Fotografia wnętrz
Ładowarki emu.energy

20-lecie PINB

W tym roku mija 20 lat od reformy administracji publicznej, w ramach której powołano do życia powiatowe i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego. PINB dla Miasta Poznania uroczysty jubileusz świętował w piątek, 8 marca w Sali Białej Urzędu Miasta.

PINB dla Miasta Poznania świętował jubileusz 20-lecia
PINB dla Miasta Poznania świętował jubileusz 20-lecia

Wydzielenie nadzoru budowlanego z administracji ogólnobudowlanej w 1999 roku miało na celu powołanie inspekcji, która będzie kontrolowała przestrzeganie i stosowanie prawa budowlanego. Instytucji tej powierzono także działania prewencyjne, zapobiegające negatywnym zjawiskom w budownictwie, np. katastrofom budowlanym.

– Dbamy o bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców miasta Poznania, ale też setek tysięcy ludzi, którzy korzystają w naszym mieście z obiektów użyteczności publicznej. Zdajemy sobie sprawę, jaka odpowiedzialność na nas spoczywa – mówił podczas uroczystości Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Jak podkreślił, od momentu powstania PINB w Poznaniu może liczyć na systematyczne wsparcie ze strony samorządu.

– Nasza współpraca z Urzędem Miasta – poszczególnymi wydziałami, biurami i jednostkami organizacyjnymi – układa się idealnie. Nie jest to wyłącznie wymiana informacji. Celem tej współpracy jest podnoszenie jakości usług, świadczonych zarówno przez nadzór budowlany, jak i jednostki Urzędu Miasta Poznania. To jest nadrzędny cel i na tym się koncentrujemy. Podobnie dobrze układają się nasze kontakty z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz wszystkim jednostkom administracji zespolonej w powiecie – policji, straży pożarnej. Te kontakty wyglądają tak, jak powinny wyglądać. Są partnerskie i oparte na merytorycznych przesłankach. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Życzę sobie, by ta współpraca wyglądała tak jak najdłużej, przez kolejne 20 lat lub jeszcze więcej – mówił Paweł Łukaszewski.

Życzenia z okazji jubileuszu złożył pracownikom PINB Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

–  Rola pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest niezmiernie trudna. Praca tego zespołu przypomina proces lekarski. Zarówno lekarz, jak i służby PINB nie mogą popełniać błędów. Ewentualna niekompetencja lub mylna decyzja może stać się przyczyną katastrofy budowlanej, a co za tym idzie ludzkich dramatów – zauważył Bartosz Guss. – Deklaruje wolę pełnej współpracy w ramach całej rodziny Urzędu Miasta oraz tych jednostek, które bezpośrednio nadzoruje – powiedział zastępca prezydenta Poznania.

Podczas uroczystości wyróżniono osoby najdłużej pracujące w poznańskim nadzorze budowlanym. Pracownicy PINB podsumowali też to, co udało się zrobić przez ostatnie lata.

W 2018 r. pracownicy PINB przeprowadził 385 kontroli prewencyjnych różnych obiektów budowlanych. W latach 2007-2018 sprawdzili sposób utrzymania i stan techniczny 2024 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, głównie starych poznańskich kamienic. W tym samym czasie, czyli w latach 2007-2018 skontrolowali około 400 obiektów wielkopowierzchniowych.

– W Poznaniu jest ich 718, a więc udało nam się sprawdzić więcej niż połowę – zauważył Paweł Łukaszewski. – Włączamy się w akcje prowadzone przez miasto. Chodzi o badanie legalności nośników reklamowych, zarówno tych wolnostojących, jak i tych umieszczanych na elewacjach budynków. W latach 2009-2018 udało nam się skontrolować legalność 790 nośników reklamowych.

Źródło:poznan.pl

x

Zobasz także

63 Rocznica Czerwca 56

Rozpoczęły się obchody 63 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. 27 czerwca o godzina 12:00 nastąpi złożenie ...

Poznań otwarty na ludzi

Poznań zwyciężył w rankingu „Miasta otwarte na ludzi” – znalazł się na podium przed Wrocławiem ...

Solidarnościowe murale

Nowe murale w Poznaniu przedstawią najnowszą historię Polski. Na jednym z nich zobaczymy Wałęsę Malunki ...

Idą jak na pniu

Sprzedaż nowych mieszkań w Polsce utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. Najwyższy wzrost liczby transakcji, ...

O uchwale krajobrazowej

W Poznaniu ruszają spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie projektu uchwały krajobrazowej. Zakłada on między innymi, że ...