кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Dni otwarte

PKP udostępnią grunty BGK Nieruchomości

Listy intencyjne w sprawie przekazania terenów kolejowych do BGK Nieruchomości w 10 miastach m.in. pod realizację programu Mieszkanie+ podpisano podczas targów Budma w Poznaniu. Dotyczą one także ok. 40 ha na poznańskich wolnych torach. Poznańskie wolne tory, warszawskie Odolany, czy wrocławskie Kuźniki i okolice Dworca Świebodzkiego. BGK Nieruchomości i Polskie Koleje Państwowe podpisały podczas targów BUDMA umowę, otwierającą drogę do realizacji programu Mieszkanie+ na 17 doskonale zlokalizowanych działkach w 10 miastach Polski.
BGK Nieruchomości jest podmiotem zarządzającym funduszem Banku Gospodarstwa Krajowego, który dysponuje środkami na inwestycje.
Jeden podmiot wnosi grunt, drugi środki finansowe i razem realizujemy inwestycje. Przedstawiliśmy PKP listę ponad 20 potencjalnych lokalizacji, które miałyby szansę na szybką ścieżkę realizacyjną. Do dnia wbicia łopaty mogłoby minąć kilka miesięcy. Od kilku miesięcy toczy się dialog między BGK Nieruchomości i PKP. PKP przedstawiało kolejne lokalizacje, my je ocenialiśmy i przedstawialiśmy które nadają się do szybkiej realizacji, które do późniejszej, a które na razie odkładamy – wyjaśnia Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu BGK Nieruchomości.
Wczoraj przypieczętowano te rozmowy konkretną umową ramową – listem intencyjnym między PKP a BGK Nieruchomości.
Podpisanie listu intencyjnego z PKP to kolejny etap rozwoju rządowego programu Mieszkanie+. W części komercyjnej program zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności.

Tereny w 70 miastach

– We współpracy z PKP wytypowaliśmy wstępnie grunty o łącznej powierzchni około 250 ha, na których powstać może około 40 tys. mieszkań. Dokładne liczby będą znane po analizie chłonności terenów i uwarunkowań wynikających ze szczegółowych zapisów miejscowych planów, a także po przygotowaniu ostatecznych koncepcji architektonicznych – podkreślił wiceprezes Bartłomiej Pawlak. – Rozpoczynamy dziś pierwszy etap naszej współpracy z PKP. Jesteśmy zainteresowani inwestycjami w około 70 miastach, w których PKP posiada nieruchomości. Wkrótce poddamy te grunty szczegółowym analizom.
Umowa między BGK Nieruchomości a PKP określa zasady współpracy, prowadzącej do realizacji komercyjnych inwestycji mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie+, a także inwestycji usługowo-komercyjnych, przez powołane w tym celu spółki celowe. Mieszkania mogą powstać zarówno na wielohektarowych działkach w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, jak i na mniejszych gruntach w tych miastach, a także w Białymstoku, Chorzowie, Gdańsku, Katowicach, Łomży, Łowiczu i Szczecinie.
– PKP dzięki współpracy BGK Nieruchomości zyskuje potężnego partnera finansowego, dzięki któremu może podjąć się zagospodarowywania dotychczas nieużywanych terenów kolejowych na terenie całego kraju. PKP chce we wspólnych przedsięwzięciach realizować zabudowę biurową i handlową, gdyż na największych terenach mają powstać nowoczesne, wielofunkcyjne dzielnice – powiedział dr Michał Beim, członek zarządu PKP S.A.Cieszy nas, że większość wspólnych inwestycji będzie miało miejsce przy stacjach, gdyż mieszkańcy będą potencjalnymi pasażerami kolei.
Zabudową komercyjną usługowo-biurową miałaby zająć się m.in. kolejowa spółka deweloperska Xcity.
– W kraju wybrano w tej chwili 20 lokalizacji dających szanse na szybką realizację nawet w części, bo są duże tereny, których nie zabuduje się szybko. Kolejnych kilkadziesiąt jest przygotowanych. Chcielibyśmy przynajmniej naszą analiza możliwości objąć ok. 70 lokalizacji w różnych miastach. W posiadaniu PKP są grunty pod realizacje 3-4 bloków i jest to jednorodna inwestycja pod Mieszkanie+, ale są też duże tereny, bardziej złożone wymagające kompleksowego rozwiązania, czy podejścia. I wtedy należy rozmawiać również o tym jak sfinansować infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, czy też budowę przedszkola, czy szkoły jeśli taka będzie potrzeba. Oprócz tego czym my się zajmujemy jako BGK Nieruchomości, czyli programem Mieszkanie+ w ramach integrujących się struktur w Polskim Funduszu Rozwoju jest jeszcze fundusz infrastrukturalny, który tego typu usługami zajmuje się. Ponieważ będziemy blisko ze sobą współpracować, to takie kompleksowe oferty będziemy mogli przedstawiać gdy mamy do czynienia z gruntem, na którym nie wystarczy tylko wybudować mieszkania – tłumaczy wiceprezes Pawlak.
Takim terenem są m.in. wolne tory w Poznaniu. W porozumieniu mowa jest o wniesieniu do BGK Nieruchomości ok. 40 ha tego terenu.

– Ja się cieszę, że tę umowę podpisujemy w Poznaniu, ponieważ tutaj są rzeczywiście bardzo ciekawe lokalizacje, niektóre z nich od dawna czekają na zabudowę, natomiast kto będzie pierwszy to się okaże po tym jak te grunty zostaną ostatecznie zakwalifikowane w procesie due diligence, badania pod kątem możliwości realizacyjnych i szybkości realizowania projektów – stwierdza przedstawiciel BGK Nieruchomości.

Bez planu zagospodarowania ani rusz

Wcześniejsze porozumienia PKP z władzami Poznania ustaliły, że zagospodarowanie ok. 130-hektarowego obszaru wolnych torów zostanie rozwiązane kompleksowo. Jest to dziś najcenniejszy teren inwestycyjny w Poznaniu, o ogromnym potencjale umożliwiającym zbudowanie nowoczesnej dzielnicy będącej wizytówką miasta. Jesienią 2015 r. rozstrzygnięty został konkurs urbanistyczny zorganizowany przez miasto i PKP na koncepcję zagospodarowania tego terenu. Wygrała go pracownia Mycielski Architecture&Urbanism z Warszawy. Zaproponowała dzielnicę z niewysokimi budynkami (głównie mieszkaniowymi), zszytą z Łazarzem i Wildą, obsianą zielenią. Projekt pokazuje, gdzie mogą być poprowadzone ulice, gdzie powinny stać budynki, jaki mają mieć funkcje i wysokość. Na jego podstawie Miejska Pracownia Urbanistyczna ma opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wolne tory.
– Naszym celem jest kompleksowe podejście do tego terenu, na którym mogą być i biurowce, i budynki mieszkalne klasy premium, i mieszkania pod wynajem. My możemy rozmawiać z PKP o tym terenie po to, aby znaleźć kompleksowe rozwiązanie, a nie zabudowę fragmentu, bo to nie jest nasz cel. Możemy razem z PKP taki kompleksowy projekt podjąć. Natomiast to nie jest projekt, który będzie realizowany w jednej fazie i krótkim czasie. To jest długi proces, zależy nam na tym, żeby jakość naszej pracy to była dobra urbanistyka. Nie będziemy mnożyć PUM na jakiejś małej przestrzeni. Nie będziemy działać bez porozumienia z miastem, a miasto ma konkretne cele dla tego miejsca. Chcemy znaleźć kompleksowe rozwiązanie – zapewnił wiceprezes Bartłomiej Pawlak.
Zabudowywania wolnych torów bez porozumienia z planem miejscowym nie wyobraża sobie Łukasz Mikuła, przewodniczący komisji polityki przestrzennej Rady Miasta Poznania. Niebawem planowane jest kolejne robocze spotkanie przedstawicieli miasta i PKP dotyczące tego obszaru.
Równie stanowczo do tej kwestii podchodzą władze Poznania.
– Cieszy nas determinacja rządu i spółek Skarbu Państwa co do zagospodarowania tych terenów, niemniej jednak trzeba to zrobić z głową. Po to był ogłaszany konkurs na koncepcję zagospodarowania całego terenu i wieloletnia dyskusja, żeby teraz nieprzewidzianymi ruchami nie wywrócić tego projektu. To byłoby nieodpowiedzialne – stwierdza wiceprezydent Tomasz Lewandowski.Cieszy nas, że spółka PKP chce ten teren przeznaczyć pod mieszkalnictwo, nieco niepokoi fakt, że ma być to projekt bardziej komercyjny niż społeczny. Prezes Michał Beim powiedział wyraźnie, że ten teren nie będzie wniesiony, lecz sprzedany spółce BGK Nieruchomości po wartości rynkowej. Nietrudno się domyślić, że teren położony w środku miasta będzie terenem drogim, uwzględnionym w koszcie budowy, a więc i w najmie. Mam nadzieję, że te wszystkie zapowiedzi będą realizowane w porozumieniu z miastem, aby nie wprowadzać chaosu, ale trzeba mieć jasność, że będą to mieszkania dla nieco innej grupy społecznej niż ta, dla której buduje miasto. Czynsz komunalny jest 7,50 zł, czynsz socjalny 2,45 zł, a w nowych budowanych przez ZKZL nie przekracza 15 zł. W PTBS-owskich ok. 13 zł, a w naszym programie mieszkań z dojściem do własności ok. 15 zł.
Wiceprezydent Lewandowski zwraca także uwagę na takie aspekty jak budowa dróg. Takie drogi powinno wybudować miasto, pojawia się więc kwestia czy ktoś nie chce wygenerować kosztów dla miasta sam na tym zarabiając. I na takie podejście zgody nie będzie.
– Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. Jest determinacja zagospodarowania tego terenu, aczkolwiek sceptycznie podchodzę do zagospodarowania całego obszaru pod mieszkalnictwo. Cieszą zapowiedzi, że mają być w ramach tego projektu budowane drogi, przedszkola, szkoły, ale to będzie miało odzwierciedlenie w kosztach najmu. A jeśli tak, to o zupełnie innym kliencie mówimy. Tu czynsz wychodzi na poziomie 30 zł za metr. Trochę mi się to kłóci z zapowiedzią czynszu między 10 a 20 zł – ocenia Tomasz Lewandowski.
Wiceprezydent odpowiedzialny za politykę mieszkaniową oświadczył również, że ani w tym roku, ani w przyszłym żadne mieszkanie z programu Mieszkanie+ w Poznaniu nie powstanie.

Konkurs na rozwiązania dla programu Mieszkanie+

Podczas targów BUDMA do programu Mieszkanie+ przystąpiły też gminy Głogów, Gorzów Wielkopolski, Oława, Świnoujście i Zielona Góra. Wkrótce ogłoszony też zostanie konkurs na rozwiązania architektoniczne i technologiczne w ramach programu Mieszkanie+. Celem jest uzyskanie optymalnych propozycji układu przestrzennego i koncepcji materiałowo-technicznych dla modelowego zespołu budynków mieszkalnych. Szczegółowe warunki konkursu zostaną przedstawione w ciągu miesiąca.
– Zwracamy się do producentów nowoczesnych technologii prefabrykowanych o zaoferowanie swoich rozwiązań w ramach programu Mieszkanie+. Jednocześnie ogłaszamy, że przygotowywany jest konkurs dla architektów na rozwiązania architektoniczne w ramach programu. Szukamy innowacyjnych pomysłów i gotowych rozwiązań projektowych, które zapewnią wysoką jakość budynków przy koszcie budowy nieprzekraczającym 2 tys. zł za m kw. Prace, które powstaną w ramach konkursu będziemy chcieli wdrożyć w życie przy okazji realizowanych przez nas konkretnych inwestycji – stwierdził Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości.
Przy organizacji konkursu BGK Nieruchomości współpracuje z Izbą Architektów Rzeczpospolitej Polskiej oraz z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane poprzez stronę internetową www.bgkn.pl, gdzie znajdzie się specjalnie dedykowana sekcja. Prace wybrane w ramach konkursu będą wdrażane przy okazji realizowanych przez BGK Nieruchomości inwestycji. W pierwszym etapie konkursu oceniana będzie koncepcja, zaś w drugim etapie oczekiwane będą szczegółowe rozwiązania architektoniczne z użyciem nowoczesnych technologii prefabrykowanych dla konkretnych lokalizacji.

Wizualizacje zwycięskiego projektu w konkursie urbanistycznym na zagospodarowanie wolnych torów (Mycielski Architecture&Urbanism)

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

GUS: Budujemy więcej

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 2018 r. oddano do użytkowania 29576 mieszkań, tj. o ...

Szukamy inwestorów w Cannes

Targi MIPIM 2018 to największe międzynarodowe wydarzenie na rynku nieruchomości. Podczas czterech dni na targach ...

Wybuch zatarł ślady morderstwa?

To nie był najpewniej przypadkowy wybuch butli z gazem. Strażacy znaleźli w gruzach kamienicy w ...

„Samorząd Równych Szans”

Miasto Poznań otrzymało główną nagrodę w IX edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”. Doceniono program mieszkalnictwa ...

Budownictwo w styczniu

Według wstępnych danych, w styczniu 2018 r. oddano do użytkowania 13561 mieszkań, tj. o 11,7% ...