кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Polityka mieszkaniowa Poznania

Sesję rady miasta zdominowała polityka mieszkaniowa oraz miejskie plany zagospodarowania

przestrzennego. Radni uchwalili też Złotą Kartę Seniora, nie udało się natomiast przeprowadzić głosowania ws. dofinansowania do miejsc w żłobkach niepublicznych.
LVIII Sesja Rady Miasta Poznania
Dokument Polityka Mieszkaniowa Miasta Poznania na latach 2017-2027 po szczegółowych badaniach i długiej dyskusji ze specjalistami, mieszkańcami, radnymi i organizacjami pozarządowymi został przygotowany i przedstawiony radnym na sesji Rady Miasta Poznania 5 grudnia. Dokument wśród swoich celów przewiduje poprawę dostępności lokali mieszkalnych i socjalnych dla osób o najniższych dochodach. Poprawę jakości zamieszkania w lokalach komunalnych. Następnie zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca zamieszkania dla osób o średnich i wyższych dochodach. Wreszcie celem jest precyzyjna identyfikacja i wsparcie osób borykających się z trudnościami mieszkaniowymi. Rada Miasta przyjęła ten program, radni znowelizowali także kryteria przydzielania mieszkań komunalnych. Wprowadzone rok temu nowe zasady wymagają korekt w niektórych miejscach m.in. w zasadach punktacji na liście osób oczekujących na lokal komunalny.

Będzie miejscowy plan dla terenu TKKF

Radni zadecydowali o przystąpieniu przez miasto do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Mieszka I i Winogradami. Obecnie swój ośrodek sportowy w użytkowaniu wieczystym od miasta ma tam Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Władze towarzystwa chcą sprzedać jego część po to, by uzyskać środki na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej w innej części kompleksu. TKKF wystąpiło już o ustalenie warunków zabudowy dla kilku bloków. – To teren klina zieleni, sporządzenie miejscowego planu ma uchronić ten teren przed zabudową niezgodną ze studium zagospodarowania przestrzennego – poinformowała Elżbieta Janus, dyrektor MPU prezentując projekt wywołania planu dla tego rejonu.

Nie będzie hali sportowej przy rondzie Żegrze

Problematyczny okazał się plan miejscowy dla os. Armii Krajowej. Przygotowany projekt planu przewidywał możliwość postawienia hali sportowej od strony ronda Żegrze. Protestują jednak mieszkańcy osiedla oraz Rada Osiedla Rataje, która chce obiekt sportowy, ale nie w tym miejscu tylko np. na trenie po dawnej fabryce domów. Rada ostatecznie przychyliła się do wniosku który prezentował radny Adama Pawlik, wykluczającego możliwość powstania obiektu sportowego przy rondzie Żegrze. W konsekwencji projekt planu został wycofany i będzie przedstawiony ponownie z uwzględnieniem tej zmiany.

Uchwalono natomiast miejscowy plan dla szkoły przy ul. Taczanowskiego, by zabezpieczyć ten obszar przed zabudową inną niż oświatowa, plan dla ul. Nałęczowskiej oraz plan dla części południowej Os. Batorego.

Jan Gładysiak/biuletyn.poznan.pl

Alicja Wesołowska/biuro prasoweUMP

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Bałtyk z nagrodą J.B.Quadro

Wręczono Nagrody im. Jana Baptysty Quadro, przyznawane najlepiej zaprojektowanym i zrealizowanym obiektom w Poznaniu. Laureatem ...

Umowa na CZD podpisana

Umowa z firmą WARBUD S.A., na mocy której rozpocznie się wyczekiwana realizacja inwestycji pn. „Budowa ...

100-lecie konserwatorów

W Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbył się jubileusz 100-lecia powołania służby ochrony zabytków w województwie ...

Architektura a niepodległość

„Czas wojny i czas przełomu. Architektura Poznania około 1918 roku” – to temat najbliższego wykładu ...

Klin Zieleni bez zabudowy

Miasto ostrzega ewentualnych chętnych przed kupowaniem działek pod zabudowę, na której ta nie będzie możliwa. ...