Fotografia wnętrz

Wyczerpać tryb skargowy

Skarżąca Polka w piśmie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zarzucała naruszenie art. 1 Protokołu 1 do Konwencji w związku z brakiem formalnego przejęcia przez władze części jej działki liczącej 49 m?, kosztem której poszerzono sąsiadującą z nieruchomością drogę. W postępowaniu krajowym przed właściwym wojewodą, a następnie przed sądami administracyjnymi skarżąca bezskutecznie wnioskowała o potwierdzenie istniejącego stanu faktycznego i przejęcie części jej własności przez władze samorządowe.

Rząd RP podniósł, że skarżąca nie wyczerpała środków krajowych, w szczególności nie skorzystała z ochrony prawnej przewidzianej w art. 224 w związku z art. 225 Kodeksu Cywilnego dającym możliwość wniesienia powództwa o odszkodowania za bezumowne korzystanie ani nie domagała się odszkodowania na podstawie art. 417 K.c.

Trybunał przychylił się do zarzutu podniesionego przez Władze RP i orzekł o niedopuszczalności skargi na skutek niewyczerpania środków krajowych.

x

Zobasz także

Operacja „przekształcenie”

Osoby uprawnione, które podjęły decyzję, by zapłacić jednorazowo całą opłatę za przekształcenie prawa do użytkowania ...

Miejsce zamieszkania czy pobytu

Miejsce zamieszkania czy miejsce pobytu? Jest wyrok NSA ws pomocy mieszkańcowi innej gminy. Sąd orzekł, ...

Czynsz pochodną dochodów

Osoby, które będzie na to stać, prawdopodobnie zapłacą wkrótce wyższy czynsz za mieszkania komunalne.O sprawie ...

Zabił żonę i 4. sąsiadów

Pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej w procesie dotyczącym wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu złożył na rozprawie ...

Kara za wadliwe wyroby

Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających konsumentów w błąd w zakresie deklarowanych parametrów materiałów budowlanych, ...