Finansowanie pomostowe

Wojna Poznania z azbestem

Od 6 października przedstawiciele firmy ROT Recycling Odpady Technologie s.c. z Gliwic będą przeprowadzać na terenie Poznania inwentaryzację wyrobów i odpadów zawierających azbest. To pierwsze wśród dużych miast Polski działanie jest związane z realizacją przez miasto zadania pod nazwą „Program postępowania z wyborami i odpadami zawierającymi azbest”. Inwentaryzacja obejmie m.in. domki jednorodzinne, budynki spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządy nieruchomości, firmy, ogródki działkowe itp.
Program będzie zawierał: inwentaryzację wyrobów i odpadów zawierających azbest, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych zadań biorący pod uwagę stopień pilności, określenie sposobu dalszego zagospodarowania azbestu, z uwzględnieniem transportu oraz możliwości i miejsc składowania. Ma dać również odpowiedź na pytanie, jakie są możliwe formy pomocy finansowej mieszkańcom (np. właścicielom domków jednorodzinnych) w zakresie usuwania azbestu.
Firma ROT Recycling posiada upoważnienie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. W związku z tym władze miasta proszą mieszkańców o udostępnienie jej wszelkich informacji i materiałów związanych z realizacją zadania i problematyką azbestową. Zadanie będzie realizowane do 10 grudnia 2008 roku. Jego koszt brutto to 33.550 zł.
Na czym polega problem z azbestem? Azbest jest minerałem, który ze względu na swe zalety (odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów) stosowany był od ponad stu lat w około 3000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że w przypadku uszkodzenia (kruszenie, łamanie, cięcie i każda inna obróbka) jest szkodliwy dla zdrowia. Powoduje to uwalnianie włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc, co może przyczynić się do zachorowania na raka. Dlatego też produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane. Ze względu na zagrożenie jakie stwarza azbest, zgodnie z obowiązującym prawem może być on wykorzystywany w użytkowanych obiektach i urządzeniach nie dłużej niż do 31. 12. 2032 r. BKK

x

Zobasz także

Powitamy „Gospodarzy Domu”

Od stycznia ruszy w Poznaniu program „Gospodarz Domu”, w którym udział będzie mogło wziąć ok. ...

Budownictwo na terenach gmin

W 2018 roku gminy przekazały inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe 874,6 ha gruntów – wynika z ...

Ł. Mikołajczyk urzęduje

Łukasz Mikołajczyk rozpoczął oficjalnie swój pierwszy dzień pracy na stanowisku wojewody wielkopolskiego. Spotkał się z ...

Tysiące osób bez zaświadczeń

Użytkowanie wieczyste odeszło do lamusa, jednak setki tysięcy Polaków wciąż nie mają zaświadczenia o jego ...

Ceny mieszkań idą w górę

Ceny mieszkań znów rosną zaskakująco szybko. Dla kupujących na kredyt to może być dobra chwila, ...