...

Czytaj »

Raport o kondycji Czerwonaka

22 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 odbędzie się sesja, na której podejmowane będą uchwały rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium oraz wotum zaufania. Radni rozpatrzą raport o stanie gminy nad którym odbędzie się debata. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Z raportem można ...

Czytaj »

Dopiewo cyfrową gminą

Pod koniec kwietnia ogłoszono wyniki Konkursu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Gmina Dopiewo znalazła się, wśród laureatów z województwa wielkopolskiego zajmując 2 pozycję. 31 maja br. Wójt Gminy Dopiewo Paweł Przepióra odebrał nagrody. Konkurs miał na celu wyłonienie gmin o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego. Wysokie miejsce udało się osiągnąć dzięki ...

Czytaj »

Dotacja do „kanalizy” w Kleszczewie

Gmina Kleszczewo, po rozpatrzeniu złożonych wniosków, otrzyma z programu środki w wysokości 10 000 000 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo”. Całkowita wartość inwestycji, uwzględniając udział własny Gminy to 10 550 000 zł. W ramach inwestycji planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na długości 5.954 m, w tym min. ...

Czytaj »

Lodowisko w Kostrzynie

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Pięć tysięcy inwestycji, z czego ponad połowa w małych ośrodkach. Trzy i pół tysiąca kilometrów dróg, pięć tysięcy kilometrów chodników, inwestycje w 700 szkołach i 20 budynkach infrastruktury OSP – zostanie zrealizowane przez samorządy w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu ...

Czytaj »

Manewry na poligonie Biedrusko

Zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego” zawiadamiam, że od dnia 01.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać będą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godzinach 08.00-15.00 i 20.00-02.00. Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania ...

Czytaj »

Troska o nasze dziedzictwo

Nagrobek Generała Józefa Wybickiego, najstarsze polichromie w Wielkopolsce, pomnik historii na Świętej Górze zespół dworsko-parkowy w miejscowości Bagdad… „Przeznaczamy 1,63 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie naszego regionu. Wsparcie obejmuje 62 obiekty” – poinformował Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Poniedziałkową decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotacje ...

Czytaj »