Ukraina

Miliardy na sprawną i wygodną kolej w Wielkopolsce

Szybsza podróż między województwami, wygodniejsze połączenia regionalne, nowoczesne stacje i przystanki, lepsze warunki dla przewozu towarów. Takie będą efekty realizacji projektów z Krajowego Programu Kolejowego w województwie wielkopolskim o wartości prawie 9 mld zł. Tylko na podstawowej liście KPK są projekty za ponad 5 mld złotych.
Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. jest dokumentem rządowym przyjętym we wrześniu 2015 r. przez poprzedni rząd. Po jego analizie w II kwartale 2016 r. obecna władza wprowadziła szereg korekt i skierowała do dalszych prac rządowych.
– Dla Wielkopolski żadnych istotnych zmian w tym programie nie ma, dlatego możemy o nim mówić – stwierdził Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na konferencji praspwej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
Na inwestycje KPK w całym kraju przeznaczono 67 mld zł. Są to inwestycje o charakterze strategiczny, ponadregionalnym i regionalnym, czy projekty celowe śledzone przez Komisję Europejską. Finansowane z POIiŚ i poszczegtólnych WRPO. Ich założeniem jest poprawa komunikacji przy aglomeracjach miejskich, tworzenie korytarzy towarowych i połączeń regionalnych.
Dla mieszkańców województwa i podróżujących po liniach kolejowych w regionie efektem prac będzie skrócenie podróży i lepsza obsługa pasażerów na stacjach i przystankach. Po zakończeniu wszystkich prac około godziny krócej pojadą najszybsze pociągi na trasie Poznań-Wrocław, o 40 minut skróci się także podróż z Poznania do Piły (1 h zamiast 1h 40 min). Podobne skrócenie po zakończeniu prac uda się osiągnąć na trasie z Poznania do Szczecina – podróż skróci się o 35 minut (ok. 1h 40 min zamiast 2h 15 min). Sprawniejsze i krótsze podróże będą również na trasach: Poznań-Warszawa, Poznań-Inowrocław, Poznań Główny-Kluczbork i Poznań Franowo Kiekrz.
– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obecnej perspektywie kontynuują poprawę oferty dla dalekobieżnych przewozów pasażerskich np. wykorzystujących trasę Poznań-Szczecin, ale jednocześnie poprawi się komunikacja na liniach regionalnych np. Poznań-Piła i w aglomeracji. Prace PLK przyniosą też znaczącą poprawę warunków dla przewozów towarowych. Przykładem takiej inwestycji może być odcinek Poznań Franowo-Kiekrz – mówi prezes Ireneusz Merchel.
Krajowy Program Kolejowy w województwie wielkopolskim przewiduje na liście podstawowej 13 projektów za ponad 5 mld zł. Lista rezerwowa obejmuje 9 projektów o wartości ponad 3,5 mld zł. Razem to 22 projekty o łącznej wartości blisko 9 mld zł.
– Wielkopolska to szybko i prężnie rozwijający się region, a inwestycje kolejowe są jego ważną częścią. Poprawa połączeń z Poznania do Wrocławia, Katowic, czy Warszawy, wygodniejsze podróże w aglomeracji poznańskiej oraz poprawa warunków dla transportu towarowego znacząco podnoszą atrakcyjność naszego regionu – mówi Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski.
Istotne efekty prac to m.in. skrócenie czasu przejazdu:
• w relacji Poznań-Wrocław o ok. 65 min z 2h 35 min do ok. 1h 30 min
• w relacji Poznań-Szczecin o ok. 35 min z 2h 15 min do ok. 1h 40 min
• w relacji Poznań-Warszawa o ok. 15 min z 2h 35 min do ok. 2h 20 min
• w relacji Poznań-Piła o ok. 40 min z 1h 40 min do ok. 1h
• w relacji Poznań Główny-Inowrocław o ok. 10 min z 1h do ok. 50 min
• w relacji Poznań Franowo-Kiekrz o ok. 3,5 min z 13,5 min do ok. 10 minProjekty na liście podstawowej:

1. Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań – Faza II (POIiŚ); będzie gotowy do końca tego roku.
2. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie (CEF). W Wielkopolsce znajdują się dwa etapy; lista podstawowa obejmuje etap do Wronek.
3. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego-Czempiń (CEF).
4. Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz (CEF). Linia ta jest już przystosowania do prędkości 160 km/h, ale niezbędne są prace modernizacyjne na obiektach mostowych i stacjach. W przyszłym roku odcinek Podstolice-Konin zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Zostanie on skierowany trasami objazdowymi przez Inowrocław.
5. Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD-Chodzież-Piła Główna (WRPO); realizacja w latach 2018-20.
6. Prace na linii nr 353 Poznań Wschód-Dziarnowo – kierunek na Gniezno(środki krajowe); trasa ta służyć ma objazdowi do Warszawy.
7. Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo-Zieliniec-Kiekrz w ramach projektu: Zwiększenie dostępności magistrali E 20 i C-E 20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych (środki krajowe).
8. Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów-Krotoszyn-Jarocin-Września-Gniezno w ramach projektu: Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Dolnego Śląska (środki krajowe).
9. Prace na linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork-Poznań Gł. w ramach projektu: Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska (środki krajowe)
10. Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork-Poznań, odcinek Kórnik-Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254 (środki krajowe). Inwestycja jest w końcowym etapie, a jej całkowity koszt to 500 mln zł.
11. Modernizacja mostu w km 110,586 linii 281 Oleśnica-Chojnice wraz z dobudową brakujących przęseł w torze nr 1 (środki krajowe).
12. Przywrócenie do eksploatacji linii kolejowej nr 181 na odcinku Kępno-Oleśnica w ramach projektu: Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Dolnego Śląska (środki krajowe).
13. Modernizacja infrastruktury kolejowej w obrębie peronów stacji Poznań Główny po stronie zachodniej z dostosowaniem jej do obsługi osób niepełnosprawnych (środki krajowe).

Lista rezerwowa:
1. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie, odcinek Wronki-Słonice (CEF).
2. Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska-Zduńska Wola-Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola-Ostrów Wielkopolski (POIiŚ).
3. Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp.-(Krotoszyn)-Leszno-Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn/Durzyn-Leszno-Głogów (POIiŚ).
4. Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna-Piła Główna-Krzyż, etap I: prace na odcinku Bydgoszcz Główna-Piła Główna (POIiŚ).
5. Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna-Piła Główna-Krzyż, etap II: prace na odcinku Piła Główna-Krzyż wraz z elektryfikacją (POIiŚ).
6. Prace na obwodnicy towarowej Poznania (POIiŚ)
7. Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów-Krotoszyn Jarocin-Września-Gniezno (POIiŚ).
8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec-Gołańcz-granica województwa (WRPO).
9. Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo-Wolsztyn (WRPO).

Jak stwierdza prezes PLK w tym miesiącu otwarto oferty w 6 dużych postępowaniach przetargowych. Oferty są na poziomie 60-80 proc. wartości kosztorysowych projektów. Dlatego PLK maja nadzieję, że przewidziane w programie pieniądze wystarczą na więcej inwestycji.
– Przygotowujemy studia wykonalności i projekty dla zadań z listy rezerwowej nie czekając aż będą pieniądze – wyjaśnia Ireneusz Merchel.
Podczas dyskusji na konferencji zauważono, że w KPK nie mówi się o kolejach dużych prędkości, nad którymi pracowano przez szereg minionych lat. To tzw. Y na trasie Warszawa-Łódź-Poznań i Wrocław.
– Co z Y, czy już zrezygnowano z niego? – pytano prezesa PLK
– Realizacja kolei dużych prędkości szacowana jest na 30 mld zł, a na cały KPK mamy 67 mld zł. Budowa KDP jest możliwa tylko z sąsiadami, we współpracy międzynarodowej. Nas samych nie stać na nie – odpowiada prezes Merchel.
Zwrócono też uwagę, że czas na odbudowę połączeń lokalnych, bo wiele miast powiatowych zostało odciętych od kolei. Zdaniem prezesa Merchela linie regionalne można zgłaszać do Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie będzie likwidować linii kolejowych, lecz modernizować je w ramach regionalnych programów operacyjnych – zapewnia szef PLK SA.

x

Zobasz także

Światełko do Nieba

Światełkiem do Nieba zakończył się wczorajszy 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny ...

KPO dla Polski

Polska otrzyma ponad 5 mld euro zaliczki z KPO w ramach REPowerEU. pozytywna ocena przez ...

Święto radości i wolności

Poznań to takie miasto, gdzie narodowcom nie udaje się zawłaszczyć ani tego, ani żadnego innego ...

Biedacy i bogacze

Ponownie ustalono 10 najzamożniejszych gmin w Wielkopolsce. Oto one: Suchy Las – dochód gminy w ...

Zapomniany poznaniak

Kasper Goski We wrześniu do Biura Rady Miasta wpłynęło sporo nazewniczych projektów uchwał. Wśród proponowanych ...