Ukraina

Darmowy demontaż dachów

Miasto Poznań pokryje 100 proc. kosztów demontażu lub odbioru materiałów zawierających azbest. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków.

Miasto zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w przetargu i poniesie 100% kosztów wykonania tej usługi. Pieniądze na ten cel pochodzą z miejskiego budżetu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Do tej pory program cieszył się sporym zainteresowaniem ze strony  mieszkańców, działkowców, a także przedsiębiorców mających wyroby azbestowe na swoich nieruchomościach. W ciągu 2 edycji programu Miasto zrealizowało 406 wniosków i usunęło ponad 532 tony azbestu, z czego:

 

  • ok. 240 ton stanowiły pokrycia dachowe,
  • 10 ton pochodziło z elewacji budynków,
  • ponad 280 ton było składowanych na nieruchomości.

Nabór do programu trwa do 31 marca 2023 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać: pocztą na adres Wydział Klimatu i Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań; przez ePUAP lub osobiście w siedzibie wydziału (po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty).

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/azbest. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska – tel. 61 878 5017 oraz 61 878 4053, e-mail: azbest@um.poznan.pl.

Trzeba pamiętać, że pula pieniędzy na usunięcie azbestu jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

x

Zobasz także

Grozi nam susza

W miarę narastania kryzysu klimatycznego wzmaga się problem z dostępnością świeżej wody pitnej. Tymczasem Polska ...

Nowe Pomniki Przyrody

Komisja Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody drzew w centrum ...

Weekend bez opłat SOP

W cały długi majowy weekend nie będą pobierane opłaty w Strefie Płatnego Parkowania, natomiast w ...

Jarmark Wielkanocny

Corocznym, wiosennym zwyczajem Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego zaprasza do Szreniawy na Jarmark Wielkanocny, ...

Cofnięcie aż o 5 lat

Statystyki nowych inwestycji mieszkaniowych cofnęły się w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy do poziomu z roku ...