Fotografia wnętrz

Prognozy Banku Światowego

W najnowszym raporcie nt. perspektyw globalnej gospodarki i inwestycji (Global Economic Prospects – June 2019 – Subdued Investment) Bank Światowy (BŚ) prognozuje spowolnienie wzrostu globalnej gospodarki do poziomu 2,6% w 2019 r. oraz 2,7% i 2,8% w latach 2020-2021.
W przypadku prognozy na bieżący rok oznacza to korektę w dół o 0,3 punktu procentowego w stosunku do prognoz ze stycznia br. Główną przyczyną według BŚ jest osłabienie dynamiki międzynarodowego handlu i inwestycji, jakie odnotowano na początku 2019 r.
Zgodnie z raportem gospodarka Polski będzie się rozwijać szybciej niż w większości krajów świata, w tym w państwach rozwiniętych i strefy euro.

Prognoza PKB dla Polski na lata 2019-2021 to kolejno 4,0%, 3,6% i 3,3%. Według raportu BŚ wzrost w Polsce będzie podtrzymany przez ostatnio ogłoszony pakiet socjalny i redukcję podatków, których szacowany koszt to ok. 2% PKB. Niemniej z biegiem czasu tempo wzrostu będzie ulegać obniżeniu z powodu ograniczeń mocy produkcyjnych oraz spowolnienia inwestycji.

Prognozy wzrostu PKB dla głównych gospodarek na lata 2019-20121 wynoszą odpowiednio:

gospodarki rozwinięte – 1,7%, 1,5% oraz 1,5%
gospodarki wschodzące i rozwijające się – 4,0%, 4,6% oraz 4,6%
USA – 2,5%, 1,7% oraz 1,6%
strefa euro – 1,2%, 1,4% oraz 1,3%
Japonia – 0,8%, 0,7% oraz 0,6%
Chiny – 6,2%, 6,1% oraz 6,0%.

W gospodarkach wschodzących i rozwijających się (Emerging and Developing Economies – EMDEs) wzrost gospodarczy jest ograniczony przez zmniejszoną dynamikę inwestycji, która stanowi przeszkodę w osiągnięciu kluczowych celów rozwojowych. Bilans ryzyk dla wzrostu jest negatywny. Główne zagrożenia to napięcia w międzynarodowym handlu oraz na rynkach finansowych EMDEs, podwyższony poziom zadłużenia w tych krajach oraz spowolnienie wzrostu w głównych gospodarkach świata. Priorytetami w polityce gospodarczej powinny być wzmocnienie odporności na negatywne wstrząsy oraz działania na rzecz pobudzania prywatnych inwestycji i poprawy efektywności w sektorze publicznym. Wićej na stronie reosrtu i Banku Światowego.

x

Zobasz także

Pół miliarda kredytu

Poznański samorząd wystąpi o dodatkowy kredyt w wysokości 500 mln zł – poinformował prezydent miasta ...

PIT do końca maja

Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. W tym roku deklaracje można ...

Pomogą odroczyć raty

Banki zapewnią możliwość odroczenia spłat rat kredytowych na okres do 3 miesięcy. Ułatwienia mają dotyczyć ...

Miliard od BGK na czynsze

Najem subsydiowany to najem z pewną pomocą publiczną, w ramach której dopłaca się do czynszu. ...

Uwaga! Fałszywe emaile

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami o tytule „Wezwanie do złozenia wyjasnienia” (pisownia oryginalna), w których autor ...