Fotografia wnętrz

Wielkopolska na podium

W I półroczu 2019 roku odnotowano wzrost liczby oraz powierzchni użytkowej zarówno mieszkań jak i budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego- informuje Główny Urząd Statystyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego:

W I półroczu 2019 roku oddano do użytkowania 94 533 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 8 509,3 tys. m2 oraz liczbie izb równej 360 593. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 11 747 (14,2%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 714,4 tys. m2 (9,2%) oraz liczby izb – o 31 157 (9,5%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego mieszkania wyniosła 90,0 m2 i w porównaniu do I półrocza roku 2018 zmniejszyła się o 4,2 m2. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 135,2 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 53,2 m2. Rozpatrując przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania według form budownictwa, największe mieszkania odnotowano w budownictwie indywidualnym (144,1 m2), najmniejsze w komunalnym (43,0 m2).

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (20,6% wartości krajowej), małopolskim (11,8%) i wielkopolskim (10,7%). Analizując wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności , największe wartości odnotowano w województwach: mazowieckim (3,6), pomorskim (3,5) i małopolskim (3,3); najmniejsze w opolskim (1,2), świętokrzyskim i śląskim (po 1,4).

****

W Polsce według stanu na koniec 2018 r. odnotowano 14,6 mln mieszkań (wzrost o 1,2% w porównaniu do stanu na koniec 2017 r.) o łącznej powierzchni użytkowej 1 084,2 mln m2, w których znajdowało się 55,9 mln izb.

W miastach zlokalizowanych było ponad 9,9 mln mieszkań o powierzchni 637,8 mln m2 oraz 35,1 mln izb. Na terenach wiejskich znajdowało się 4,8 mln mieszkań o powierzchni 446,3 mln m2 oraz 20,7 mln izb. W miastach liczba mieszkań wzrosła o 125,1 tys. (1,3%), natomiast na terenach wiejskich przybyło ich 50,2 tys. (1,1%).

x

Zobasz także

Gdzie przybyło mieszkań?

W Polsce systematycznie wzrasta liczba mieszkań przypadających na 1000 osób. Nie we wszystkich częściach kraju ...

Struktura własnościowa lokali

Z najnowszego raportu GUS wynika, że prawie 14 proc. zasobu mieszkaniowego w Polsce stanowią mieszkania ...

Rekordowy popyt na biura

W III kwartale 2019 roku popyt na powierzchnię biurową na 9 największych rynkach w kraju ...

Szanse rynku biurowego

Co dalej z rynkiem nieruchomości biurowych? Czego chcą najemcy i w jaki sposób spowolnienie gospodarcze ...

Małe mieszkania na topie

Polacy decydują się na coraz mniejsze mieszkania? Zaskakujące dane na temat rynku nieruchomości. Deweloperzy oddają ...