Fotografia wnętrz

Ekologiczne złotówki

W ślad za oczekiwaniami społeczeństwa podążają instytucje finansowe, tworząc oferty wspierające środowisko naturalne. Wystarczy przywołać kilka liczb, dotyczących finansowania odnawialnych źródeł energii przez Bank Ochrony Środowiska. Dynamika zmian w tym obszarze jest ogromna. Od początku istnienia BOŚ Banku przyznano 3510 kredytów na OZE o łącznej kwocie prawie 9 mld zł. Jednak o prawdziwym boomie na ekologię możemy mówić dopiero w ostatnich latach. Do 2005 roku BOŚ udzielił bowiem niecały tysiąc kredytów na przedsięwzięcia z sektora OZE. Tymczasem do 30 września 2010 r. liczba ta zwiększyła się 3,5-krotnie!
W samej Wielkopolsce w ostatnich 5 latach wartość udzielonych kredytów na OZE sięgnęła 31,5 mln zł, co wsparło realizacje inwestycji o łącznym koszcie 49,8 mln zł. Co drugi kredyt przeznaczono na kolektory słoneczne.
– To bardzo pozytywny sygnał, który pokazuje wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa – mówi Mariusz Klimczak, prezes Banku Ochrony Środowiska.Dynamika wzrostu liczby wniosków i przyznawanych kredytów związanych z inwestycjami proekologicznymi pozytywnie zaskakuje. Zwłaszcza w przypadku klientów indywidualnych, którzy dostrzegli potrzebę domowych rozwiązań dla ochrony środowiska.
W ofercie BOŚ można znaleźć produkty zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Najbardziej popularnym jest obecnie Słoneczny EKOkredyt, przeznaczony na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej (również dla wspólnot mieszkaniowych). Swoją popularność zawdzięcza m.in. 45-procentowej dopłacie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od połowy lipca 2010 do BOŚ wpłynęło 659 wniosków o łącznej wartości 9,5 mln zł.
Osoby planujące korzystanie z energii słońca mogą starać się również o Ekologiczny Kredyt Hipoteczny. Można go wykorzystać na zakup, budowę lub remont domu czy mieszkania w budynku, w którym zostaną zastosowane rozwiązania pozwalające oszczędzać energię – w tym kolektory, pompy ciepła, rekuperatory czy baterie słoneczne.
Przedsiębiorstwa, spółki komunalne i jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o Kredyt z Dobrą Energią. Jest on przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, np. biogazowni, farm wiatrowych czy małych elektrowni wodnych.
Dla podmiotów, którym emisja CO2 nie jest obojętna, BOŚ wraz z KfW – niemieckim bankiem rządowym – przygotował propozycję Kredytu z Klimatem. Uruchomiona w lipcu br. linia wspomaga m.in. termomodernizację, modernizację systemów grzewczych, modernizację i wymianę kotłów wodnych lub parowych. Kredyt z Klimatem to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce i Europie, realizowany w oparciu o współpracę dwóch banków. W puli znajduje się 30 mln euro. BOŚ zakłada, że w ciągu najbliższych 10 lat inwestycje sfinansowane dzięki tej linii zredukują emisję CO2 o 1,5 mln ton.

x

Zobasz także

Uwaga! Fałszywe emaile

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami o tytule „Wezwanie do złozenia wyjasnienia” (pisownia oryginalna), w których autor ...

Zadłużona Wielkopolska

Ponad 7,4 mld zł wynosi przeterminowane zadłużenie branży handlowej wobec kontrahentów i banków; dotyczy ono ...

Terminy złożenia PIT

Od tego roku ujednolicony zostaje termin składania zeznań podatkowych PIT za rok 2019 – można ...

Nagłe osłabienie złotego

Złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka ...

PIT od pracodawców

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś ...