Fotografia wnętrz
Ładowarki emu.energy

O uchwale krajobrazowej

W Poznaniu ruszają spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie projektu uchwały krajobrazowej. Zakłada on między innymi, że w ścisłym centrum miasta ma nie być dużych reklam. Uwagi i opinie można przesyłać do 30 czerwca.

Uchwała ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni publicznej w mieście.

Dokument przewiduje m.in. likwidację wielkich billboardów ze ścisłego centrum miasta.

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 25 kwietnia w urzędzie miasta.

W pierwszej połowie kwietnia na stronach internetowych miasta opublikowano projekt uchwały krajobrazowej. To zbiór wytycznych dotyczących reklam, małej architektury i ogrodzeń. Zaproponowane w dokumencie rozwiązania mają pozwolić na uporządkowanie przestrzeni w mieście.

Furtkę do powstania dokumentu utworzyła przyjęta przez Sejm tak zwana ustawa krajobrazowa. Dała ona samorządom możliwość tworzenia podobnych dokumentów na poziomie gminy. Intensywne prace nad projektem poznańskiej uchwały krajobrazowej trwały od marca 2017 roku, gdy radni wyrazili wolę przyjęcia dokumentu. Pierwszym krokiem było opracowanie wstępnych propozycji zapisów, które miałyby się w nim znaleźć.

Pierwsze propozycje zapisów zostały upublicznione w listopadzie 2017 roku. Od tego czasu zorganizowano cykl spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, firmami reklamowymi i stowarzyszeniami. Przeprowadzono także dodatkowe inwentaryzacje i wizje w terenie by opracować kompleksowy projekt uchwały.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w czwartek, 25 kwietnia, o godzinie 17 w urzędzie miasta przy placu Kolegiackim. Uwagi i opinie można także przesyłać do 30 czerwca na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl. Ostateczny projekt uchwały pod koniec roku trafi do Biura Rady Miasta Poznania.

x

Zobasz także

63 Rocznica Czerwca 56

Rozpoczęły się obchody 63 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. 27 czerwca o godzina 12:00 nastąpi złożenie ...

Poznań otwarty na ludzi

Poznań zwyciężył w rankingu „Miasta otwarte na ludzi” – znalazł się na podium przed Wrocławiem ...

Solidarnościowe murale

Nowe murale w Poznaniu przedstawią najnowszą historię Polski. Na jednym z nich zobaczymy Wałęsę Malunki ...

Idą jak na pniu

Sprzedaż nowych mieszkań w Polsce utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. Najwyższy wzrost liczby transakcji, ...

Uratują 26 zabytków

Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozdziału środków na renowację zabytków. ...