Nickel 750×100 – Botaniczna

Powstanie Park Kulturowy Stare Miasto

Rozpoczyna się debata nad projektem uchwały Rady Miasta tworzącej Park Kulturowy Stare Miasto. Jego utworzenie ma na celu wprowadzenie ładu estetycznego i podniesienie jakości przestrzeni publicznej na terenie Starego Miasta. Zapisy uchwały mają regulować m.in. kwestie reklam, szyldów i działań promocyjnych prowadzonych na tym terenie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 czerwca o godz. 17 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

Park kulturowy jest narzędziem prawnym. To prawo miejscowe, które da nam możliwość lepszej egzekucji dotyczącej estetyki tej przestrzeni i publicznej aktywności w niej. To jest coś czego nam na pewno brakowały przez ostatnie lata – wyjaśnia powody wprowadzania Parku Kulturowego w rejonie Starego Miasta, Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Park kulturowy to jedna z form ochrony krajobrazu kulturowego, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Praktyka wprowadzenia parków w innych miastach: Krakowie, Wrocławiu i Łodzi pokazała, że ta forma ochrony zabytków daje gminom – w konsultacji z zainteresowanymi podmiotami i mieszkańcami – możliwość kształtowania polityki estetycznej – przekonuje Mariusz Wiśniewski. – Dobrym przykładem może być ulica Floriańska w Krakowie. Po wprowadzeniu zmian różnica pomiędzy stanem obecnym, a tym sprzed 10 lat jest diametralna na plus. Z czasem również tamtejsi mieszkańcy i przedsiębiorcy zauważyli, że ta ulica złapała inny oddech i jest ona inaczej postrzegana i przyciąga ludzi.

Zasady kształtowania wizerunku Starego Miasta zostały już w dużej mierze sformułowane w miejskich dokumentach i opracowaniach, dotyczących m.in. polityki reklamowej oraz zasad lokalizacji ogródków gastronomicznych. Celem utworzenia parku kulturowego jest zebranie tych zasad jako aktu prawa miejscowego oraz umożliwienie ich skutecznego stosowania – tłumaczy Joanna Bielawska-Pałczyńska miejska konserwator zabytków w Poznaniu.   

Ochrona obszaru miasta lokacyjnego

W stolicy Wielkopolski konieczność uporządkowania przestrzeni publicznej Śródmieścia, zwłaszcza w rejonie Starego Miasta, ujawniły prace nad „Zintegrowanym Programem Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 – 2030”. W programie, przyjętym uchwałą Rady Miasta z 10 grudnia 2013 roku, znalazł się zapis o potrzebie utworzenia w Poznaniu Parku Kulturowego Stare Miasto.

Uchwałę inicjującą działania zmierzające do jego utworzenia, przygotowaną przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, radni przyjęli w marcu ubiegłego roku. To ten dokument ściśle określił granice parku, który zajmie powierzchnię 37,3 ha w obrębie ulic Garbary, Podgórnej, Al. Marcinkowskiego, Solnej i Małe Garbary, czyli obszar miasta lokacyjnego.

Lokacji miasta na prawie magdeburskim dokonali książęta Przemysł I i Bolesław Pobożny w 1253 roku. Wytyczono wówczas czytelną do dziś szachownicową siatkę ulic z centralnie usytuowanym kwadratowym rynkiem – placem targowym, z którego wybiega 12 ulic przeciętych przecznicami. Całość założenia okalały mury obronne wraz z bramami Wielką, Wrocławską i Wroniecką. W zasadzie pełen obszar założenia lokacyjnego miasta Poznania ma docelowo zostać objęty tą formą ochrony zabytków mówi miejska konserwator.

Po wytyczeniu granic planowanego parku prace nad szczegółowymi zapisami uchwały powołującej go do życia rozpoczęło Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wraz z zespołem zadaniowym.

Porządkowanie przestrzeni

Park ma pozwolić na zachowywanie oraz ekspozycję dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego i historycznego oraz układu urbanistycznego Starego Miasta wraz ze znajdującymi się na jego obszarze obiektami zabytkowymi – objaśnia Magdalena Kostencka-Burek i dodaje, że ma on również zapobiegać działaniom ingerującym w formę architektoniczną, bądź zakłócającym ekspozycję obiektów zabytkowych i przestrzeni publicznych.

– Chcemy ograniczyć niekorzystny wpływ tablic i urządzeń reklamowych oraz szyldów na przestrzeń publiczną. Zaproponowane w tekście uchwały zasady zagospodarowania i ograniczenia ingerencji w krajobraz miasta pozwolą wyeksponować  dziedzictwo kulturowe Starego Miasta – dodaje Kostencka-Buruk.

Uchwała o utworzeniu parku kulturowego może rozwiązać szereg innych problemów estetyczno-przestrzennych, związanych m.in. z prowadzonymi pracami budowlanymi, a dotyczących stosowania materiałów stolarki okiennej, drzwiowej oraz remontu elewacji. Równie ważne są kwestie dotyczące prowadzenia na tym terenie działalności gospodarczej – od handlu obwoźnego, przez ogródki gastronomiczne, po organizowane tam imprezy.

Etapy debaty

Wtorkowe spotkanie informacyjne w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania zainauguruje debatę nad projektem uchwały tworzącej Park Kulturowy Stare Miasto, przygotowanym przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wraz z zespołem zadaniowym. W jego trakcie zaprezentowane zostaną założenia uchwały, harmonogram konsultacji i zakres prac. Wnioski do projektu będzie można składać do 14 lipca w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17.

Na przełom września i października przewidziane są kolejne dwa spotkania w ramach konsultacji społecznych. To właśnie na nich przedstawiony zostanie projekt uchwały o utworzeniu parku wraz z zasadami zagospodarowania, wynikającymi z wniosków przesłanych w czerwcu i lipcu.

Jacek Łakomy, Biuro Prasowe UMP

x

Zobasz także

Szczyt w Davos

Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz prezes banku Peako Michał Krupiński udali się na ...

Rozszalała Fryderyka

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podczas odprawy wojewodów i szefów służb z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ...

26.Światełko do Nieba

 Na ulicach polskich miast kwestowało aż 120 tys. wolontariuszy. Na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ...

Tramwaj uderzył w kamienicę

Krótko po godzinie 11 na skrzyżowaniu ul. Podgórnej i al. Marcinkowskiego doszło do wykolejenia tramwaju ...

99. Rocznica Powstania

27 grudnia bądźmy razem – my, współcześni Wielkopolanie, dumni spadkobiercy architektów polskiej niepodległości sprzed 99 ...