Fotografia wnętrz
Finansowanie pomostowe

Prognozy Banku Światowego

W najnowszym raporcie nt. perspektyw globalnej gospodarki i inwestycji (Global Economic Prospects – June 2019 – Subdued Investment) Bank Światowy (BŚ) prognozuje spowolnienie wzrostu globalnej gospodarki do poziomu 2,6% w 2019 r. oraz 2,7% i 2,8% w latach 2020-2021.
W przypadku prognozy na bieżący rok oznacza to korektę w dół o 0,3 punktu procentowego w stosunku do prognoz ze stycznia br. Główną przyczyną według BŚ jest osłabienie dynamiki międzynarodowego handlu i inwestycji, jakie odnotowano na początku 2019 r.
Zgodnie z raportem gospodarka Polski będzie się rozwijać szybciej niż w większości krajów świata, w tym w państwach rozwiniętych i strefy euro.

Prognoza PKB dla Polski na lata 2019-2021 to kolejno 4,0%, 3,6% i 3,3%. Według raportu BŚ wzrost w Polsce będzie podtrzymany przez ostatnio ogłoszony pakiet socjalny i redukcję podatków, których szacowany koszt to ok. 2% PKB. Niemniej z biegiem czasu tempo wzrostu będzie ulegać obniżeniu z powodu ograniczeń mocy produkcyjnych oraz spowolnienia inwestycji.

Prognozy wzrostu PKB dla głównych gospodarek na lata 2019-20121 wynoszą odpowiednio:

gospodarki rozwinięte – 1,7%, 1,5% oraz 1,5%
gospodarki wschodzące i rozwijające się – 4,0%, 4,6% oraz 4,6%
USA – 2,5%, 1,7% oraz 1,6%
strefa euro – 1,2%, 1,4% oraz 1,3%
Japonia – 0,8%, 0,7% oraz 0,6%
Chiny – 6,2%, 6,1% oraz 6,0%.

W gospodarkach wschodzących i rozwijających się (Emerging and Developing Economies – EMDEs) wzrost gospodarczy jest ograniczony przez zmniejszoną dynamikę inwestycji, która stanowi przeszkodę w osiągnięciu kluczowych celów rozwojowych. Bilans ryzyk dla wzrostu jest negatywny. Główne zagrożenia to napięcia w międzynarodowym handlu oraz na rynkach finansowych EMDEs, podwyższony poziom zadłużenia w tych krajach oraz spowolnienie wzrostu w głównych gospodarkach świata. Priorytetami w polityce gospodarczej powinny być wzmocnienie odporności na negatywne wstrząsy oraz działania na rzecz pobudzania prywatnych inwestycji i poprawy efektywności w sektorze publicznym. Wićej na stronie reosrtu i Banku Światowego.

x

Zobasz także

Bilion złotych długu

Państwowy dług publiczny w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 1 bilion 5 miliardów złotych, co ...

M. Banaś szefem resortu

Prezydent RP powołał z dniem 4 czerwca 2019 r. Mariana Banasia na stanowisko ministra finansów ...

Hetman S. Czarniecki na monecie

29 maja 2019 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu nowe monety kolekcjonerskie 420. rocznica ...

Rentowność inwestycji

Rentowność inwestycji w mieszkania na wynajem z roku na rok maleje, wskazują eksperci Emmerson Evaluation. ...

Sytuacja na rynku kredytowym

W I kwartale 2019 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych i kredytów dla ...