Fotografia wnętrz

Podyskutują na Szczepankowie

7 lutego na Szczepankowie, a 11 lutego w Spławiu odbędą się kolejne spotkania dyskusyjne poznańskich urbanistów z mieszkańcami. Od kilku dni planiści z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej prowadzą serię konsultacji z mieszkańcami poszczególnych rejonów Poznania. Po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania MPU może skoncentrować się na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania. A to wymaga konsultacji społecznych.
Dwa najbliższe spotkania konsultacyjne dotyczyć będą obszarów Szczepankowa i Spławia. W czwartek, 7 lutego o godz. 17 Urząd Miasta oraz rady osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki zapraszają na spotkanie konsultacyjne w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo 7. Dotyczyć będzie prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Sowice. Z kolei 11 lutego o godz. 17 w Spławiu mieszkańcy i planiści podyskutują o zagospodarowaniu dawnej wsi Spławie. BKK

x

Zobasz także

Absolutorium dla prezydenta

Rada miasta udzieliła Jackowi Jaśkowiakowi, prezydentowi Poznania wotum zaufania i przyznała mu absolutorium. To oznacza, ...

Wakacyjne remonty szkół

Choć pandemia koronawirusa – z racji nieobecności uczniów – umożliwiła przeprowadzenie części robót już wcześniej, ...

Raport o stanie miasta

Osoby, które chcą zabrać głos w sprawie nowego „Raportu o stanie miasta Poznania”, będą mogły ...

Prawie pół miliona dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu (WMN) otrzymało wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ...

Poznań z nagrodą Smart City!

Miasto Poznań zostało laureatem Konkursu Smart City. Kapituła wyróżniła stolicę Wielkopolski za realizację idei inteligentnego ...