Fotografia wnętrz
Finansowanie pomostowe

Awans w rankingu GaWC

Poznań awansował o 53 miejsca w globalnym rankingu GaWC. To zestawienie, które ocenia znaczenie miast dla światowej gospodarki. Stolica Wielkopolski została zakwalifikowana do tzw. grupy ośrodków Gamma, obok m.in. Kolonii, Ottawy czy Nantes.

Poznań awansował do grupy miast Gamma/fot. Fotoportal

    W skali Polski w rankingu Poznań znajduje się na 2. miejscu – za Warszawą, sklasyfikowaną w kategorii Alfa.– Jako jedyne miasto w Polsce odnotowaliśmy w tym roku nie tylko duży awans, ale również skok do wyższej kategorii rankingu – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – To potwierdza, że Poznań rozwija się dynamicznie i w dobrym kierunku. Jest miastem o międzynarodowym zasięgu oddziaływania w dziedzinie ekonomicznej, kulturalnej i politycznej.

   Ranking miast GaWC publikowany jest przez brytyjski think tank Globalization and World Cities (GaWC) Research Network. Zestawienie zawiera „światowe miasta” – czyli największe, najlepiej połączone ze światem i najbardziej rozwinięte miejscowości. To siedziby dużych firm i organizacji, miejsca, w których znajdują się lokalizacje instytucji międzynarodowych. Są to wreszcie miasta odpowiedzialne za integrację zarówno w skali międzynarodowej.Aby miasto zostało określone mianem „światowego”, musi spełnić określone kryteria. Powinno zapewniać wysoką różnorodność usług finansowych i być znaczące pod względem handlu. W jego granicach muszą mieścić się centra innowacji w biznesie, ekonomii czy kulturze oraz siedziby instytucji finansowych i międzynarodowych firm. Ważny jest też duży odsetek mieszkańców zatrudnionych w sektorze usług i wysoka jakość instytucji edukacyjnych.

    Ranking wyróżnia 5 grup miast, które można określać mianem „miast światowych”: to miasta Alfa, Beta, Gamma, „wysoce dostateczne” i „dostateczne”. Każda z tych grup podzielona jest dodatkowo na podgrupy.

   W kategorii Alfa znajdują się miasta o największym potencjale gospodarczym, takie jak Nowy Jork, Londyn, Paryż, Tokio, Moskwa, Bruksela czy Monachium. Jedynym polskim miastem w tej grupie jest Warszawa.

   Miasta Beta tworzą sieć łączącą ważne ekonomicznie regiony, jednak jest to sieć o mniejszym zasięgu niż w grupie ośrodków Alfa. Są wśród nich takie miasta jak Hamburg, Kopenhaga, Oslo, Berlin czy Rio de Janeiro.

     Miasta Gamma, w grupie których znalazł się Poznań, łączą mniejsze i słabsze ekonomicznie regiony ze światową gospodarką. To np. Ryga, Glasgow, Osaka, Porto czy Tallin. Stolica Wielkopolski została zaklasyfikowana do podgrupy Gamma-, w której zajęła 3. miejsce, za Maputo i Kolonią. W podgrupie Gamma- są również takie miasta jak Nantes, Ottawa, Kolonia.

      W tej samej podkategorii Gamma- znalazł się także Wrocław. Pozostałe polskie miasta ujęte w rankingu (Kraków, Katowice i Łódź) znalazły się w kategorii „dostateczne”.

Źródło:poznan.pl

x

Zobasz także

63 Rocznica Czerwca 56

Rozpoczęły się obchody 63 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. 27 czerwca o godzina 12:00 nastąpi złożenie ...

Poznań otwarty na ludzi

Poznań zwyciężył w rankingu „Miasta otwarte na ludzi” – znalazł się na podium przed Wrocławiem ...

Solidarnościowe murale

Nowe murale w Poznaniu przedstawią najnowszą historię Polski. Na jednym z nich zobaczymy Wałęsę Malunki ...

Idą jak na pniu

Sprzedaż nowych mieszkań w Polsce utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. Najwyższy wzrost liczby transakcji, ...

O uchwale krajobrazowej

W Poznaniu ruszają spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie projektu uchwały krajobrazowej. Zakłada on między innymi, że ...