Honorowi architekci 2012

W siedzibie poznańskiego oddziału SARP przy Starym Rynku oglądać można najlepsze projekty trzech architektów, których w tym roku wyróżniono Nagrodą Honorową stowarzyszenia. Nagroda Honorowa Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich jest nagrodą przyznawaną przez architektów – architektom. Może być przyznana za konkretne wybitne dzieło, ale również za całokształt twórczości i działalność na rzecz architektury lub środowiska architektonicznego. Na pewno kandydaci do tej nagrody muszą cieszyć się powszechnym szacunkiem w środowisku i autorytetem zawodowym, muszą również zaznaczyć swój szczególny udział w życiu SARP.
Pośród wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń, które otrzymują architekci za swoja pracę i działalność ta powinna być całkowicie niezależna, wolna od mód, nacisków i komercji. Tak zdecydowało jury złożone z byłych prezesów oddziału oraz członków Kolegium Sędziów Konkursowych. Otwartość i demokratyczny charakter nagrody nie stawia żadnych merytorycznych ograniczeń co do kryteriów, które musi spełnić kandydat lub kandydaci.
W 2012 r. Nagroda Honorowa Oddziału Poznańskiego SARP została przyznana zespołowi: Eryk Sieiński, Stefan Wojciechowski, Grzegorz Ziemiański. Architekci ci pracując wspólnie od lat 70. XX w. stali się zwycięzcami szeregu konkursów architektonicznych, m.in. na koncepcję dzielnicy mieszkaniowej Zatorze w Koninie, osiedla mieszkaniowego Przylesie w Lesznie, Helenki w Śremie, w Ostrowie Wlkp., Mosinie, Kamieńcu, zespołu Centrum-Zachód w Katowicach, czy studium programowo-przestrzenne zagospodarowania Chwaliszewa i starego koryta Warty w Poznaniu. Nagród otrzymanych wraz z innymi projektantami, a także wyróżnień nie sposób wymienić. To właśnie te wszystkie nagrody przesądziły o przyznaniu tegorocznej nagrody honorowej tym twórcom.
– Osiedla mieszkaniowe Konin Zatorze, Leszno Przylesie, Helenki w Śremie i Mosina to duże tereny zabudowy spółdzielczej, na które organizowano konkursy. I nam udało się wielokrotnie te konkursy wygrać – opowiada Stefan Wojciechowski.Na czym polega smak tych rozwiązań? Osiedla powstają zawsze w otoczeniu ulic, przy których sytuowana jest część ,,brudna” – garaże, parkingi i inne rozwiązania potrzebne do tego, aby samochód nie zastawiał osiedla. Następnie jest partia mieszkalnictwa, a w środku są usługi dziecięce, szkoły, które graniczą z parkiem. I z osiedla dzieci bezpiecznie krótką drogą mogą dotrzeć do szkoły. Zawsze ta zabudowa zorganizowana jest w zespołach, otoczonych terenami zieleni, ciągami spacerowymi i obszarami ekologicznymi. Im bliżej zieleni, tym budynki są rzadsze i niższe. Zaś przy przystanku komunikacji miejskiej znajdują się usługi, handel, gastronomia. Na tej zasadzie są zbudowane te wymienione zespoły.
Z przykładami nagrodzonych rozwiązań projektowych na przestrzeni kilku dekad uhonorowanych w tym roku przez swe środowisko architektów można zapoznać się na okolicznościowej wystawie w siedzibie poznańskiego oddziału SARP na Starym Rynku.
Niebawem na łamach Poznańskich Nieruchomości zamieścimy obszerniejszy wywiad ze Stefanem Wojciechowskim na temat zasad zabudowy przestrzeni w minionych latach i obecnie, pozytywów i negatywów w urbanistyce ostatnich kilku dekad.

Na zdjęciu powyżej – architekt Stefan Wojciechowski prezentuje dorobek nagrodzonych projektantów


Fragment wystawy w SARP

x

Zobasz także

Pakiet dla mobilności

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 na długo, a być może już zawsze zmieni życie miejskie. Rząd ograniczył ...

Jaki ład przestrzenny

We wtorek, 5 kwietnia miejscy radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium ...

UMP nie wyda danych

Treść maila można uznać za próbę wyłudzenia danych osobowych zamieszczonych w spisie wyborców – mieszkańców ...

Na działkę lepiej nie jechać

Na gruncie obowiązującego prawa brak podstaw dla wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania w rodzinnych ogrodach ...

Nasz pakiet dla firm

Ulgi i odroczenia płatności proponuje poznański samorząd przedsiębiorcom w ramach pakietu antykryzysowego w związku z ...