Finansowanie pomostowe

O uchwale krajobrazowej

W Poznaniu ruszają spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie projektu uchwały krajobrazowej. Zakłada on między innymi, że w ścisłym centrum miasta ma nie być dużych reklam. Uwagi i opinie można przesyłać do 30 czerwca.

Uchwała ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni publicznej w mieście.

Dokument przewiduje m.in. likwidację wielkich billboardów ze ścisłego centrum miasta.

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 25 kwietnia w urzędzie miasta.

W pierwszej połowie kwietnia na stronach internetowych miasta opublikowano projekt uchwały krajobrazowej. To zbiór wytycznych dotyczących reklam, małej architektury i ogrodzeń. Zaproponowane w dokumencie rozwiązania mają pozwolić na uporządkowanie przestrzeni w mieście.

Furtkę do powstania dokumentu utworzyła przyjęta przez Sejm tak zwana ustawa krajobrazowa. Dała ona samorządom możliwość tworzenia podobnych dokumentów na poziomie gminy. Intensywne prace nad projektem poznańskiej uchwały krajobrazowej trwały od marca 2017 roku, gdy radni wyrazili wolę przyjęcia dokumentu. Pierwszym krokiem było opracowanie wstępnych propozycji zapisów, które miałyby się w nim znaleźć.

Pierwsze propozycje zapisów zostały upublicznione w listopadzie 2017 roku. Od tego czasu zorganizowano cykl spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, firmami reklamowymi i stowarzyszeniami. Przeprowadzono także dodatkowe inwentaryzacje i wizje w terenie by opracować kompleksowy projekt uchwały.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w czwartek, 25 kwietnia, o godzinie 17 w urzędzie miasta przy placu Kolegiackim. Uwagi i opinie można także przesyłać do 30 czerwca na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl. Ostateczny projekt uchwały pod koniec roku trafi do Biura Rady Miasta Poznania.

x

Zobasz także

Święto Plonów w Siedlcu

Tegoroczne – 21. Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielopolskie świętowaliśmy w Siedlcu w powiecie Wolsztyńskim. Marek ...

Rus najstarszym drzewem

Drzewo rosnące w podpoznańskim Rogalinie może mieć nawet ponad 800 lat! – donosi porta epoznan.pl ...

Z Towarowej w Św. Marcin

Torowisko umożliwiające tramwajom jadącym ul. Towarową skręt w prawo w ul. Święty Marcin, przesunięcie lokalizacji ...

63 Rocznica Czerwca 56

Rozpoczęły się obchody 63 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. 27 czerwca o godzina 12:00 nastąpi złożenie ...

Poznań otwarty na ludzi

Poznań zwyciężył w rankingu „Miasta otwarte na ludzi” – znalazł się na podium przed Wrocławiem ...