Jaka polityka mieszkaniowa

Polityka mieszkaniowa dla Polski Dlaczego potrzeba więcej mieszkań na wynajem i czy powinno je budować państwo?
Wstęp Celem głównym opracowania jest ocena możliwości i ograniczeń prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej we współczesnej Polsce po okresie transformacji gospodarczej i już po czasie piętnastoletniego funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej1. W warstwie normatywnej po stronie możliwości polityki mieszkaniowej stanęły argumenty uzasadniające interwencję państwa w gospodarkę. Z kolei po stronie ograniczeń tejże polityki pojawiły się argumenty przeciwko interwencji państwa. Rozważania o charakterze postulatywnym zostały wzbogacone wynikami badań. W zakresie kierunków współczesnej polityki mieszkaniowej szczególną uwagę skoncentrowano na dyskusji nad dwoma kierunkami działań państwa – powiększaniem zasobu mieszkaniowego na wynajem oraz wspieraniem najmu z opcją wykupu na własność.
W opracowaniu postawiono główne tezy. Po pierwsze, prowadzenie polityki mieszkaniowej powinno być zróżnicowane w zależności od niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych zobiektywizowanych warunkami zamieszkiwania uznanymi za wymagające poprawy.Całość na stronie Fundacji Batorego.
Piotr Lis

x

Zobasz także

Lokale z „drugiej ręki”

Ceny lokali z drugiej ręki w ciągu roku wzrosły nawet o ponad 20 proc. Klienci ...

Kogo dotknie depopulacja

Depopulacja doprowadza do walki pomiędzy miastami o pracowników i mieszkańców.   Wygranymi będzie sześć metropolii, ...

Wynajem coraz droższy

Mieszkania do wynajęcia w Polsce coraz droższe. Stawki podobne do zachodnioeuropejskich. Najem mieszkań zdrożał. Najwięcej ...

Iluzja wykupu gruntu

Użytkowanie wieczyste zniknęło, ale Polacy nie mogą wykupić gruntów.Osoby, które do końca marca nie zdążą ...

To był dobry rok

Wedle szacunków łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w 2019 roku może przekroczyć ...