Fotografia wnętrz

Zamiana gruntów pod M+

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się robocze spotkanie pomiędzy wiceministrem rozwoju Robertem Nowickim, wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem, wiceprezydentem Poznania Bartoszem Gussem i przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości, podczas którego Miasto Poznań podtrzymało wolę współpracy przy realizacji programu Mieszkanie+.

Według wiceministra Roberta Nowickiego, realizacja programu w najbliższych miesiącach przyspieszy. – Spotkaliśmy się, aby szczegółowo omówić współpracę samorządu z agencjami reprezentującymi Skarb Państwa, które wykonują zadania realizowane przez Ministerstwo Rozwoju. Jestem przekonany, że prace związane z programem dynamicznie przyspieszą, czego przykładem jest Poznań – mówi wiceminister.

Efektem spotkania jest wypracowane stanowisko, w ramach którego Krajowy Zasób Nieruchomości podlegający Ministerstwu Rozwoju nieodpłatnie przekaże na rzecz miasta Poznania nieruchomości położone na Strzeszynie, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Koszalińskiej i M. Wańkowicza” przeznaczone są pod usługi oświatowe (szkoła wraz z zapleczem sportowym) oraz tereny zielone i drogi pieszo-rowerowe. Ogółem około 130.965 m2.

Jednocześnie Zastępca Prezydenta Bartosz Guss, w imieniu Miasta Poznań, podtrzymuje gotowość współpracy w ramach programu Mieszkanie+. – Obecnie gmina wykonuje poprzez spółki miejskie długoterminowy plan budownictwa mieszkaniowego realizując strategię poprawy jakości życia wspólnoty samorządowej – tłumaczy wiceprezydent Bartosz Guss.

Propozycja rządowa może stanowić uzupełnienie oferty mieszkaniowej na rynku poznańskim. Według władz miasta, realizacja inwestycji jest możliwa na terenie nieruchomości przy ul. Żelaznej. – Zgodnie z informacjami, które podczas spotkania zostały zaprezentowane, w ramach decyzji o warunkach zabudowy możliwa jest na tym obszarze realizacja inwestycji polegającej na budowie zespołu 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych – dodaje wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Kolejne spotkanie ma odbyć się jeszcze w marcu. Omówione zostaną wówczas prawne możliwości realizacji wyżej wymienionych inwestycji.

x

Zobasz także

Nowe siedziby na Jeżycach

Wybuduje je poznański deweloper – Constructa Plus. Deweloper ma na swoim koncie m.in odbudowanie kamienicy ...

Fikcja lokalu komunalnego

Liczba gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie od gminy wzrosła o 30 proc., a maksymalny czas ...

Dla inwestorów i lokatorów

Właściciele książeczek mieszkaniowych będą mieli pierwszeństwo przy naborze wniosków o zawarcie umowy najmu w programie ...

Brakuje 2 mln. mieszkań

Na rynku brakuje 2 mln mieszkań. Popyt ciągle wysoki. Mieszkań brakuje szczególnie w dużych miastach. ...

Odnotowano lekkie ożywienie

Epidemia wyhamowała popyt na mieszkania, ale po zniesieniu obostrzeń widać lekkie ożywienie na rynku mieszkaniowym ...