Ukraina

Zapomniany poznaniak

Kasper Goski

We wrześniu do Biura Rady Miasta wpłynęło sporo nazewniczych projektów uchwał. Wśród proponowanych patronek i patronów ulic lub skwerów są m.in. Wanda Rutkiewicz, Jerzy Waldorff i Jacek Hałasik. Jest też osoba bardzo zasłużona w historii Poznania i nie tylko, a obecnie nieco zapomniana. To Kasper Goski – lekarz, astronom, astrolog, matematyk, filozof oraz kilkukrotny burmistrz Poznania (w latach 1555-1557, 1563, 1565, 1574-1575).

Data urodzin Kaspra Goskiego nie jest znana. Wiadomo, że pochodził z Sochaczewa. Studiował w Akademii Lubrańskiego oraz na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego (w latach 1541-1547), gdzie uzyskał tytuł magistra. Pełnił funkcję rektora szkoły parafialnej przy kościele św. Anny w Krakowie. W kwietniu 1549 r. wyjechał do Padwy, by na tamtejszym uniwersytecie podjąć studia medyczne, w 1551 r. doktoryzował się. Po powrocie do kraju został lekarzem prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego.

W 1552 r. przeniósł się do Poznania, gdzie rozpoczął praktykę lekarską. Wydał rozprawę „O powietrzu morowym”, w której wyłożył zasady skutecznego zapobiegania epidemiom. W jego opinii wybuchały one najczęściej w przeludnionych i zaniedbanych dzielnicach miast.

Obok praktyki lekarskiej Goski przez wiele lat aktywnie uczestniczył w życiu publicznym Poznania, piastując kilkakrotnie stanowisko rajcy miejskiego i pełniąc obowiązki burmistrza i wójta (m.in. wspólnie i naprzemiennie z innym wybitnym lekarzem renesansowego Poznania, Józefem Strusiem). Reprezentował Poznań na sejmie warszawskim 1556-1557 oraz na sejmach elekcyjnych w latach 1573 i 1575-1576.

Sławę oraz popularność zyskał jako astrolog, redagując od 1551 r. prognostyki astrologiczne wydawane w Krakowie i Wrocławiu. W 1571 r. doradził Świętej Lidze ruszyć do boju, przepowiadając zwycięstwo świata chrześcijańskiego w wojnie z Turkami. Wynik bitwy pod Lepanto potwierdził prognozę Goskiego. Od Republiki Weneckiej otrzymał zaszczytny tytuł „męża dla Senatu i ludu weneckiego znakomicie zasłużonego” i został mianowany patrycjuszem weneckim. Wyznaczono mu także dożywotnią rentę w wysokości 300 dukatów rocznie, a na Uniwersytecie Padewskim wystawiono jego posąg. Zmarł w Poznaniu 25 listopada 1576 r.

Projekt uchwały zakłada nazwanie imieniem Kaspra Goskiego skweru położonego u zbiegu pl. Kolegiackiego i ul. Wodnej.

Na foto: Kartusz z gmerkiem Kaspra Goskiego, fotokopia z: „Władze Miasta Poznania”, Poznań 2003

x

Zobasz także

Powrót Bamberki

Kolejny znak rozpoznawczy Starego Rynku przeszedł fachową renowację. Dzień po pręgierzu na swoje miejsce wróciła ...

Światełko do Nieba

Światełkiem do Nieba zakończył się wczorajszy 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny ...

KPO dla Polski

Polska otrzyma ponad 5 mld euro zaliczki z KPO w ramach REPowerEU. pozytywna ocena przez ...

Święto radości i wolności

Poznań to takie miasto, gdzie narodowcom nie udaje się zawłaszczyć ani tego, ani żadnego innego ...

Biedacy i bogacze

Ponownie ustalono 10 najzamożniejszych gmin w Wielkopolsce. Oto one: Suchy Las – dochód gminy w ...