Fotografia wnętrz
Ładowarki emu.energy

Aktualności

Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 2007 roku wprowadziła na właścicieli lub zarządców obiektów wielkopowierzchniowych obowiązek przeprowadzania dwukrotnych w ciągu roku przeglądów stanu technicznego tej kategorii obiektów. Obowiązek ten dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw. Jednak nie wszyscy właściciele lub zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych zlecają osobom do tego ...

Czytaj »

Kiekrz do konsultacji

MPU w Poznaniu organizuje konsultacje projektów mpzp „Północno-Zachodni Klin Zieleni” cz. H – rejon rzeki Przeźmierki oraz cz. G Kiekrz Zachód. Drugi etap konsultacji społecznych z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ma na celu omówienie koncepcji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zebranie opinii mieszkańców w tej sprawie. Ich zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje. Spotkanie odbędzie się w ...

Czytaj »

Nowe wskaźniki przeliczeniowe

Od dziś, 1 października zaczyna obowiązywać nowy, ustalany półrocznie przez wojewodę, wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w Wielkopolsce. Na najbliższe półrocze wynosi on 4930 zł dla Poznania i 3043 zł dla województwa wielkopolskiego, z wyłączaniem miasta Poznania. Wysokość wskaźnika ma istotne znaczenie dla ustalania stawek czynszu lokali mieszkalnych, kaucji mieszkaniowych, dodatków mieszkaniowych, uzyskania kredytów mieszkaniowych. ...

Czytaj »

Park Rataje do wglądu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu wyłożyła do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Park Rataje II”. Projekt wyłożony będzie do 28 października. Do 12 listopada przyjmowane będą wnioski mieszkańców do tego projektu. Prezydent miasta ma 21 dni na ich rozpatrzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian. Jeżeli zmiany te nie będą wymagały uruchamiania dodatkowych procedur administracyjnych, plan będzie mógł zostać przedłożony ...

Czytaj »

Quadro dla City Parku

Kompleks mieszkaniowy City Park przy ul. Wyspiańskiego, zaprojektowany przez Sławomira Rosolskiego dostanie w tym roku nagrodę J. B. Quadro – dowiedziały się nieoficjalnie poznanskie-nieruchomosci.pl. To jedyny naprawdę udany przykład przebudowy dawnego zespołu koszarowego na cele mieszkaniowe. Osiedle ma swój odrębny styl i klimat, odróżniający je od innych zespołów mieszkaniowych. Nagrodę przyznaje wyłonione przez prezydenta Poznania jury za najciekawszy projekt architektoniczny ...

Czytaj »

Porozmawiaj o Golęcinie

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu planuje konsultacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Golęcina. Poznańska MPU przygotowuje projekty planów miejscowych „Otoczenie Jeziora Rusałka” oraz „W rejonie ulicy Golęcińskiej”. Plany znajdują się na etapie przed opiniowaniem i uzgadnianiem. Wobec tego zaplanowano II etap konsultacji społecznych. Zdanie poznaniaków będzie miało wpływ na podejmowane przez urbanistów decyzje. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 1 października o ...

Czytaj »

ZDM pomaga zbierać liście

Od sześciu lat Zarząd Dróg Miejskich rozdaje poznaniakom worki na liście zbierane z administrowanego przez niego pasa drogowego. Właściciele posesji przylegających do chodników zobowiązani są do uprzątnięcia liści opadłych z miejskich drzew. Mieszkańców obowiązują tu takie same zasady, jak przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników. – Wiemy, że opadające jesienią liście to kłopot dla osób dbających o porządek wokół swoich ...

Czytaj »

Przebudowa ratusza w Turku

Krakowskie Biuro Architektoniczne Limba opracowało projekt przebudowy ratusza w Turku. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 11 mln zł. Inwestycja obejmie między innymi utworzenie w istniejącym obiekcie Muzeum Mehoffera (ok. 1,3 tys. m kw. powierzchni), zaprojektowanie budynku pałacu ślubów oraz zagospodarowanie rynku miejskiego. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 11 mln zł. Miasto otrzymało dofinansowanie z funduszy unijnych. BKK

Czytaj »

Nowa galeria w Krotoszynie

Firma City Park Development wybuduje centrum handlowo-usługowe Galeria Krotoszyńska w kwadracie ulic Kobylińskiej, Sienkiewicza i Zacisze. Obiekt, którego całkowita powierzchnia wyniesie 12 tys. m kw., zostanie otwarty w czwartym kwartale 2011 roku. Wyłącznym agentem do spraw wynajmu centrum jest agencja King Sturge. Ĺšródło: eurobuild

Czytaj »

Kino 5D w Green Poincie

Najnowsze w Polsce Kino 5D Extreme otwarto w galerii Green Point przy ul. Hetmańskiej. To trzeci taki obiekt w Polsce. Kino 5D odróżnia od zwyczajnego lub trójwymiarowego to, że widz, oglądając film, ma możliwość odczuć zapach, warunki atmosferyczne i ruch widziany na ekranie. Kino 5D to wyjątkowe przeżycie oraz nowy wymiar rozrywki dla całej rodziny. Zastosowane rozwiązania używane są zaledwie ...

Czytaj »