Ukraina

Niepokojące ratingi

Fitch Ratings utrzymał na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative) międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Poznania, Torunia i Rzeszowa.

Fitch planuje zdjąć z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym ratingi JST, tak szybko jak to będzie możliwe.
Utrzymanie ratingów na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym odzwierciedla niepewność co do możliwego wpływu reformy fiskalnej „Polski Ład” na budżety miast.
Reforma wpływa na dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT.

Niepewnością co do w pływu reformy fiskalnej „Polski Ład” na budżety miast tłumaczy Fitch Ratings utrzymanie na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym międzynarodowych długoterminowych ratingów dla Poznania, Torunia i Rzeszowa.
Rating Poznania

Fitch Ratings utrzymał na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym międzynarodowe długoterminowe ratingi dla miasta Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”.

„Utrzymanie ratingów na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym odzwierciedla naszą niepewność co do możliwego wpływu reformy fiskalnej „Polski Ład” na budżet Poznania. W dniu 24 marca 2022 r. rząd zapowiedział wprowadzenie istotnych zmian do „Polskiego Ładu” zaledwie po trzech miesiącach od wejścia w życie ustawy w styczniu 2022 roku” – tłumaczy agencja.

Czytaj: II nabór do Programu Inwestycji Strategicznych rozstrzygnięty. Te samorządy dostaną najwięcej

Fitch przypomina, że proponowane zmiany obejmują m.in. obniżenie pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 12 proc. z 17 proc. (zmiana , obecnie jest procedowana w parlamencie i ma wejść w życie od 1 lipca 2022 r.). Zdaniem Fitch przewidywane zmiany wpłyną przede wszystkim na system finansowania polskich gmin, dodatkowo zmniejszając ich dochody podatkowe, które już w pierwotnej wersji reformy podatkowej miały być niższe (porównując je do sytuacji, gdyby reforma nie została wprowadzona).

„W przypadku Poznania musimy dokonać ponownej rewizji naszych scenariuszy ratingowych ponieważ zapowiedziana zmiana ustawy może doprowadzić do pogorszenia profilu finansowego miasta, a w konsekwencji wpłynąć na jego ratingi” – czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia Fitch, reforma wpływa na dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) z tytułu udziału w PIT począwszy od 2022 r., a zdaniem agencji odnotowany silny wzrost dochodów z podatku PIT w 2021 r. nie będzie wystarczający, aby zrównoważyć przewidywany spadek w perspektywie średnioterminowej. PIT stanowił średnio ponad 25 proc. dochodów ogółem gmin ocenianych przez Fitch. „Naszym zdaniem subwencje i mechanizmy wyrównawcze przewidziane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienionej w październiku 2021 r. były niewystarczające, aby w pełni zrekompensować oczekiwany spadek dochodów JST z tytułu PIT” – komentuje Fitch.

W ocenie agencji na chwilę obecną trudno oszacować, czy proponowana ostatnio nowelizacja ustawy może jeszcze bardziej zwiększyć różnicę między spadkiem dochodów, a rekompensatą z budżetu państwa, ponieważ ostateczne rozwiązania ustawowe nie są obecnie znane.

„Gminy będą zmuszone do podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, takich jak podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz ograniczenie wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów” – komentuje Fitch.

Źródło:portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Centrum pediatrii otwarte

„To najważniejsza inwestycja w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego” – powiedział 1 czerwca 2022 r. – ...

Bloki w zabytkowym parku

Zabudowa terenu między okazałymi gmachami jest dowodem całkowitego braku wrażliwości na sprawy urbanistyki i przestrzeni. ...

Ulubiona zieleń poznaniaków

Zieleń w centrum Poznania i jeziora w lasach Wielkopolski są bohaterami akcji wyborcza.pl. Redakcja chciała ...

101.000 uchodźców w Poznaniu

W marcu 2022 r. największe polskie miasta i otaczające je gminy gościły prawie 70 proc. ...

Co z „dziurą toruńską”

Konkretnie chodzi o teren pomiędzy Mostem Uniwersyteckim i ulicą Libelta położony wzdłuż ulicy Roosevelta. Miasto ...