Finansowanie pomostowe

Podyskutują na Szczepankowie

7 lutego na Szczepankowie, a 11 lutego w Spławiu odbędą się kolejne spotkania dyskusyjne poznańskich urbanistów z mieszkańcami. Od kilku dni planiści z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej prowadzą serię konsultacji z mieszkańcami poszczególnych rejonów Poznania. Po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania MPU może skoncentrować się na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania. A to wymaga konsultacji społecznych.
Dwa najbliższe spotkania konsultacyjne dotyczyć będą obszarów Szczepankowa i Spławia. W czwartek, 7 lutego o godz. 17 Urząd Miasta oraz rady osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki zapraszają na spotkanie konsultacyjne w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo 7. Dotyczyć będzie prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Sowice. Z kolei 11 lutego o godz. 17 w Spławiu mieszkańcy i planiści podyskutują o zagospodarowaniu dawnej wsi Spławie. BKK

x

Zobasz także

Program retencji wody

Zbiorniki Racibórz, Kąty Myscowa i Wielowieś Klasztorna, a także Kotlina Kłodzka czy dolina rzeki Serafy ...

Powstanie mapa inwestycji

Dzięki nowej funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej możliwe będzie graficzne odzwierciedlenie na mapie Poznania planowanych inwestycji ...

300 lat razem z Bambrami

W 2019 roku mija 300 lat, odkąd pierwsi Bambrzy przybyli do Wielkopolski. Ich obecność miała ...

Właściciele chcą przekształceń

Do sądów wieczystoksięgowych do połowy br. wpłynęło ponad 900 tys. zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego ...

Stawki za wodę na działkach

Działkowcy, którzy pobierają wodę z ujęć głębinowych, przy miesięcznym zużyciu w wysokości 2 metrów sześciennych ...