Ładowarki emu.energy

Podyskutują na Szczepankowie

7 lutego na Szczepankowie, a 11 lutego w Spławiu odbędą się kolejne spotkania dyskusyjne poznańskich urbanistów z mieszkańcami. Od kilku dni planiści z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej prowadzą serię konsultacji z mieszkańcami poszczególnych rejonów Poznania. Po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania MPU może skoncentrować się na opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania. A to wymaga konsultacji społecznych.
Dwa najbliższe spotkania konsultacyjne dotyczyć będą obszarów Szczepankowa i Spławia. W czwartek, 7 lutego o godz. 17 Urząd Miasta oraz rady osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki zapraszają na spotkanie konsultacyjne w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo 7. Dotyczyć będzie prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Sowice. Z kolei 11 lutego o godz. 17 w Spławiu mieszkańcy i planiści podyskutują o zagospodarowaniu dawnej wsi Spławie. BKK

x

Zobasz także

Budowa Centrum Senioralnego

W Poznaniu ruszyła budowa największego w Polsce kompleksowego centrum senioralnego – w środę uroczyście wmurowano ...

Nowe nazwy ulic i placów

Rada Miasta zadecydowała o nowych nazwach dla ulic, skwerów, parku i jednej szkoły. Zlikwidowano też ...

„Uratuj Poznań Główny”

Jak można by poprawić wygląd i funkcjonowanie Dworca Głównego w Poznaniu? Jakie inwestycje są potrzebne, ...

Koordynacja miejskich budów

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zrobiła kolejny krok w kierunku skoordynowania jak największej liczby działań inwestycyjnych ...

Poznań odzyskuje dawny blask

Zabytkowe kamienice w Poznaniu, a także inne historyczne obiekty, jak Pałac Mielżyńskich i Pawilon Krzyżanowskiego, ...