Bolechowo 750×200 – maj 2017

Wodociągi i kanalizacja w 2017 r.

W Polsce w 2017 roku wzrosła długość sieci kanalizacyjnej o ponad 2,8 tys. km (o 1,8 proc.), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych

o 82,2 tys. sztuk (o 2,5 proc.). W porównaniu z 2016 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 2,9 tys. km (o 1,0 proc.), jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 71,1 tys. sztuk (o 1,3 proc.) – wynika z najnowszych danych GUS.

  • W 2017 r. sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość 156,8 tys. km.
  • Długość sieci wodociągowej rozdzielczej osiągnęła 303,9 tys. km.
  • W Polsce obserwuje się systematyczny spadek zużycia wody przez gospodarstwa domowe.

W 2017 r. sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość 156,8 tys. km, zaś liczba przyłączy do budynków mieszkalnych – 3,3 mln sztuk. W stosunku do roku ubiegłego długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 2,8 tys. km, tj. o 1,8 proc., przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy o prawie 82 tys. szt., tj. o 2,5 proc.

Na obszarach wiejskich znajdowało się 58,7 proc. sieci kanalizacyjnej oraz 45,3 proc. wszystkich przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o 1,6 tys. km (o 1,7 proc.), a liczba przyłączy o ponad 35 tys. szt. (o 2,4 proc.). W analogicznym okresie w miastach wybudowano 1,2 tys. km sieci (wzrost o 1,9 proc.) i zainstalowano ponad 46 tys. szt. przyłączy (wzrost o 2,6 proc.).

W układzie wojewódzkim najbardziej znaczący przyrost sieci kanalizacyjnej w porównaniu z 2016 r. odnotowano w województwach: mazowieckim – o 3,6 proc. oraz dolnośląskim i łódzkim – po 3,0 proc., najmniejszy zaś w lubuskim – o 0,9 proc. oraz kujawsko-pomorskim – o 1,0 proc. W wyniku aktualizacji pomiarów długości sieci kanalizacyjnej przeprowadzonych w poszczególnych gminach województw świętokrzyskiego oraz lubelskiego odnotowano ubytek długości sieci.

Największe zagęszczenie sieci kanalizacyjnej w 2017 r. wystąpiło na terenie województwa śląskiego – 132 km na 100 km2 i małopolskiego – 105 km na 100 km2, zaś najmniejsze w województwie podlaskim – 18 km na 100 km2 oraz lubelskim – 26 km na 100 km2.

Ilość ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych siecią kanalizacyjną w 2017 r. wyniosła 954,4 hm3 (w miastach – 830,9 hm3 a na obszarach wiejskich – 123,5 hm3) i wzrosła w porównaniu z 2016 r. o 16 hm3 (odpowiednio 12 hm3 i 4 hm3).

Sieć wodociągowa

W 2017 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej osiągnęła 303,9 tys. km, a liczba przyłączy – ponad 5,6 mln sztuk. W porównaniu z 2016 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 2,9 tys. km (o 1,0 proc.), jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 71,1 tys. sztuk (o 1,3 proc.).

Źródło: portalsamorządowy.pl

x

Zobasz także

Małe miasta odżyją

Przygotowujemy specjalne pakiety działań adresowane do obszarów słabiej rozwiniętych, zmarginalizowanych – powiedział minister inwestycji i ...

Jak chcemy mieszkać?

Mały czy duży? Parterowy a może piętrowy? Na obrzeżach miasta czy na wsi? Własne cztery ...

Domki bez standardów

Prawie 60 proc. domów jednorodzinnych w Polsce jest w złym stanie technicznym. To wpływa na ...

Co z bonifikatami?

C Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność stało sie faktem. Jakie bonifikaty obowiązują w gminach? Mieszkańcy ...

Algeco o branży budowlanej

Branża budowlana przeżywa prawdziwy boom. Od początku roku odnotowywane są wzrosty wartości produkcji budowlanej. Ceny ...