Ładowarki emu.energy

Wojna Poznania z azbestem

Od 6 października przedstawiciele firmy ROT Recycling Odpady Technologie s.c. z Gliwic będą przeprowadzać na terenie Poznania inwentaryzację wyrobów i odpadów zawierających azbest. To pierwsze wśród dużych miast Polski działanie jest związane z realizacją przez miasto zadania pod nazwą „Program postępowania z wyborami i odpadami zawierającymi azbest”. Inwentaryzacja obejmie m.in. domki jednorodzinne, budynki spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządy nieruchomości, firmy, ogródki działkowe itp.
Program będzie zawierał: inwentaryzację wyrobów i odpadów zawierających azbest, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych zadań biorący pod uwagę stopień pilności, określenie sposobu dalszego zagospodarowania azbestu, z uwzględnieniem transportu oraz możliwości i miejsc składowania. Ma dać również odpowiedź na pytanie, jakie są możliwe formy pomocy finansowej mieszkańcom (np. właścicielom domków jednorodzinnych) w zakresie usuwania azbestu.
Firma ROT Recycling posiada upoważnienie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. W związku z tym władze miasta proszą mieszkańców o udostępnienie jej wszelkich informacji i materiałów związanych z realizacją zadania i problematyką azbestową. Zadanie będzie realizowane do 10 grudnia 2008 roku. Jego koszt brutto to 33.550 zł.
Na czym polega problem z azbestem? Azbest jest minerałem, który ze względu na swe zalety (odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów) stosowany był od ponad stu lat w około 3000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że w przypadku uszkodzenia (kruszenie, łamanie, cięcie i każda inna obróbka) jest szkodliwy dla zdrowia. Powoduje to uwalnianie włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc, co może przyczynić się do zachorowania na raka. Dlatego też produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane. Ze względu na zagrożenie jakie stwarza azbest, zgodnie z obowiązującym prawem może być on wykorzystywany w użytkowanych obiektach i urządzeniach nie dłużej niż do 31. 12. 2032 r. BKK

x

Zobasz także

Stawki za wodę na działkach

Działkowcy, którzy pobierają wodę z ujęć głębinowych, przy miesięcznym zużyciu w wysokości 2 metrów sześciennych ...

Pszczoły ratują miasta

W ostatnich latach coraz więcej pasiek powstaje w miastach, na dachach budynków. W niektórych metropoliach ...

Nowela ustawy śmieciowej

Od dwóch do czterech razy więcej zapłacą, ci, którzy nie segregują odpadów – zakłada uchwalona ...

Co z książeczkami mieszkaniowymi?

Milion Polaków wciąż posiada książeczki mieszkaniowe. Gdyby każdemu państwo miało zwrócić wkład wraz z premią ...

Biurowce jak dzieła sztuki

Dzieła sztuki to nie tylko przedmioty, które możemy znaleźć na wystawie w muzeum lub galerii. ...