Finansowanie pomostowe

Jaka polityka mieszkaniowa

Polityka mieszkaniowa dla Polski Dlaczego potrzeba więcej mieszkań na wynajem i czy powinno je budować państwo?
Wstęp Celem głównym opracowania jest ocena możliwości i ograniczeń prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej we współczesnej Polsce po okresie transformacji gospodarczej i już po czasie piętnastoletniego funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej1. W warstwie normatywnej po stronie możliwości polityki mieszkaniowej stanęły argumenty uzasadniające interwencję państwa w gospodarkę. Z kolei po stronie ograniczeń tejże polityki pojawiły się argumenty przeciwko interwencji państwa. Rozważania o charakterze postulatywnym zostały wzbogacone wynikami badań. W zakresie kierunków współczesnej polityki mieszkaniowej szczególną uwagę skoncentrowano na dyskusji nad dwoma kierunkami działań państwa – powiększaniem zasobu mieszkaniowego na wynajem oraz wspieraniem najmu z opcją wykupu na własność.
W opracowaniu postawiono główne tezy. Po pierwsze, prowadzenie polityki mieszkaniowej powinno być zróżnicowane w zależności od niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych zobiektywizowanych warunkami zamieszkiwania uznanymi za wymagające poprawy.Całość na stronie Fundacji Batorego.
Piotr Lis

x

Zobasz także

Tysiące pustych mieszkań!

Dziura mieszkaniowa. Zły stan techniczny polskich mieszkań. Niszczejąca wielka płyta – i tak dalej. Ze ...

Węgiel w odwrocie

Odsetek gospodarstw domowych używających węgla do ogrzewania sukcesywnie spada i w ostatnim sezonie wyniósł 32 ...

Ceny prądu w górę?

Nie mogę zagwarantować, że ceny prądu nie wzrosną w przyszłym roku – powiedziała w czwartek ...

Dokąd zmierzasz Wielkopolsko

Zmiany klimatyczne, redukcja gazów cieplarnianych, malejące zasoby wody i nowoczesne technologie – to zdaniem marszałka ...

Pierwotny czy wtórny

Narodowy Bank Polski przyjrzał się sytuacji na rynku nieruchomości. Podczas środowego spotkania z dziennikarzami jego ...