Finansowanie pomostowe

Deweloperzy rządzą


W lutym br. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Znacznie wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Mniej było natomiast mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Według danych GUS zawartych w raporcie „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2019 r.” w lutym br. oddano do użytkowania 16 tys. mieszkań, tj. o 6,9 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 29,9 proc.).

Zwiększyła się liczba mieszkań zrealizowanych w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 13,2 proc. do 10 tys.), zmniejszyła się natomiast – w budownictwie indywidualnym (domy, o 3,7 proc. do 5,5 tys.).

Więcej mieszkań oddano także w budownictwie komunalnym (137 wobec 122 w lutym ub. roku), społecznym czynszowym (79 wobec żadnego przed rokiem) i zakładowym (36 wobec 4). Spadek odnotowano w budownictwie spółdzielczym (z 240 do 199 mieszkań).

W okresie styczeń-luty br. oddano do użytkowania ogółem 32,3 tys. mieszkań, tj. o 7,8 proc. więcej niż przed rokiem. Z głównych form budownictwa wzrost notowano w budownictwie na sprzedaż lub wynajem, a spadek – w indywidualnym.

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń-luty br. wyniosła 89,9 m2 i była o 4,2 m2 mniejsza niż w analogicznym okresie ub. roku. Szacuje się, że na koniec lutego br. w budowie pozostawało 793,4 tys. mieszkań, tj. o 4,9 proc. więcej niż w końcu lutego ub. roku.

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w lutym br. wyniosła 16,9 tys. i była o 17,1 proc. mniejsza niż przed rokiem. W lutym br. rozpoczęto budowę 16,7 tys. mieszkań, tj. o 20,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Przypomnijmy, że zasób mieszkaniowy w kraju powiększa się od kilku dobrych lat. W okresie 2013-2017 przybyło 586,9 tys. mieszkań. Największy wzrost liczy mieszkań nastąpił w tym okresie w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskimi.

Wzrasta przeciętna wielkość mieszkania, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę oraz wyposażenie lokali. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. w Polsce przeciętna wielkość mieszkania wynosiła 74 m2 i wzrosła o 0,9 m2 w porównaniu z 2013 r. Mieszkania na obszarach wiejskich były średnio o 28,9 m2 większe niż na obszarach miejskich (odpowiednio: 93,5 m2 i 64,6 m2 ).

Największe różnice w wielkości mieszkań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi zaobserwowano w województwach: śląskim o ponad 35 m2 i małopolskim ponad 34 m2 a najmniejsze – w województwie warmińsko-mazurskim o ponad 20 m2 ).

Mieszkania o największej średniej powierzchni użytkowej, przekraczającej 80,0 m2 , znajdowały się w województwach podkarpackim (81,7 m2), wielkopolskim (81,3 m2 ) i opolskim (80,9 m2 ), a najmniejszej w województwach warmińsko-mazurskim (68,5 m2 ) oraz łódzkim (69,9 m2 ).

x

Zobasz także

Schyłek boomu?

Rok za rokiem ceny nieruchomości idą w górę. Inwestorzy stojący przed dylematem: kupić czy nie, ...

Budujemy za dużo?

Dynamika inwestycji mieszkaniowych po pierwszym półroczu wciąż na plusie, choć ze słabnącą tendencją.Najnowsza publikacja danych ...

Na gruntach ornych bloki

Czy nowela ustawy, która uwalnia obrót gruntami rolnymi o powierzchni do 1 ha pozwoli zwiększyć ...

Miejski transport rzeką

Niemal połowa polskich miast wojewódzkich leży nad Wisłą, Odrą lub Wartą. Wzdłuż tych rzek znajduje ...

GUS o budownictwie

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w lipcu 2019 r. Składowa dla ...