Ładowarki emu.energy

Wielkopolska na podium

W I półroczu 2019 roku odnotowano wzrost liczby oraz powierzchni użytkowej zarówno mieszkań jak i budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego- informuje Główny Urząd Statystyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego:

W I półroczu 2019 roku oddano do użytkowania 94 533 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 8 509,3 tys. m2 oraz liczbie izb równej 360 593. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 11 747 (14,2%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 714,4 tys. m2 (9,2%) oraz liczby izb – o 31 157 (9,5%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego mieszkania wyniosła 90,0 m2 i w porównaniu do I półrocza roku 2018 zmniejszyła się o 4,2 m2. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 135,2 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 53,2 m2. Rozpatrując przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania według form budownictwa, największe mieszkania odnotowano w budownictwie indywidualnym (144,1 m2), najmniejsze w komunalnym (43,0 m2).

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (20,6% wartości krajowej), małopolskim (11,8%) i wielkopolskim (10,7%). Analizując wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności , największe wartości odnotowano w województwach: mazowieckim (3,6), pomorskim (3,5) i małopolskim (3,3); najmniejsze w opolskim (1,2), świętokrzyskim i śląskim (po 1,4).

****

W Polsce według stanu na koniec 2018 r. odnotowano 14,6 mln mieszkań (wzrost o 1,2% w porównaniu do stanu na koniec 2017 r.) o łącznej powierzchni użytkowej 1 084,2 mln m2, w których znajdowało się 55,9 mln izb.

W miastach zlokalizowanych było ponad 9,9 mln mieszkań o powierzchni 637,8 mln m2 oraz 35,1 mln izb. Na terenach wiejskich znajdowało się 4,8 mln mieszkań o powierzchni 446,3 mln m2 oraz 20,7 mln izb. W miastach liczba mieszkań wzrosła o 125,1 tys. (1,3%), natomiast na terenach wiejskich przybyło ich 50,2 tys. (1,1%).

x

Zobasz także

Budujemy za dużo?

Dynamika inwestycji mieszkaniowych po pierwszym półroczu wciąż na plusie, choć ze słabnącą tendencją.Najnowsza publikacja danych ...

Na gruntach ornych bloki

Czy nowela ustawy, która uwalnia obrót gruntami rolnymi o powierzchni do 1 ha pozwoli zwiększyć ...

Miejski transport rzeką

Niemal połowa polskich miast wojewódzkich leży nad Wisłą, Odrą lub Wartą. Wzdłuż tych rzek znajduje ...

GUS o budownictwie

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w lipcu 2019 r. Składowa dla ...

Ceny mieszkań w górę

Wzrost cen lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale tego roku wobec poprzedniego kwartału wyniósł 1,9 proc. ...